پنجشنبه 10 ارديبهشت 1383

بشقاب پرنده ها در آسمان ايران چه مى خواهند؟ حميد فرخنده

hamid_farkhondeh@hotmail.com

مقام رهبرى: دشمن در حال نفوذ است. هروقت دوتا از اين بشقاب پرنده ها به هم خوردند، مانند ماجراى طبس، ثابت مى شود كه كه هشدارهاى ما بجا بوده است.

رئيس جمهور: براى گفتگوى تمدن ها آمده اند.

نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم: براى حمايت از تحصن ما آمده اند، راهشان دور بوده به موقع نرسيدند.

هاشمى رفسنجانى: نداى آمادگى ما براى مذاكرات مخفى به گوش دنيا رسيده است.

مهدى كروبى: اگر واقعا وجود دارند، احمد جنتى را با خود به آسمان ببرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فمنيست هاى راديكال: نگاه مردانه به پديده بشقاب پرنده هرگز اجازه نداده است نظرات زنان در اين زمينه مطرح شود.

ابطحى معاون پارلمانى رئيس جمهور: وزير ارتباطات ترتيبى خواهد داد كه يكى از آنها در كاخ سعدآباد فرود آيد، پس از باز شدن سر بشقاب پرنده آقاى خاتمى سر خود را در آن فروخواهد برد و درد دل هاى خود را درميان خواهد گذاشت. قول مى دهم از اين صحنه عكسى گرفته و در وبلاگم بگذارم.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/7022

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بشقاب پرنده ها در آسمان ايران چه مى خواهند؟ حميد فرخنده' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016