سه شنبه 17 آبان 1384

ناصر زرافشان به مرخصي آمد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

ناصر زر افشان، وكيل پرونده قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي از روز دوشنبه براي مدت 10 روز به مرخصي استعلاجي اعزام شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ناصر زرافشان در اين مدت به درمان بيماري خود از جمله ناراحتي كليه و انجام سونوگرافي خواهد پرداخت.
زرافشان وكيل يكي از خانواده‌‏هاي قربانيان قتل‌‏‌‏هاي زنجيره‌‏اي است كه به گفته وكلا و خانواده‌‏اش، وي به جرم دفاع از مقتولان قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي وارد چهارمين سال از مدت پنج سال حبس تعزيري خود مي‌‏شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با وجودي كه ناصر زرافشان داراي شرايط آزادي مشروط است اما هما زرافشان، همسر وي پيش از اين در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، ضمن اعلام اين مطلب كه همسرش درخواست آزادي مشروط نخواهد كرد، گفته بود: همسرم به خاطر انجام وظايف وكالتي و دفاع از حقوق موكلين خود در پرونده قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي به پنج سال حبس محكوم شده است بنابراين اگر درخواست آزادي مشروط كند، به اين معناست كه راه نادرستي را در پيش گرفته بود و از مسير انجام وظايف و كاستي خود عدول كرده است در حالي كه چنين موضعي نادرست است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ناصر زرافشان به مرخصي آمد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016