جمعه 4 ارديبهشت 1383

محكوميت دبير انجمن اسلامي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران تاييد شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
حكم محكوميت دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده‌ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران توسط شعبه‌ي ‌٢٣ دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تاييد قرار گرفت.
كديور، عضو شوراي مركزي اين انجمن اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين خبر اظهار داشت: وحيد عابديني به علت چاپ مقاله‌اي در سال گذشته هنگام دستگيري آقاجري در مجله‌ي دانشجويي “سوتك” به يك سال حبس تعليقي محكوم شده بود كه پس از اعتراض به اين حكم، اكنون اين حكم توسط شعبه‌ي ‌٢٣ دادگاه تجديدنظر استان تهران مورد تاييد قرار گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در راي شعبه‌ي ‌٢٣ دادگاه تجديدنظر استان تهران آمده است: از ناحيه‌ي تجديدنظرخواه اعتراض موثري كه موجبات فسخ دادنامه ‌٨٢/٣٨ شعبه‌ي ‌١٤٠٨ دادگاه عمومي تهران را ايجاب نمايد به عمل نيامده دادنامه صادره بدون ايراد است عينا تاييد مي‌شود و راي قطعي است.
وحيد عابديني به اتهام دائر بر نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي تحت تعقيب دادگاه، واقع و پس از رسيدگي به يك‌سال حبس تعليقي محكوم شده بود كه در دادگاه تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفت.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6758

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محكوميت دبير انجمن اسلامي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران تاييد شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016