جمعه 22 اسفند 1382

اطلاعيه شماره يك گروه تعاون و امداد ملي براي بازسازي بـم

بسمه تعالي

بنـی آدم اعضای يک پيکرند که درآفرينش زيک گوهرند
چوعضوی به دردآورد روزگار دگرعضـوها رانماند قـرار


شدت فاجعه زمين لرزه بـم و گستره تنوع خسارات و آسيبهاي جاني ، مالي و رواني كه بر مردم خوب آن شهرستان و ثروتها و آثار ملي وارد شده به گونه اي است كه وظيفه اي انساني بر دوش هر ايراني مي گذارد كه در حد توان خويش به ترميم و بازسازي پيامدهاي اين فاجعه گرانبار بپردازد.
خوشبختانه، با ايثار تحسين انگيز افراد وسازمانهايي كه سريعاً به كمك شتافته اند. بسياري از نيازهاي فوري و اوليه بازماندگان اين بلاي بزرگ تامين شده است ولي بازسازي ونوسازي ويرانه‌هاي بـم ، با رعايت اصول فني و نيز تامين نيازهاي مادي ومعنوي هموطناني كه ازاين فاجعه رسته اند، كاري دراز مدت و اساسي است كه ادامه كمك رساني گسترده براي اجراي برنامه هاي اصولي را مي‌طلبد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امضا كنندگان زير، گروه تعاون وامدادبراي بازسازي بـم ، ضمن ابراز همدردي صميمانه با مصيبت ديدگان و داغداران فاجعه بـم و درخواست از خداوند براي آمرزش از دست رفتگان و افزايش صبر و تحمل بازماندگان، به سهم خود از هم ميهنان و نيكوكاران داخل و خارج كشور كه مايلند در بازسازي و نوسازي شهرستان بـم مشاركت مالي داشته باشند دعوت مي كنند كه كمك هايشان را به حسابهاي ريالي و ارزي بانكي كه اعلام خواهد شد ، واريز نمايند.

تهران – تاريخ 12/10/1382

مهندس ابوالفضل بازرگان، دكتر حبيب الله پيمان ، دكتر عبدالكريم سروش، مهندس عزت الله سحابي، مهندس هاشم صباغيان، دكتر سيد احمد صدر حاج سيد جوادي، اعظم علايي طالقاني، دكتر محسن كديور، مهندس علي اكبر معين فر، دكتر ابراهيم يزدي


حسابهاي ريالي و ارزي
بانك ملي شعبه زيرجد كد 1302
حساب ربالي سپرده شماره 8007515
حساب ارزي شماره 500084
به نام آقايان : دكتر احمد صدرحاج سيد جوادي- مهندس عزت الله سحابي – دكتر محسن كديور

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5580

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه شماره يك گروه تعاون و امداد ملي براي بازسازي بـم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016