دوشنبه 28 اردیبهشت 1383   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

رئيس انجمن صنفي شبكه هاي اينترنتي: دادستان عمومي تهران بستن ISP ها را ذخيره آخرت خود مي داند، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
مصطفي محمدي رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي گفت : قاضي مرتضوي دادستان عمومي تهران معتقد است با تعطيليISP ها از اهانت هايي كه در اينترنت به مقدسات مي شود‌‏, جلوگيري شده و بستنISP ها ذخيره آخرت وي است.
به گزارش سرويس ICT خبرگزاري كار ايران ‌‏, ايلنا , گردهمايي انجمن صنفي شبكه هاي اينترنتي , تحت عنوان بررسي تعرفه جديد مخابرات جهت ارايه مجوز VOIP در فرهنگسراي انديشه برگزار شد.
بنابر اين گزارش , در جلسه اي كه در راستاي تعطيلي بسياري ازISP هاي تهران طي 10 روز گذشته , با حضور قاضي مرتضوي دادستان عمومي تهران, مهندس رشيدي مدير عامل Data , جمشيدي رئيس شوراي عالي توسعه قضايي , مهندس جهانگرد مشاور IT رئيس جمهوري , عباسي رئيس حراست مخابرات و احمد مقدسي قاضي دادسراي انقلاب اسلامي برگزار شد , رئيس انجمن صنفي شبكه هاي اينترنتي اعلام كرد: تماميISP هاي كشور بحث فيلترينگ در اينترنت را مي پذيرند , چنانكه دولت‌‏ و رهبري سياست وجود اينترنت در كشور را به منظور رفع شكاف ديجيتالي موجود ميان كشور ايران و كشورهاي توسعه يافته پذيرفته اند.
محمدي گفت: وي در جلسه مذكور اين نكته را كه شركت مخابرات با بهانه قرار دادن بحث فيلترينگ تنها به دنبال منافع مالي اين شركت است, قوه قضاييه را مامور پيگرد مسائل مالي خود كرده است ؛ اين در حالي است كه قوه قضاييه معتقد است تنها با بستنISP ها به دنبال جلوگيري از كج روي هاي فرهنگي و اخلاقي است.
رئيس انجمن صنفي شبكه هاي اينترنتي گفت‌‏: در اين جلسه قاضي مرتضوي دادستان عمومي تهران صراحتا تاكيد كرد كه از شش ماه گذشته با خريد برخي از كارتهاي اينترنتي و شناساييISP هايي كه اقدام به فيلتر گذاري سايتهاي مشخص شده نكرده اند‌‏, با شركت مخابرات تماس گرفته شده و خواهان پايان دادن به وضع نابسامان كنوني ارايه خدمات اينترنتي در تهران شديم كه شركت مخابرات ادعا كرد تمامي شركت هاي داراي مجوز, قوانين مربوط به فيلتر گذاري را رعايت مي كنند و تنها شركت هاي بدون مجوز هستند كه اين قوانين را رعايت نمي كنند. بر اين اساس قاضي مرتضوي با مامور كردن افرادي اقدام به بستن بسياري ازISP هاي تهران كردند.
محمدي در ادامه تاكيد كرد: با آنكه شركت مخابرات 4 ميليون دلار صرف هزينه فيلترينگ كرده است , هنوز هم مي توان فيلترينگ بسياري از سايتهاي ممنوعه را با ترفندهاي خاص دور زده و به سايت مذكور كه از سوي خود شركت مخابرات فيلتر شده اند دست يافت.
رئيس انجمن صنفي شبكه هاي اينترنتي معتقد است , با اينكه شكايت شركت مخابرات ازISP ها به بهانه مسائل امنيتي صورت گرفته است ولي كاملا مشخص است كه شركت مخابرات تنها به دنبال كسب منابع مالي جديد توسط گرفتن حق مجوز از اين شركت ها است.
