يكشنبه 3 خرداد 1383

مريم عبدي: دادگاه تجديد نظر عباس عبدي6 خرداد برگزار مي‌‏شود، ايلنا

دختر عباس عبدي گفت: طبق اعلامي كه مسوولين دستگاه قضايي به پدرم اعلام كردند، دادگاه تجديد نظر عباس عبدي روز ششم ماه جاري برگزار مي شود.
مريم عبدي در گفت وگو با خبرنگار" ايلنا" ضمن بيان مطلب فوق افزود: اين ابلاغ يك ابلاغ رسمي و به صورت مكتوب نبوده است بلكه به صورت شفاهي هم به ما و هم به خود وي ابلاغ شده است.
وي تصريح كرد: قاعدتا پدرم بايد براي بازخواني و مطالعه پرونده خود قبل از روز 6 خرداد به مرخصي بيايد.
صالح نيكبخت وكيل عباس عبدي نيز گفت: طبق ابلاغي كه ديشب به من شد، دادگاه تجديد نظر موكلم در روز 6 خرداد ماه سال جاري برگزار مي شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8051

فهرست زير سايت هايي هستند که به ' مريم عبدي: دادگاه تجديد نظر عباس عبدي6 خرداد برگزار مي‌‏شود، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016