سه شنبه 26 مهر 1384

فردا دادگاه نشريات دنياي جوان، دامپزشك، فضيلت خانواده، هنر زندگي و اكنان برگزار مي‌شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران گفت: دادگاه رسيدگي به پنج نشريه صبح فردا در شعبه‌ي 76 دادگاه كيفري به رياست قاضي صارمي برگزار مي‌شود.

ناصر سراج در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: تا كنون براي60 پرونده‌ي مطبوعاتي كيفرخواست صادر شده است و فردا به پرونده‌ي پنج نشريه با حضور هيات منصفه رسيدگي خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ادامه داد: فردا به پرونده‌ي نشريات اكنان، دنياي جوان، دامپزشك، فضيلت خانواده و هنر زندگي رسيدگي مي‌شود.

Copyright: gooya.com 2016