وي گفت : از زمان ورود تكنولوژي VOIPبه ايران و تاسيس شركتهايISP كه خدمات VOIP نيز ارايه مي دهند شركت مخابرات ايران 51 ميليون دلار ضرر داده است كه البته تمامي شركتهاي مخابراتي بزرگ همانند برتيش تله كام نيز با ورود فن آوري هاي جديد ناگزير به تحمل اين زيان آوري ها بوده اند و انجمن صنفي به شركت مخابرات اين نكته را كه زيان آوري آنان در پي پيدايش فن آوري جديد IT امر كاملا طبيعي است متذكر شده است , با اين وجود شركت مخابرات مي خواهد زيان آوري خود را با پملپ كردن ISP ها جبران كند.
وي افزود : حتي در اين صورت شركت مخابرات راه كارهاي بسيار مناسب تري به غير از توسل به قوه قضاييه و پلمپISP هايي كه اغلب آنان هم اكنون بيش از يك يا دو سال است كه براي گرفتن مجوز اقدام كرده اند اما شركت مخابرات به درخواست هاي آنان پاسخي نداده است , داشته است.
محمدي گفت‌‏: مهندس رشيدي مدير عامل Data شركت مخابرات به صراحت در جلساتي كه با ايشان داشته اند‌‏, اعلام كرده است سياست كلان شركت مخابرات اين است كه مجوز فعاليت در بخش هاي Termination و Origination را تنها به سه يا چهار شركت با توان مالي بالا كه قدرت سپردن تعهدات مالي سنگين به مخابرات را دارند اعطا كند و باقي شركت ها به عنوان زير مجموعه با اين چند شركت به عنوان نايب شركت مخابرات همكاري كنند.
رئيس انجمن كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي در خصوص قانون تاسيس شركت مخابرات كه اين شركت به موجب آن عليهISP ها شكايت كرده است, گفت: با شرايط كنوني كه تمامي خطوط تلفن خريداري شده از شركت مخابرات در سازمانهاي دولتي و غير دولتي, شركت ها و ساير اماكن عمومي در اختيار عموم قرار دارند , اين قانون قابليت اجرا نداشته و بايد مورد بازبيني كارشناسان قرار گيرد .
بنابراين گزارش, در ادامه اين گردهمايي مسوولان چند شركتISP كه شركت هاي آنان طي روزهاي گذشته پلمپ شده است با ابراز نارضايتي شديد از نحوه برخورد مقامات قضايي با آنان در رابطه تعرفه واگذاري مجوز ارايه خدمات VOIP اظهار داشتند: در شرايطي كه شركت مخابرات براي تعيين تعرفه هاي خطوط تلفن بيش از هشت ماه وقت صرف مي كند , چگونه مي تواند تعرفه واگذاري مجوز VOIP را يك شبه تعيين كند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
مسوولان اين شركت ها معتقدند كه تعيين چنين تعرفه اي بايد توسط كميسيون ارتباطات مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گيرد و به عنوان يك قانون در اين مجلس به تصويب برسد .
از سويي ديگر به گفته آنان دادگاههايي كه پرونده واحدهاي پلمپ شده به آنان ارجاع شده است اين مجوزها را براي فك پلمپ كافي نمي دانند .
اين شركت ها همچنين در اعتراض به عدم صلاحيت دادگاههايي همچون دادگاه مبارزه با مفاسد اجتماعي كه پرونده برخي از اينISP ها به آنجا ارسال شده است گفتند: اگر دليل تعطيلي شركت هايISP , عدم داشتن مجوز بوده است هم اكنون كه بسياري از آنان مجوز خود رادريافت كرده اند علت عدم فك پلمپ اين شركت ها چيست؟
آنان همچنين خواستار تشكيل دادگاهي داراي صلاحيت رسيدگي به جرايم اينترنتي شدند .
در پايان اين جلسه, مصطفي محمدي رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي گفت : اين انجمن در صدد است با استخدام يك وكيل مشترك براي تمامي شركت هايISP كه پلمپ شده اند در جهت ارجاء پرونده هاي آنان به دادگاه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت كه طبق قانون صلاحيت رسيدگي به جرايم اينترنتي را دارد تلاش كند .

Copyright: gooya.com 2016