پنجشنبه 25 دي 1382

انتقاد از خودِ شرمگينانه، حسن درويش پور

حسن درويش پور
سخنان حجاريان، نوعی انتقاد از خودِ شرمگينانه و دوجانبه است. هم انتقادی است به نيروهای خط امام که علت بدبختی کنونی، ناشی از سکوت ماست و هم نقدی است بر انديشه ها و عملکردهای خمينی و او را مسبب اصلی شرايط فعلی ميداند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اشاره:
سعيد حجاريان عضو دفتر سياسي جبهه مشاركت از جمله كساني بود كه روز دوشنبه در جمع متحصنين حضور يافت.حجاريان با اشاره به اينكه زحمات اصلاح طلبان به نتيجه نرسيده است، افزود: بايد به تحليل شرايط بپردازيم و بررسي كنيم كه چرا چنين اتفاقي رُخ داده است.
حجاريان خطبه اي از نهج البلاغه را مورد اشاره قرار داد و گفت: بعد از ماجراي سقيفه، حضرت امير كه مقداري دلخورده شده بود در اين خطبه به دو نوع مشروعيت براي حاكميت اشاره مي كند يك نوع آن انتخاب از رهبر از طريق قرابت نسبي و راه ديگر انتخاب از طريق توده مردم است.وي افزود: خليفه دوم يك جمعي را براي انتخاب خليفه بعدي تشكيل داد كه نتيجه آن به وضعيتي منجر شد كه همگان از نتايج آن اطلاع داريد.
[روزنامه شرق، 23 ديماه 82 ]
********
آنتونی گيدنز، استدلال می کند که سخنرانی، درست مانند انجام دادن چيزی به مفهوم فاعليت، بازتابندگی و مرتبط ساختن نيات با طرح های دراز مدت تر است. از اين زاويه، اين پرسش که حجاريان چه می گويد؟ برای من هم پرسشی است نظری درباره بنياد ساختار معنايی اين سخنرانی و هم پرسشی است جامعه شناسانه، که سرانجام اصلاح طلبان دولتی، جامعه ملتهب را به کدام سمت خواهند کشيد؟
شايد بعضی ها بی تفاوت از کنار چنين مسائلی بگذرند، ولی درست است که بدانيم در اين جهان روشنی يافته از انديشه های مُدرن، چه نيازی سياستمداران ما را بر آن می دارد که داستانهای نهج البلاغه يا گفتارهای علی بن ابيطالب را، که در جهانی بسيار بيگانه با جهان ما می زيسته، پاسخگوی مسائل امروزمان کنند. چند سال پيش در مقاله «سيمای رهبری»، توضيح دادم که اين شيوه از برخوردها، هم «بُعدی سياسی» دارد و هم نوعی «سياست» است. در واقع حجاريان ميخواست به مخاطبين خود بفهماند که نهج البلاغه يک اثر کهنه شده و قديمی نيست بلکه می توانيم آن را به عنوان منبع تفکری درباره موضوع ها و مسائل امروز، به گونه ای سودمند و به نفع اصلاح طلبان، بازخوانی کنيم. پرسش اين است که نقل و قول تاريخی سعيد حجاريان، چه ارتباطی می تواند با تحليل شرايط کنونی داشته باشد؟ منظور، نيت و هدفی که در پس اين سخنان پنهانند، کدامند؟ اگر سخنرانی حجاريان را در کنار مقاله «چهار راهکار و سه معيار» ی که علوی تبار، در اوايل ديماه امسال منتشر ساخته بود، قرار دهيم؛ هدف به روشنی آشکار خواهد شد: تغيير ساختار حقيقی قدرت!
منظور اصلاح طلبان دولتی از تغيير ساختار حقيقی قدرت، يعنی تغيير رهبری کنونی. آنان به اين نکته پايبندند که با تغيير ولی فقيه، نه تنها ترکيب شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام، قوه قضايی و حتی ترکيب اعضای مجلس خبرگان به نفع ساختار دموکراتيک تغيير خواهند کرد، بلکه ديگر اين نهادها و روابط حقوقی تعريف شده درباره آنها اهميت چندانی نخواهند داشت.
علوی تبار بعنوان يکی از تئوريسين های اصلاح طلبان دولتی، بهتر از هرکسی واقف است که جايگاه حقوقی اين نهادها مورد مخالفت عمومی است. مادامی که مطابق ماده 93 قانون اساسی، وجود و اعتبار مجلس وابسته به وجود شورای نگهبان باشد، آزادترين انتخابات هم جزئی از يک نمايش مسخره ای است به نام دموکراسی اسلامی. ولی در اينجا قصدم از مثال فوق، نه نقد و بررسی ديدگاههای متناقض اصلاح طلبان، بلکه فهم و توضيح «تحليل شرايط» منظور نظر آقايان است که هر دو (حجاريان و علوی تبار) در تغيير رهبری کنونی، متفق القولند. اما نکته مبهم در اينجاست که چرا حجاريان از خليفه سوم مسلمانان نام می برد؟ آيا مطابق تحليل او، خامنه ای همان شرايطی را از نظر نحوه انتخاب، مديريت و اداره کشور و آمادگی برای سرنگونی داراست، که پيش از او خليفه سوم مسلمانان عثمان، دارا بود؟
