دوشنبه 24 بهمن 1384

‏مصاحبه خبرنگار هفته نامه گاردين با آيت الله منتظري

آيت الله منتظری
قبل از انقلاب‏ ‏يك جلسه يازده نفري داشتيم، امثال آقاي خامنه اي و آقاي هاشمي رفسنجاني‏ ‏و همين آقاي مصباح عضو بودند، بازجويي ها و محاكماتي كه در رژيم گذشته‏ ‏داشتيم روي آن جلسه يازده نفره خيلي حساس بودند، و يكي از اموري كه به‏ ‏واسطه آن من و آقاي رباني شيرازي را محاكمه و زنداني كردند همين جلسه‏ ‏بود. ولي بعد از آن ما از آقاي مصباح يزدي فعاليتي در رابطه با انقلاب نديديم‏ ‏و ايشان كنار بود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين مصاحبه ‏در تاريخ ‏1384/11/11‏‏ صورت گرفته است:

‏ ‏خبرنگار: سؤالي كه من دارم در مورد ظهور امام دوازدهم است ، به خاطر‏ ‏اينكه به تازگي در واقع تبديل به مركز يك سري مباحثات در عرصه سياسي‏ ‏ايران شده است . من مايلم بدانم كه جهت گيري و نظر شما درباره وضعيت‏ ‏و جهت گيري فعلي كشور ايران با توجه به وضع كنوني و رئيس جمهور‏ ‏جديد ايران چيست؟ آيا موافق هستيد؟
‏ ‏آيت الله منتظري : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن‏ ‏الرحيم .
‏ ‏راجع به امام زمان (عج ) سؤل كرديد. امام زمان به اعتقاد ما يك واقعيتي است ;‏ ‏از زمان پيغمبر ما، خود پيغمبر و ائمه(ع ) همه وعده داده اند كه حضرت‏ ‏حجت (عج ) در آخرالزمان مي‎آيد و ايشان از فرزندان امام حسين (ع )‏ ‏هستند.
‏ ‏راجع به امام زمان (عج ) بعضي ها تشكيك هايي كرده اند، از جمله آقاي‏ ‏عبدالرحيم ملا زاده يك جزوه اي دو سه سال پيش براي من ايميل كرده بود و‏ ‏حدود سي اشكال عليه امام زمان مطرح كرده ، و من شبهات و اشكالات را‏ ‏مفصل جواب داده ام كه به نام "موعود اديان " چاپ شده و خدمت شما هم‏ ‏مي‎دهند. بنابراين امام زمان جزو معتقدات ماست ; اما معني اينكه ما معتقديم‏ ‏به امام زمان ، اين نيست كه بعضي از اسم ايشان سوءاستفاده هاي سياسي كنند.‏ ‏ما با اين قبيل سوءاستفاده ها مخالفيم .
‏ ‏سوءاستفاده از اسم مقدسات ديني سبب مي‎شود كه مردم و نسل جوان از دين‏ ‏بيزار شوند. در صورتي كه اسلام به ذات خود ندارد عيبي ، هر عيب كه هست‏ ‏در مسلماني ماست .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: در واقع شما مي‎فرماييد كه اسلام توسط استفاده هاي سياسي‏ ‏مذموم مي‎شود.
‏ ‏آيت الله منتظري: يعني سوءاستفاده ها سبب مي‎شود كه مردم از اسلام زده‏ ‏شوند و واقعيت اسلام براي آنان مشخص نباشد. البته ما با اصل سياست‏ ‏مخالف نيستيم ; اما سياستي كه بخواهد سوءاستفاده كند از واقعيات يا از تاريخ‏ ‏يا از بزرگان ، با آن مخالفيم. وگرنه اداره هر كشوري بايد مطابق سياست صحيح‏ ‏باشد. اميرالمؤمنين (ع ) هم سياستمدار بود، ائمه ما(ع) از القابشان "ساسة‏ ‏العباد" يعني سياستمداران نسبت به بندگان بود. البته سياست صادقانه نه‏ ‏سياست آميخته به دروغ و مزورانه .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: آيا شما فكر مي‎كنيد سياست مزورانه همان سياستي است كه در‏ ‏حالت فعلي وجود دارد؟
