جمعه 2 آبان 1382

تخريب حسينيه دراويش سمنان، بدون نام

دهن كجي وزارت اطلاعات به مصوبه مجلس

برخي از تربيت شدگان سعيد امامي معاون امنيتي سابق وزارت اطلاعات و عنصر زشت قتلهاي زنجيره‌اي، همچنان در وزارت اطلاعات در پي سرپيچي از قانون و خودسري هستند. افرادي نظير ص، ن، م و ك كه با خوش خدمتي از بازجويي بندهاي اوين به مديريت ارشد وزارت اطلاعات رشد يافته‌اند سالهاست در تلاش براي ضربه زدن به دراويش از هر اقدامي كوتاهي نمي‌كنند. وزارت اطلاعات در اقدامي سراسري در همه شهرها با فشار بر شهرداريها آنها را ملزم به صدور حكم تخريب حسينيه‌هاي دراويش نعمت‌اللهي سلطانعليشاهي گنابادي كرده‌ است. بالاخص با اقدامي متحدالشكل در شهرهاي سمنان و قم و اصفهان و شيراز و كرمان و بروجرد ابتدا اقدام به صدور حكم تخريب توسط كميسيون ماده 100 شهرداري نمود و سپس براي تخريب با اكيپهاي مسلح به حسينيه‌هاي دراويش حمله كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

- بلي خيمه و خانة حسين بايد به دست شمر و شمريان سوزانده و تخريب شود-

براساس قانون تأسيس شهرداريها، كميسيون ماده 100 فقط حق دارد در دو مورد حكم به تخريب بنا صادر كند. مورد اول سد معبر عمومي و مورد دوم احتمال ريزش بنا و احتمال خطر جاني براي همسايگان. دو مورد اخير در هيچيك از حسينيه‌هاي فوق‌الذكر مشاهده نمي‌شود.


سمنان:

دراويش نعمت‌اللهي سلطانعليشاهي گنابادي سمنان با همياري يكديگر اقدام به ساخت حسينيه‌ محبوب واقع در خيابان پيرنجم‌الدين در سمنان كرده‌اند. براساس حكم صادره از سوي د شهردار سمنان به شماره 7/198/م مورخ 27/7/1383 و ابلاغ سعيد ق عامل اطلاعات در كميسيون ماده 100، هيئت امناء حسينيه دراويش تهديد شده‌اند كه حداكثر تا تاريخ 3/8/1382 اقدام به تخريب حسينيه مزبور نموده و در غير اين صورت دست ايادي اطلاعات از آستين شهرداري بيرون خواهد آمد و اقدام به تخريب حسينيه دراويش خواهد كرد.

جرم دراويش سمنان در ساختن اين بنا 150 مترمربع اضافه بنا و 38 مترمربع وضوخانه و دستشوئي و 10 متر ديوار است. شهردار سمنان و تمام مردم ايران مي‌دانند كه حتماَ تمام مسائل مملكتي اعم از داخلي و خارجي حل و فصل و اصلاح شده و فقط 38 متر مستراح دراويش مشكل اساسي كشور است كه وزارت اطلاعات با همه قوا و توان خود درصدد است تا مستراح دراويش را تخريب نمايد تا هيچ مشكلي حل نشده‌اي در ايران باقي نماند. براستي همين طرزفكر كودكانه است كه اسلام عزيزي را كه ميراث تفكر بشريت مي‌باشد را در سراسر عالم بدنما كرده است.

در پي تجاوزات وزارت اطلاعات به حسينيه‌هاي دراويش نعمت‌اللهي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي با صدور حكمي در تاريخ دوشنبه 7 بهمن 1381 تصويب نمود كه: «هرگونه تعرض به موقوفات و ايجاد مزاحمت براي دراويش نعمت‌اللهي خلاف قانون و غيرمجاز است». حسين انصاري راد رييس كميسيون مزبور اين خبر را در همان روز از طريق رسانه‌هاي عمومي به تفصيل اعلام نمود و اكثر روزنامه‌هاي آن روز و روز بعد اين خبر را با شرح كافي درج كردند. ولي وزارت اطلاعات براي دستيابي به مقاصد سؤ خود با ايجاد مزاحمت براي دراويش و سرپيچي از مصوبات مجلس و قوانين همچنان به تمام مراجع تقنيني كشور دهن كجي و حتي با اعمال فشار بر دستگاه قضائي آنها را نيز مجبور به حمايت از خود مي‌كند.

دراويش گنابادي با شكايتهاي مكرر به مراجع مختلف منجمله رهبر، رييس جمهور، معاون سياسي وزارت كشور، معاون عمراني وزارت كشور، اداره نظارت بر شهرداريها در وزارت كشور، ديوان عدالت اداري، مجلس شوراي اسلامي و بسياري از ارگانهاي ذيربط اقدام به تظلم خواهي كرده‌اند. از طرفي دراويش ساكن ساير شهرستانها دسته دسته به سمنان مي‌روند تا در حسينيه محبوب بيتوته نمايند. دراويش مزبور اعلام كرده‌اند چنانچه وزارت اطلاعات حسينيه را خراب نمايد ما از زير سقف آن بيرون نخواهيم رفت و با از دست دادن جان خود نماي ديگري از دستهاي نفوذي در وزارت اطلاعات را در جهان برملا خواهيم كرد.

از طرفي بر اساس وجوب شرعي دفاع در مقابل مهاجم و قاعده دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامي و اصول حامي حقوق ملت در قانون اساسي دراويش سمنان خود را براي دفاع آماده نموده‌اند كه در صورت حمله وزارت اطلاعات همانند سابق مأموران خودسر و متخلف از قانون را به تبعيت از قانون آموزش دهند.

براساس ماده 628 قانون مجازات اسلامي: هرگاه خوف آن باشد كه عمليات نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري - حتي در موقعي كه مشغول انجام وظيفه باشند- موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها جايز است. و براساس ماده 629 قتل عمدي براي دفاع مجازات نخواهد داشت.

*مطلب فوق از طريق اي ميل بدستمان رسيده است. خبرنامه گويا امکان بررسي صحت و سقم اخبار رسيده را ندارد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/624

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تخريب حسينيه دراويش سمنان، بدون نام' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016