چند ماه پيش، تاج زاده مطلب کوتاهی را زير عنوان « استدلال علوی، برهان اموی» در سايت امروز قرار داد. اگرچه سه چهارم نظر نقل قولی است از کتاب حکمت ها و اندرزهای آقای مطهری، اما نتيجه گيريهای پايانی مقاله که همراه با فرازبانی و القاء شبهه اند، نويسند قصد داشت تا نظريه ی جديدی را در فرم «نقل و قول بعنوان رهنمود عمل» ارائه دهد که اگر آن را با سخنرانی روز دوشنبه حجاريان مقايسه کنيم، محتملاً آينده برنامه ی عملی گروهی از اصلاح طلبان را روشن خواهد ساخت. وی می نويسد:
1- رهبری کنونی حکومت اسلامی، تنها قابل مقايسه با عثمان،خليفه ی سوم مسلمانان است.
2- ولی فقيه گاهی توصيه ها را منطقی می بيند و بعضاً می پذيرد، اما اطرافيانش رأی او را تغيير می دهند و بهمين دليل ديدگاههای او ممکن است جامعه را گرفتار فاجعه سازد.
3- ترسم از آن هست که حمايت بی اندازه مان از ولی فقيه، سبب شوند که ما هم به چشم مردم گناه کار جلوه کنيم.
4- ما به رهبری توصيه می کنيم که بپرهيز از اينکه آن ولی فقيه مقتول امت باشی که کُشته شدن او درِ کشت و کشتار داخلی را به روی اين امت باز می کند و هرگز بسته نخواهد شد.
5- در پايان هم نتيجه می گيرد که برکناری افراد نالايق و جلوگيری از ظلم کارگزاران حکومت به مردم چنان ضروری و فوريست که نبايد لحظه ای تأخير انداخت.
از اين نقل و قولها چنين می فهميم که پايه های اصلی تحليل آقايان را موضوع زير شکل ميدهند که: به تبانی گروهی، عثمان زمان (خامنه ای) بر امّت مسلمان (يعنی خط امامی های سابق) تحميل گرديد. اما اين گروه چه کسانی هستند يا بودند؟ نيروهای خط امام، در گذشته شرم داشتند که به اين سئوال پاسخی مشخص و درست بدهند. به زعم آنان، از طريق توطئه و تبانی احمد خمينی، رفسنجانی و طبسی، خلافت خامنه ای بر آنها تحميل گرديد؛ اما حجاريان، در سخنرانی اخير خود با استناد از نهج البلاغه، نکته خاصی را طرح کرد که: «خليفه قبلی [بخوانيد خمينی] يك جمعی را [احمد خمينی، رفسنجانی، طبسی] برای انتخاب خليفه بعدی [خامنه ای] تشكيل داد كه نتيجه آن به وضعيتی منجر شد كه همگان از نتايج آن اطلاع داريد».
سخنان حجاريان، نوعی انتقاد از خودِ شرمگينانه و دوجانبه است. هم انتقادی است به نيروهای خط امام که علت بدبختی کنونی، ناشی از سکوت ماست و هم نقدی است بر انديشه ها و عملکردهای خمينی و او را مسبب اصلی شرايط فعلی ميداند. در واقع حجاريان قصد داشت تا از يکسو، از علی زمان [منتظری] دلجويی کند و به او بفهماند که ما با سکوت خود در تضييق حقوق تو نقش داشته ايم و از سوی ديگر، هدفمندانه ميخواست نمايندگان را برای بيعتی تازه هدايت کند.
از طرف ديگر، اين انتقاد از خود شرمگينانه از نظر روش شناسی مفهوم تازه ای را در ذهن تداعی می کند و آن «نتايجی است که همگان از آن اطلاع دارند». يعنی مردم از طريق انقلاب، عثمان را سرنگون کردند تا بتوانند راه جانشينی علی را هموار سازند. در واقع حجاريان می خواهد به نيروهای خط امامی بفهماند که بهتر است ما به همان اصل انقلابی گری خود رجوع کنيم تا بتوانيم از اين بحران نجات يابيم. با مخالفين سياسی خود، بايد با همان زبانی سخن بگوئيم که می فهمند؟!
آیا برادران «خط امامی» دوران انقلاب، اشتباهاً در زیر پرچم اصلاحات گرد آمده اند؟ اگر نه، پس علت این همه مانندگی و مشابهت رفتاری در جامعه و در کارزارهای جناحی را چگونه باید توضیح داد؟

