چهارشنبه 12 فروردين 1383

سیزده فروردین روز همبستگی ملی و اعتراض عمومی، جبهه دمکراتيک ايران

جبهه دمکراتیک ایران تاریخ:10/1/83
شماره: س 7

به نام خداوند جان و خرد

در روز سیزده فروردین رژیم ایران در برابر ارده استوارمردم ایران به زانو در خواهد آمد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

13 فروردین که یک روز باستانی و یک آئین سنتی برای ایرانیان قلمداد می شود از سوی حاکمان جور و ستم همیشه مورد حمله واقع شده است و همچون چهارشنبه آخر سال رژیم خواسته است تا آن را از ذهن هموطنان پاک کند. اما نه تنها که موفق به این کار نشدند بلکه همین دسیسه ها موجب شد تا ایرانیان با ارده ای آهنین در برابر چنین توطئه ای ایستاده و ضمن اعتراض به آن ، چنین روزهایی را برای نشان دادن اعتراض به سیاست های رژیم و روز همبستگی ملی به رخ حاکمیت یکشند.
از این رو اعضای جبهه دمکراتیک ایران همگام با هموطنان عزیز درروز سیزده بدر از خانه های خود خارج شده و در مکان های عمومی و تفریحی به شادی خواهند پرداخت. همچنین در این روز مبارزان برای گرامیداشت یاد زندانیان سیاسی و در دفاع از آنها گرد هم خواهند آمد.

زنده باد آزادی – برقرار باد دمکراسی – گسسته باد زنجیر استبداد

روابط عمومی جبهه دمکراتیک ایران
jebhehdemokratikeiran@yahoo.com
zarezade_a@yahoo.com

در همين زمينه:

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6077

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سیزده فروردین روز همبستگی ملی و اعتراض عمومی، جبهه دمکراتيک ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016