جمعه 22 آبان 1383   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تا سال 2006 ميلادي بازار آموزش مجازي آمريکا به 7/23 ميليون دلار مي‌‏رسد، ايلنا

رشد بازار آموزش مجازي در آسيا به 15./. درصد رسيده است

تهران- خبرگزاري کار ايران

بازار آموزش مجازي آمريکا به عنوان يک معيار در سال 2001 معادل 2/5 ميليون دلار بوده است و پيش‌‏بيني مي‌‏شود در سال 2006 به 7/23 بيليون دلار برسد.

اين در حالي است که بازار آموزش‌‏هاي الکترونيکي در آسيا و اقيانوسيه برخلاف پيش‌‏بيني‌‏هاي انجام شده در طي همين مدت به جاي 97./. رشد فقط به رشدي معادل 15./. درصد رسيده است.
به گزارش ايلنا, آموزش الکترونيکي در ايران, مانند ديگر کشورهاي آسيايي از رشد آرام برخوردار است.
گفتني است, موانعي موثر در کاستن از سرعت توسعه آموزش‌‏هاي مجازي در ايران و اغلب کشورهاي آسيايي تقريباً يکسان هستند.
احمد کاردان, کارشناس دانشگاه صنعتي اميرکبير در مقاله‌‏اي با عنوان الگويي براي توسعه آموزش الکترونيکي در سطح صنايع کوچک و متوسط, از جمله موانع کندي آموزش الکترونيکي در کشور را آهستگي در توسعه زيرساخت‌‏هاي مخابراتي مورد نياز, کمبود نقدينگي براي توسعه شبکه‌‏هاي ارتباطي (اينترانت و اينترنت) , کمبود نقدينگي سازمان‌‏ها و صنايع مختلف براي توسعه نسبتاً و ظاهراً گران‌‏قيمت آموزش‌‏هاي الکترونيکي, ضرورت بهره‌‏مندي سامانه‌‏هاي آموزش مجازي در به کارگيري زبان بومي و ملي, گران بودن توليد محتواي الکترونيکي دروس و ضرورت طراحي و توليد خاص منظوره آنها, عدم تدوين خط‌‏مشي مناسب براي پياده‌‏سازي و توسعه آموزش الکترونيکي منطبق با اهداف و امکانات سازمان‌‏ها و صنايع مختلف, کم اهميت دادن به امر آموزش در اغلب سياست‌‏گذاري‌‏ها و تصميم‌‏گيري‌‏هاي مديران و ارشد و تعدد دست‌‏اندرکاران بخش خصوصي در زمينه آموزش الکترونيکي و عدم راهبري و توافق در ميان آنها برشمرده است.
در اين مقاله آمده است: با توجه به آمار به دست آمده در طي سال‌‏هاي 2001 تا 2003 قريب به60 درصد از سرمايه‌‏گذاري در زمينه آموزش‌‏هاي الکترونيکي مربوط به تهيه دروس الکترونيکي است و از اين بخش70 درصد به دروس فني مربوط مي‌‏شود.
بنابراين, پيش‌‏بيني مي‌‏شود که در طي سال‌‏هاي آينده با توسعه سامانه‌‏هاي مديريت فراگيري (LMS) و آشنايي و توانمندي بيشتر کاربران براي استفاده از کامپيوتر و شبکه‌‏هاي اينترنتي, توليد دروس الکترونيکي فني در سطح صنايع شتاب بيشتري بگيرد.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
اين مقاله تاکيد کرده است: ايجاد مجتمع‌‏هاي آموزش مجازي براي صنايع کوچک و متوسط در حوزه‌‏هاي تخصصي مشترک مي‌‏تواند گامي موثر در توسعه آموزش و کاستن از هزينه‌‏هاي مربوط باشد.
همچنين, يک مجتمع آموزش مجازي براي صنايع کوچک و متوسط که داراي وجه اشتراک در فعاليت‌‏هاي فني مهندسي هستند, خدمات آموزشي نظير ارايه دروس, برگزاري امتحانات, ارزشيابي تحصيلي و تهيه گزارش‌‏هاي مورد نياز براي مديران آموزش واحدهاي صنعتي پشتيباني کننده از طرح را ارايه دهد.

Copyright: gooya.com 2016