[دين وسياست - وبلاگ حسن درويش پور]

مقالات | بازديد 2516 | نظر 12 | دنبالک 0 | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالاي صفحه 
دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3405

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد از خودِ شرمگينانه، حسن درويش پور' لينک داده اند.
نظرات
[تيتان - January 16, 2004 07:09 PM]

با سلام به دوستان عزيز
متاسفانه حافظه تاريخي ما ايرانيها بسيار ضعيف است.نويسنده مقاله شرايط را با هزاروچهارصد سال پيش مقايسه ميكند در حالي كه اگرما از انقلاب مشروطه درس ميگرفتيم چنين وضعيتي نداشتيم.ملت ايران خواستارجدائي دين از سياست است. شما و اقاي حجاريان از اين نسخه ها تجويز نكنيد امتحان كرديم افاقه نكرد. .راستي حالا كه حرف از مقايسه شد عمروعاص زمان(شيخ علي اكبر نوقي بهرماني)در اين شرايط كجاست وچه خوابهائي ميبيند؟

[خردمند - January 16, 2004 01:44 PM]

آقاي درويش پور عزيز:
به اين کامنت هاي چرندي که بعضي ها مينويسند اعتنايي نکنيد چرا که اين موجوداتي که اين چرنديات را مينويسند حتما از " قاشوقي هاي " همين ولايت فقيه هستند.
هميشه از مقاله هاي خوبتان استفاده ميکنيم... پاينده باشيد.

[علی قوامی - January 16, 2004 06:25 AM]

ایا از اقا امام زمان تقاضای دموکراسی خواهید کرد یا به عهده ایشان می گذارید. با این لغات مشکوک بازی نکنید. ایا منکر اخرت هستید. به خود ایید. رسوبات فکری نشات گرفته از غرب را دور بریزید. نمی بینید انها در کار خودشان وا مانده اند. ذلت غرب را نمی بینید. به فکر اخرت باشید. وضو بگیرید. سجده کنید. دست علمای محترم شورای نگهبان را ببوسید. رستگار خواهید شد.

