سه شنبه 29 مهر 1382

نامه جبهه متحد بلوچستان ايران به نخست وزير پاكستان

حضور محترم جناب آقاي مير ظفرالله جمالي نخست وزير پاكستان

با توجه به سفر قريب الوقوع جنابعالي به ايران جبهه متحد بلوچستان ايران مايل است توجه شما را نسبت به اوضاع وخيم و اسفبار مردم بلوچ در استان سيستان و بلوچستان جلب نمايد. در مورد جبهه شايد مطلع باشيد كه جبهه متحد بلوچستان ايران ائتلافي است فراگير از اكثريت سازمانها ، احزاب و شخصيتهاي سياسي بلوچ ايراني. يكي از اهداف اصلي جبهه رساندن صداي مظلوميت و محروميت مردم ستمديده بلوچ است كه فرياد آه و ناله آنان به گوش كسي نميرسد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به عنوان يك شخصيت برجسته سياسي شما اين امكان را داشتيد كه پست نخست وزيري پاكستان را احراز نمائيد. حتي زنان و مردان بلوچ در كابينه حكومت مركزي پاكستان به عنوان وزير خدمت مي كنند. در كابينه ايالتي بلوچستان وزير اعلي و اكثر وزرا بلوچ هستند. اما متاسفانه در بلوچستان ايران بلوچها حتي ازپست هاي پائين و محلي نيز محروم مي باشند. به عنوان يك نخست وزير بلوچ كه به ايران سفر مي كنيد از شما استدعا مي كنيم موضوع محروميت و ظلم و ستم مردم بلوچ را با مقامات ايراني درتهران مطرح نمائيد.

حدود سه ميليون بلوچ در استان سيستان و بلوچستان از حقوق و امكانات اوليه محروم هستند. محروميت و ستم و تعدي بيحد بر مردم بيدفاع و مظلوم بلوچ به دو دليل عمده ميباشد. اول آنكه مردم بلوچ اكثرا سني مذهب مي باشند. دوم آنكه فرهنگ و زبان مختص خود را دارنند كه با فرهنگ طبقه حاكم متفاوت مي باشد.

بر طبق آمار و ارقام رسمي و حكومتي بلوچستان محرومترين استان كشور مي باشد. محروميت هاي اجتماعي ، اقتصادي ، آموزشي ، فرهنگي ، شغلي ، بهداشتي ، سرمايه گذاري ، مسكن و توسعه در بلوچستان بيداد مي كنند. بين سي و چهار تا پنجاه در صد نيروي كار بلوچ بيكار ميباشد. براي استيلا و حفظ تعرض و تبعيض جاري در بلوچستان حكومت جمهوري اسلامي شرايط ويژه ء نظامي و امنيتي اعمال نموده است. سركوب ، توهين ، افتراء ، تبعيض ؛ دستگيري ، شكنجه و زندان مسايل روزمره اي هستند كه مردم عادي بلوچ روزانه با آن روبرو هستند.