‏ ‏آيت الله منتظري : من نمي خواهم تمام سياست فعلي را اين گونه توصيف كنم،‏ ‏ولي بالاخره سياست غلط را مردم مي‎فهمند و مي‎دانند; من نمي خواهم بگويم‏ ‏همه رفتار حاكميت غلط است، آنها دلشان مي‎خواهد يك كارهايي بكنند اما‏ ‏شعارهايي كه مي‎دهند مورد عمل قرار نمي گيرد. ما مي‎بينيم كه در اول انقلاب‏ ‏شعاري كه مردم مي‎دادند: استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي بود. استقلال‏ ‏يعني سرنوشت كشور دست خود مردم باشد، جمهوري يعني حكومت‏ ‏مردمي ، اسلامي يعني بر اساس موازين اسلام . اسلامي كه اهل فن آن مراجع ،‏ ‏بزرگان و اهل تشخيص هستند. نه اين كه هر كسي با مختصر سوادي بخواهد‏ ‏در مسائل اسلامي اظهارنظر كند. متأسفانه مي‎بينيم آن آزادي و جمهوري‏ ‏اسلامي كه هم آيت الله خميني به مردم وعده دادند هم ما به تبع ايشان وعده‏ ‏داديم عملي نمي شود.
‏ ‏يكي از مشكلات مهم كشور كه خود دولتي ها هم مي‎گويند مسائل اقتصادي‏ ‏است . خوب ما هم اشكال مي‎كنيم ، مي‎گوييم : يك زماني نفت ما بشكه اي دو،‏ ‏سه يا پنج دلار فروخته مي‎شد و با اين حال كشور را اداره مي‎كردند. در حال‏ ‏حاضر نفت بيش از 60 دلار است و در هر روز چند ميليون بشكه نفت را‏ ‏مي‎فروشند، آن وقت اين پول نفتي كه از درآمد كشور است ، پول گازي كه‏ ‏صادر مي‎شود، چطور اينها به قول آقايان توي سفره مردم نمي آيد؟! همه اش‏ ‏خرج تشريفات ، مسافرتهاي تشريفاتي و گروههاي مختلف مي‎شود. براي‏ ‏مردم فقير بايد كار و شغل درست كنند، صنايع را پيش ببرند. متأسفانه‏ ‏سرمايه گذاري در امور زيربنايي كمتر ديده مي‎شود. اشكالي كه ما به دولت‏ ‏داريم اين است كه آن شعارهايي كه ما اول انقلاب داديم شما هم همان شعارها‏ ‏را مي‎دهيد چرا عمل نمي كنيد؟ معضلات اقتصادي و بيكاري را، با اين همه‏ ‏منبع درآمد كه شما داريد چرا حل نمي كنيد؟ فقط با شعار مي‎خواهند سر مردم‏ ‏را بند كنند. بايستي دولت خرجهاي تشريفاتي را كم كنند، وعده هايي ندهند كه‏ ‏محتوا ندارد و نمي توانند عمل بكنند، و آنچه كه واقعا به نسل جوان وعده‏ ‏مي‎دهند عمل كنند و آنان را راضي كنند.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: البته اين شعار يعني در واقع بردن درآمد حاصل از فروش نفت‏ ‏بر سفره مردم شعاري بود كه آقاي احمدي نژاد در ابتداي‏ ‏رياست جمهوريشان دادند و با همين شعار هم پيروز شدند، آيا شما فكر‏ ‏مي‎كنيد آقاي احمدي نژاد با مطرح كردن و پيش كشيدن امام زمان و ظهور‏ ‏ايشان اگر دولتشان و سياستهايشان موفقيت آميز نباشد، باعث ايجاد كج‏ ‏فهمي و يا خراب كردن چهره امام زمان در پيش مردم بشوند؟
‏ ‏آيت الله منتظري : عرض كردم كه ما با سوءاستفاده از اسم امام زمان (عج)‏ ‏مخالفيم . در روايات داريم اگر كسي ادعاي ديدن حضرت حجت را كرد او را‏ ‏تكذيبش كنيد. البته خود حضرت حجت وقتي كه ظهور مي‎كند، علامتهايي‏ ‏هست كه با آن عالم را خبردار مي‎كنند. حتي در روايات وارد شده كه صداي‏ ‏حضرت حجت را همه مردم در آن واحد مي‎شنوند، و ما اين گفته را از‏ ‏معجزات حساب مي‎كنيم ، زيرا احتمال هست كه از وسايل امروزي چون‏ ‏ماهواره و تلويزيون و اينترنت استفاده كنند. اما اينكه كسي بگويد به اسم امام‏ ‏زمان (عج ) يك روز در فلان جا چه كنيم و مثلا خيابانها را مهيا كنيم براي‏ ‏استقبال امام زمان ، اينها طرحهاي غلطي است و همين ها سبب مي‎شود كه‏ ‏مسأله ظهور نزد نسل جوان سبك بشود. خود آيت الله خميني كه رهبر انقلاب‏ ‏بود هيچ وقت وعده نمي داد كه اي مردم ! داريم مي‎رويم به استقبال امام زمان و‏ ‏تهران را مهيا كنيد براي آمدن ايشان ! ما نمي دانيم زمان ظهور چه وقتي است ،‏ ‏شايد سالها طول بكشد. بايستي دولتي ها پرهيز كنند از شعارهايي كه بوي‏ ‏عوام فريبي مي‎دهد.