چهارشنبه 4 آبان 1384

خبرگزاري فرانسه: آمريكا و اتحاديه اروپا ارجاع پرونده هسته‌‏اي ايران را به شوراي امنيت به تعويق مي‌‏اندازند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

ديپلمات‌‏ها گفتند: آمريكا و اتحاديه اروپا ارجاع پرونده هسته‌‏اي ايران را به شوراي امنيت سارمان ملل متحد به تعويق خواهند انداخت تا روسيه را وادار كنند كه از آنها حمايت كند.

به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران ( ايلنا )، يك ديپلمات اروپايي با اشاره به نشست نوامبر آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي گفت: اگر روسيه تغيير عقيده ندهد در ماه نوامبر پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع نمي‌‏شود.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، يك ديپلمات غربي نيز درباره تلاش براي دستيابي به حمايت مسكو گفت: تمركز نشست ماه آينده شوراي حكام تنها بر نحوه برخورد روسيه است.
بر اساس اين گزارش، ديپلمات‌‏ها با بيان اينكه احتمالاً به تهران اجازه داده مي شود بخشي از فعاليت‌‏هاي چرخه سوخت هسته‌‏اي را انجام دهد، گفتند: توافق براي ايران به معناي اجازه به انجام فعاليت‌‏هاي چرخه سوخت هسته‌‏اي مقدماتي است هرچند اتحاديه اروپا تاكنون آن را رد كرده است.
خبرگزاري فرانسه به نقل از يك ديپلمات غربي نوشت: ايران هنوز هم بايد فعاليت فرآوري اورانيوم را جهت از سرگيري مذاكره با سه كشور اروپايي متوقف كند و اجازه ندارد كه غني‌‏سازي اورانيوم را انجام دهد.
اين ديپلمات گفت: تهران همچنين پيشنهاد آفريقاي جنوبي مبني بر ارائه كيك زرد به ايران و دريافت UF6 را رد كرده است.
يك ديپلمات ديگر نيز گفت: روسيه پيشنهاد كرده است كه اورانيوم طبيعي را براي ايران تأمين كند و گاز UF6 را كه از طريق فرآوري توليد شده است، باز پس گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين ديپلمات گفت: غرب تمايل دارد از اين پس ديپلماسي در قبال ايران همراه با تلاش آمريكا، روسيه و سه كشور اروپايي باشد.
وي ادعا كرد: اما اگر ايران غني‌‏سازي اورانيوم را از سر بگيرد روسيه مانع ارجاع پرونده اين كشور به شوراي امنيت نخواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016