[ع. ترابی - January 16, 2004 04:31 AM]

در اینکه ولایت فقیه با دموکراسی و مردم سالاری فاصله زیادی دارد شکی نیست. این را بسیاری از اصلاح طلبان هم میدانند ولی شرایط ایجاب میکند که رندانه عمل کنند و دو پهلو سخن بگویند. جز این عمل کنند یا از کشور فراری شده و یا سر از زندان در میاورند. پس همان بهتر که به این رندی ادامه دهند تا شرایط برای کنار زدن ولایت فقیه مهیا شود.

[kourosh - January 15, 2004 10:57 PM]

Reza Pahlavi dar barnaameyeh Televizyoniyeh
"Miz-e gerdi baa shomaa (VOA)"

Jom'eh, 26 Dey maah 1382 (16 Jan. 2004)

Saa'at 9:30 Shab be vaght-e Tehran
(1 ba'd az zohr be vaght-e shargh-e Amrica)

Pakhsh mostaghim az tarigh-e shabakeyeh internet:

http://www.voanews.com/real/live/livevideo.ram

http://www.voanews.com/real/live/persianTV.ram

[*** - January 15, 2004 10:00 PM]

آقاعکس از اين بهتر نداشتيد تا بالای مقاله تون بزارين؟

[kalle - January 15, 2004 09:27 PM]

ma delemoon faghat be ye sajadi khosh bood ke har vaght khastim ye kam tafrih konim ye chizi too commentesh benevisim ke oonam bastan. man dige ba gooya ghahram

[shirafkan - January 15, 2004 06:53 PM]

baradar tavaf
enshallah agha emame zaman zoodtar zohoor kone ke toro shafa bede

[shirafksn - January 15, 2004 06:51 PM]

baradar tavaf
enshallah agha emame zaman zoodtar zohoor kone ke toro shafa bede

[م. طواف - January 15, 2004 02:15 PM]

برادر! نوشته شما در مرد حضرت علی (ع) صحیح است. زمانه زمانه دیگری است. اما اکنون زمان دعا برای تشریف فرمایی اقای همه مسلمانان جهان حضرت اما م زمان (عج) است که تشریف بیاورند و پرچم عزیز را در پنج قاره افراشته کنند. دست ما گناهکاران را بگیرند و به بهشت هدایت بفرمایند. انشاال...تعجیل خواهند فرمود و دست برادر خط امامی ما (برادر حجاریان) راهم خواهند گرفت. من چهره خاص ایشان را در حضور اقا امام زمان (عج) میتوانم تصور کنم. مبهوت از فلسفه بافی ها. و پشیمان که چرا قلم را در راه تشویق مسلمانان به دعا و التماس تعجیل ظهور بکار نبرده است. اما اقا همه ما را. من را و تو را و همه زنده ها و به گور رفته ها را عفو خواهد فرمود.

[jk - January 15, 2004 11:40 AM]

بابا! شما خارجه نشينا راس راسی يه فاز کم دارين!!!

[majid - January 15, 2004 11:36 AM]