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: فكر مي‎كنيد كه چرا دولت فعلي - كه در واقع دولت آقاي‏ ‏احمدي نژاد باشد - دارد از اين شيوه استفاده مي‎كند؟
‏ ‏آيت الله منتظري : شايد به خيالشان با اين شيوه مي‎توانند مردم را جذب كنند‏ ‏ولي اشتباه مي‎كنند.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: سؤال ديگر اين است كه اين اواخر صحبت آقاي مصباح يزدي‏ ‏خيلي شده ، هم در روزنامه هاي كشور هم رسانه هاي بين المللي انعكاس‏ ‏داشت و اينكه آقاي احمدي نژاد در واقع از پيروان عقيدتي آقاي مصباح‏ ‏يزدي هستند. شما نظري در اين مورد و نظري در مورد نظريات آقاي‏ ‏مصباح يزدي كه تازگي خيلي انعكاس داشته داريد؟
‏ ‏آيت الله منتظري : با آقاي مصباح يزدي ما از قديم آشنا بوديم . قبل از انقلاب‏ ‏يك جلسه يازده نفري داشتيم ، امثال آقاي خامنه اي و آقاي هاشمي رفسنجاني‏ ‏و همين آقاي مصباح عضو بودند، بازجويي ها و محاكماتي كه در رژيم گذشته‏ ‏داشتيم روي آن جلسه يازده نفره خيلي حساس بودند، و يكي از اموري كه به‏ ‏واسطه آن من و آقاي رباني شيرازي را محاكمه و زنداني كردند همين جلسه‏ ‏بود. ولي بعد از آن ما از آقاي مصباح يزدي فعاليتي در رابطه با انقلاب نديديم‏ ‏و ايشان كنار بود. حالا يكدفعه چيزي را عنوان كرده كه خلاف مطلبي است كه‏ ‏آيت الله خميني عنوان كردند و ديگران هم عنوان مي‎كردند. حرفهاي آقاي‏ ‏مصباح حساسيت ايجاد كرده و از ما بارها سؤال كرده اند. ايشان مي‎خواهد‏ ‏بگويد: اصلا آيت الله خميني به جمهوريت اسلامي نظر نداشته و اگرچه گفته‏ ‏ولي نظر واقعي نداشته است . اين مطلب معنايش اين است كه آيت الله خميني‏ ‏را متهم كنيم كه عوام فريبي داشته ، چون چيزي را كه عقيده نداشته به دروغ‏ ‏عنوان مي‎كرده است .
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: پس آقاي خامنه اي كه در واقع آن موقع جزو جمع يازده نفره بود‏ ‏در مورد بخش جمهوري نظام كاملا جدي هستند و معتقدند كه وجود‏ ‏دارد؟
‏ ‏آيت الله منتظري : ظاهرا اين جور است ، چون دم از امام خميني مي‎زنند لابد‏ ‏حرفهايش را هم قبول دارند.
‏ ‏
‏ ‏خبرنگار: پس به اين ترتيب مي‎شود گفت كه آيت الله خامنه اي كه معتقد به‏ ‏جمهوريت نظام هستند با توجه به اينكه پيرو آيت الله خميني هستند با آنچه‏ ‏آقاي مصباح يزدي معتقدند مخالف هستند.
‏ ‏آيت الله منتظري : علي القاعده بايد اين جور باشد.
‏ ‏ان شاءالله موفق باشيد.

‏دفتر آيت الله العظمي منتظري
‏‏1384/11/23‏‏

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '‏مصاحبه خبرنگار هفته نامه گاردين با آيت الله منتظري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016