شنبه 12 فروردین 1385

گفت‌وگوي راديو بي‌بي‌سي با متكي درباره انرژي هسته‌اي جمهوري اسلامي، ايرنا

تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۵/۰۱/۱۲‬

راديو بي‌بي‌سي درحاشيه سخنراني "منوچهر متكي" درمورد مواضع جمهوري اسلامي راجع به انرژي هسته‌اي كه در ژنو برگزار شد، با وي به گفت‌وگو نشست.

اين راديو روز شنبه گفت: وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران روز جمعه در مركز سياست‌هاي امنيتي ژنو به تبيين سياست‌هاي هسته‌اي ايران پرداخت و در سخنراني خود ضمن تاكيد بر آنچه كه اراده تزلزل ناپذير ايران براي دستيابي به انرژي هسته‌اي خواند، تصريح كرد كه تهران گفت‌وگو را بهترين راه حل موضوع هسته‌اي مي‌داند.

خبرنگار بي‌بي‌سي پرسيد: شوراي امنيت سازمان ملل با صدور بيانيه‌اش عملا اعلام كرده كه اكنون نوبت پاسخ دولت ايران است. پاسخ شما به اين قطعنامه و اقدام بعدي‌تان چه خواهد بود؟
متكي گفت: ما مدتي است كه براساس حق قانوني‌مان قدممان را برداشته‌ايم و در پيمودن اين راه نيز هيچ تخلفي نداشته‌ايم. به مقررات آژانس و پادمان پايبنديم ولي نمي‌توانيم تعهدات اضافي را بپذيريم.

وزيرامور خارجه با ابراز تاسف از اقدام شوراي امنيت گفت: اميدوار بوديم منطق برتر در شوراي امنيت اساس تصميم‌سازي باشد.

وي افزود: متاسفانه قدرت برتر، تاثيرگذار در تصميم‌سازي بود و بر اين اساس معتقديم كه اين نگاه جامعه بين‌المللي نيست. همانطوري كه در مناطق مختلف جهان عملكرد آنان را مورد نقد قرار دادند و مورد پذيرش واقع نشد.

متكي در ادامه گفت: حل موضوع هسته‌اي ايران دو راهكار بيشتر ندارد. يك راهكار مبتني بر همكاري و تفاهم و راهكار ديگر مبتني بر درگيري و ترجيح ما انتخاب اول است.

متكي درباره غني‌سازي اورانيوم گفت: ما آنچه را كه حق قانوني‌مان هست استيفا مي‌كنيم و در نحوه استيفاي اين حق آمادگي داريم كه تبادل نظر و تفاهم داشته باشيم.

وي افزود: معتقديم در كنار رودخانه‌اي قرار داريم كه يك سوي آن حق غير قابل مناقشه ملت ايران است و در سوي ديگر تحكيم رژيم عدم اشاعه قرار دارد و ما بايد بين اين دو مفهوم پل بزنيم.

وزير امور خارجه جمهوري اسلامي گفت: غني‌سازي يكي از حقوقي است كه براي اعضاي ان‌پي‌تي درنظر گرفته شده و تصميم شوراي امنيت نبايد بر زدودن حق از يك كشوري باشد.

متكي اضافه كرد: يك تصميم در ايران برگشت‌ناپذير است و آن حق استيفاي ملت ايران در برخورداي از فناوري هسته‌اي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بي‌بي‌سي گفت: بسياري از مردم در اروپا ممكن است با موضع شما يعني داشتن فناوري هسته‌اي احساس همدلي داشته باشند ولي اين نكته را متوجه نمي‌شوند كه كشوري با ذخائر و ثروت غني نفت چرا تمام استقامت ملي خود را بر موضوعي گذاشته كه شايد به آن احتياجي نداشته باشد.

متكي گفت: اين سوال را قبلا ديگران هم مطرح كرده‌اند. آمريكا به‌رغم داشتن نفت، ‪ ۲۵‬درصد انرژي خود را از طريق نيروگاه‌هاي هسته‌اي تامين مي‌كند. ملت ايران هم حق دارد كه از انرژي پاكيزه بهره‌مند شود.

وي افزود: درهرحال سوخت فسيلي پايان‌پذير است. ضمن اينكه انرژي هسته‌اي كاربردهاي پزشكي، كشاورزي و بسياري از حوزه‌هاي ديگر موردنياز اقتصاد كشور و پيشرفت كشور مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و ما قطعا اين حق را براي ملت ايران نگه خواهيم داشت.

بي‌بي‌سي در پايان پرسيد: پس اينطور كه شما مي‌گوييد برنامه دولت ايران تماما استفاده ازانرژي هسته‌اي براي اهداف صلح‌آميز است و مي‌گوييد كه ايران براي هميشه به دنبال سلاح هسته‌اي نخواهد بود. آيا چنين برداشتي درست است؟ متكي‌گفت: مواضع ما درمورد سلاح‌هاي هسته‌اي روشن است. همانطوري كه دردوران جنگ مواضعمان را درباره بكارگيري سلاح‌هاي شيميايي نشان داديم، ايران به دنبال سلاح‌هاي هسته‌اي نيست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفت‌وگوي راديو بي‌بي‌سي با متكي درباره انرژي هسته‌اي جمهوري اسلامي، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016