با سلام
جناب آقاي درويش پور در عصر حاضر نه علي(ع)داريم نه از اولي و دومي و سومي خبري است.
اين نوع ديالوگ از سوي آقاي حجاريان كه در معوج و مغرض بودن نظراتش هيچ شك و شبه اي وجود ندارد جز تشويق به شورش و هدر رفتن نيروهاي جوان و متفكر جامعه هيچ سودي ندارد.
اما از باب اطلاع حضرتعالي مطالبي بگويم:
1)امام علي(ع) مخالف قتل و ترور سومي(عثمان)بود و به همين خاطر هم براي دفاع از او حسنين(عليهما سلام)و جوانان بني هاشم را براي دفاع از او فرستاد لذا مقايسه شما بسيار اشتباه است.
2)سومي منتخب 2 يا 3 نفر بود و آن دو سه نفر هم منتخب يك نفر بودند در حاليكه در ايران مجلس خبرگاني وجود دارد كه بظاهرمنتخب مردم است.
3)به اعتقاد من مقايسه آن زمان با اين زمان كه هيچگونه شباهتي با هم ندارند هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد و فقط با تشبيه افراد اين زمان با افراد آنزمان حاصلي جز مغالطه و به بيراهه رفتن افكار ندارد.در اينجا با تشبيه افراد اين زمان با آنزمان نمي توان به ارزيابي صحيح افراد فعلي پرداخت چرا كه پيش زمينه فكري در خصوص شخصيت هاي ديني باعث ارزيابي منطقي و واقعي در مورد افراد فعلي نخواهد شد.
4)تشبيه آقاي منتظري با امام علي(ع) كاملا غلط و اشتباه است به دلايل زير:
- امام علي(ع) همواره مشاور و كمك كننده بود به دومي كه همين باعث شد كه بارها بگويد اگر علي نبود من هلاك ميشدم.ولي آقاي منتظري هيچگاه مشكلي از مردم حل نكرد.
- امام علي(ع) طبق اعتقاد ما انتخابي الهي بوده است ولي در عصر حاضر اين خبرها نيست.
- امام علي اعتبار قدرت را در بسط عدالت و احقاق حقوق مظلومان جامعه ميدانست اما آقاي منتظري چي؟
البته ميدانم خود آقاي منتظري نيز با اين مقايسه مخالف است.
شما ميگوئيد منتظري علي است و طرفداران خامنه اي ميگويند او علي است واقعا چه جفاها كه به اين مرد عظيم الهي رفته و ميرود مقايسه اين قبيل افراد با اين حقيقت الهي جز با اهداف سياسي انجام نمي پذيرد.
بهتر است در عصر خودمان و با افراد خودمان زندگي كنيم امام علي (ع) شاخصي است كه در مقايسه هيچكدام نمره قبولي نمي گيرند.
آقاي درويش پور
به شما توصيه ميكنم از خواب خرگوشي بيدار شده و تحولات عظيم جامعه جوان ايراني را ببينيدو بفهميد.فكر نكنيد خيلي حرفها و يافته هايتان مهم و بكر است.باور كن 99 درصد ما جوانان بعد از خواندن مقالات امثال شما به خنده افتاده و از عقب ماندن شماها تعجب ميكنيم.
خواهش ميكنم در امور ايران عزيز ما دخالت نكنيد و فكر نكنيد كه ما منتظر نطقهاي دروغين شما و دوستانتان هستيم.اينرا به دوستانت نيز بگو.
ما آنقدر بزرگ شده ايم كه بتوانيم با حكومت برخورد كنيم و هيچ نيازي به تو وامثال تو نداشته باشيم.
به حجاريان نيز كاري نداريم چرا كه آن هم شهروند درجه يك است ((اگر من و جوان ديگري هم تير بخورد آقايان دوم خردادي حاضرند اينهمه هزينه كنند و جانمان را نجات دهند ببينيد كه در ايران جوانها چه راحت بدون هيچگونه حساسيتي از طرف آقايان از امراض خيلي ابتدائي ميميرند))
رهايمان كنيد و اينهمه دروغ نگوئيد اين اصلاح طلبان هر جا منافع حزبي و شخصي خودشان گير كند پا ميگذراند وسط مثل همين تحصن.
آقاي درويش پور
ما جوانان ديگر به شماها و دوستان اصلاح طلبتان اعتماد نداريم.
ما جوانان ديگر به شماها و دوستان اصلاح طلبتان اعتماد نداريم.
زنده باد ايران و ايراني

Copyright: gooya.com 2016