سه شنبه 17 آبان 1384

محمدعلي دادخواه: اميدوارم دادگاه براي موكلم (مباشري يکي از دانشجويان دانشگاه شريف) حكم برائت صادر كند، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وكيل يكي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف ابراز اميدوراي كرد كه دادگاه براي موكلش حكم برائت صادر كند.

محمدعلي دادخواه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره‌ي آخرين وضعيت پرونده‌ي مباشري يكي از دانشجويان دانشگاه شريف گفت: دادگاه استهبان در آخرين جلسه‌اي كه تشكيل شد بدون اخذ آخرين دفاع دادگاه را پايان داد كه با عنايت به اين امر مي‌توان گفت كه نظر دادگاه مبني بر اعلام برائت اين دانشجو است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016