چهارشنبه 9 فروردین 1385

آغاز نشست پنج عضو دائم شوراي امنيت براي بررسي بيانيه مربوط به ايران، ايرنا

سازمان ملل، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۱/۰۹‬

نشست غير علني نمايندگان پنج كشور عضو دائمي شوراي‌امنيت سازمان ملل از ساعت ‪ ۹‬صبح چهارشنبه به وقت نيويورك (‪ ۱۷‬و ‪ ۳۰‬دقيقه به وقت تهران)، پشت درهاي بسته آغاز شده است.

آمريكا اميد دارد باتوجه به اصلاحاتي كه در پيش نويس يك بيانيه در مورد ايران انجام شده ، بن‌بست حدود سه‌هفته‌اي براي تصويب آن پايان يابد.

چهار نشست غيرعلني پنج عضو دائمي شوراي امنيت درروزهاي دوشنبه و سه‌شنبه بي نتيجه پايان يافت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اعضاي دائمي شوراي‌امنيت از پانزدهم اسفندماه بررسي پيش‌نويس يك بيانيه غيرالزام‌آور را عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران آغاز كرده‌اند اما نشست- هاي پي درپي آنان به دليل آشكار شدن اهداف سياسي آمريكا عليه تهران ، ناكام مانده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آغاز نشست پنج عضو دائم شوراي امنيت براي بررسي بيانيه مربوط به ايران، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016