سياست هاي تبعيضي و ضد مردمي رژيم اوضاع را آنچنان نا بسامان ساخته است كه حتي 154 نفر از نمايندگان مجلس اخيرا در نامه اي به آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران از وي خواستند كه اقدامات عاجل و فوري را در بلوچستان به عمل آورد. ليست اقدامات تبعيضي و ستمگرانه بر عليه مردم بلوچ طولاني مي باشد. ما فقط به ذكر چند فقره در اينجا اكتفا مي كنيم:
دستگيري هاي خودسر ، زنداني ، شكنجه و اعدام انسانهاي بيگناه
برتري و ترجيح دادن شيعيان و غير بلوچها بر بلوچها در همه امور اقتصادي ، اداري و دولتي
مين گزاري مرز مند بين پاكستان و ايران
اقدامات آشكار و عمدي در جهت تحقير و از بين بردن زبان و فرهنگ بلوچ
بر اساس آمارهاي رسمي بين سي و چهار تا پنجاه در صد نيروي كار بلوچ بيكار ميباشد در حالي كه نه هزار پست آموزشي و هشت هزار پست متخصصي در استان همچنان خالي مي باشند
محروم كردن مردم بلوچ از امكانات و اصرار به آوردن مردم غير بومي از استانهاي ديگر به بلوچستان جهت تغيير ساختار جميعتي
تهديد و ارعاب فعالان سياسي بلوچ در داخل و خارج بلوچستان توسط نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي
دادن پست هايي نظير استانداري ، فرمانداري ، مديران كل ، و رؤساي ادارات به غير بلوچها
تمام مقامات ارشد و متوسط نظامي ، امنيتي ، پليسي و اطلاعاتي غير بلوچ هستند
از 485 نفر پروفسور ، استاد و استاديار دانشگاهاي بلوچستان فقط حدود هشت نفر بلوچ هستند
فقط حدود سه درصد از دانشجويان استان بلوچ ميباشند
بر طبق آمار و ارقام رسمي و دولتي 500 مدرسه در بلوچستان ساختمان ندارنند. كلاسها در حياط ، فضاي باز ، زير درختان و يا زير كپر بر گزار مي شوند
مطالعات و تحقيقات متعدد رسمي نشان داده است بلوچستان محرومترين استان كشور مي باشد

لطف فرموده از ميزبانان عاليرتبه خود بپرسيد كه چند نفر فرماندار و يا استاندار بلوچ وجود دارد؟ بپرسيد چند نفر بلوچ در مراحل متوسط و يا بالاي ارتش ، نيروهاي انتظامي ، سپاه پاسداران ، پليس و اطلاعات وجود دارد؟ از آنان بپرسيد چند نفر بلوچ در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به حكومت در تهران مشغول به كار هستند؟ در مورد استادان دانشگاها و متخصصين شاغل بلوچ بپرسيد؟ هيچ جوابي را بجز جواب "هيچ" يا "صفر" قبول نكنيد. آري ! اين است سهم ما در ايران: "ٌصفر" ، در حاليكه هزاران تحصيل كرده بلوچ در بلوچستان بيكار مي باشند و يا اجبارا براي كارگري به كشورهاي خليج ميروند. صدها تن از متخصصين و تحصيل كردگان بلوچ مجبور به فرار از ايران شده اند.

همانگونه كه مستحضر هستيد ، مقامات جمهوري اسلامي ظاهرا در دفاع از منافع شيعيان همكيش خويش در سراسر جهان و بخصوص در كشورهاي همسايه بسيار فعال ، مصر و پر سر و صدا هستند ، در حالي كه خودشان در داخال ايران كوچكترين حقي را براي اهل سنت قائل نمي شوند.

جناب آقاي نخست وزير ! اين درخواستي است از طرف برادران ، خواهران ، پسران و دختران بلوچ شما. شما كه به عنوان يك نخست وزير بلوچ از كشوري ديدن مي كنيد كه سران حكومتي آن توهين ، ظلم و ستم بيحدي را بربلوچ و بلوچستان روا داشته اند. همه ما در مقابل تاريخ جوابگو هستيم. ما از شما انتضار داريم و دعا مي كنيم كه جنابعالي به عنوان يك بلوچ مسئول و محترم پيام مظلوميت و شكوه و شكايت وغم و اندوه و محروميت بلوچها را به گوش حكام در تهران برسانيد ، و نيز آنان را از تنفر و انزجار ما بلوچها نسبت به ظلم ، توهين ، تبعيض ، سركوب ، دستگيري ، شكنجه و زندان و مرگ نابهنگام كه بر ما تحميل كرده اند، مطلع سازيد.

در پايان برايتان سفري موفقت آميز آرزو مي كنيم. لطف فرموده ما را از نتايج اقدامات خويش در اين زمينه مطلع سازيد.

با احترام
جبهه متحد بلوچستان ايران
مهر ماه 1382

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/483

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه جبهه متحد بلوچستان ايران به نخست وزير پاكستان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016