جمعه 8 خرداد 1383

جنبش حقوق بشر خواهي بر ساير جنبش ها پيشي خواهد گرفت، گفتگوي پيمان پاک مهر با حسن فرهودي نيا ، استاد دانشگاه، وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر

دكتر فرهودي نيا

دكتر فرهودي نيا : جنبش حقوق بشر خواهي بر ساير جنبش ها پيشي خواهد گرفت
تبريز نيوز : سرويس سياسي : دكتر حسن فرهودي نيا ، استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري و از فعالان حقوق بشر در تبريز در گفتگويي به سوالات تبريز نيوز ، پاسخ مي دهد :

تبريز نيوز : آقاي دكتر چرا گرايش افكار عمومي و به ويژه فعالين سياسي و اصلاح طلبان به حقوق بشر افزايش يافته است ؟

دكتر فرهودي نيا:دوم خرداد تجربه اي براي دست اندركاران اصلاحات است ، اصلاح طلبان داخل و خارج حاكميت براي ادامه فعاليت در عرصه هاي خيرخواهانه اي كه بتوانند بر آن اساس وفاق كامل داشته باشند دنبال راه كار و قاعده اي هستند . يكي از آن قواعد مباحث پيرامون حقوق بشر است. همه فعالين سياسي ايران ، به واقعيت حقوق بشر پي برده و اين موضوع جامع پذير شده چرا كه حقوق بشر به يك آرمان بين المللي و روز تبديل شده است. آن هاييكه دغدغه نظام مردم سالار و جامعه مدني داشته و به فكر سربلندي و شهرت شايسته ايران در دنيا هستند به سراغ نهادهاي حقوق بشر مي آيند.

تبريز نيوز : من دوست دارم اين را جنبش حقوق بشر بنامم ، كه بر ساير جنبش ها پيشي خواهد گرفت ، به نظر شما جنبش حقوق بشر خواهي رابطه ارگانيكي با جبهه فراگير دموكراسي خواهي دارد ؟

دكتر فرهودي نيا : مردم سالاري بدون حقوق بشر و برعكس ، امكان پذير نيست. در جوامع مدني و مردم سالار است كه مي توان از حقوق بشر سخن گفته يا آنرا پياده كرد.در برخي از جوامع كه از آرمان ها ي دموكراسي خواهي فاصله دارند تلاش هايي در جهت احياي حقوق بشر صورت مي گيرد.در ايران هم گام هاي موثري برداشته شده است. اعطاي جايزه صلح به خانم شيرين عبادي نشان از اين حقانيت داشت كه جامعه جهاني صداي حقوق بشر خواهي ايران را شنيده است. بدون حقوق بشر رسيدگي به جامعه مردم سالار و آرماني غيرممكن است. البته من هم با نظر شما موافق هستم ، جنبش حقوق بشر خواهي بر ساير جنبش ها در ايران پيشي خواهد گرفت .

تبريز نيوز : كدام بخش از طبقات اجتماعي ايران بيشتر به دنبال حقوق بشر هستند؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دكتر فرهودي نيا : قشر روشنفكر ايران و طبقه متوسط جديد بيشتر از همه دغدغه حقوق بشري داشته و الان هم فعال هستند. وكلا هم به دليل فعاليت ذاتي به دنبال حقوق بشر هستند. حقوق بشر فقط اختصاص به دفاع از فعالين سياسي ندارد، ما در دادگستري مي بينيم كه افرادي قادر به پرداخت هزينه وكالت نيستند و وكلا در اين مورد بدون چشم داشتي به دفاع از آن افراد مي پردازند.در سيزدهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري ، توصيه همايش بر كانون ها اين بود كه كمسيون هايي در قالب كمسيون حقوق بشر ايجاد كنند.

تبريز نيوز : كدام نوع از نظام هاي سياسي تعامل كمتري با فعالين حقوق بشر دارند؟

دكتر فرهودي نيا : در حكومت هاي دموكراتيك كه با قوايد سياسي مورد قبول و نظام هاي پارلماني درست و با فعاليت احزاب روي كار مي آيند فعاليت حقوق بشر مطلوب تر است. برعكس در نظام هاي توتاليتر كه به شكل توده اي شكل مي گيرند دوست ندارند كه فعاليت هاي حقوق بشري بسط داشته باشد.در نظام هايي كه مجال ظهور و بروز به احزاب نداده اند معمولا دل خوشي از شكل گيري انجمن هاي حقوق بشر ندارند و اين مسئله طبيعي است. ولي به نظر من نهادهاي حقوق بشري بايد گسترش يابند تا خود را بر جامعه و اربابان قدرت تحميل كنند. عرصه فعاليت در حقوق بشر ، عرصه مدني بوده و هزينه زيانباري ندارد .نظام هاي سياسي بايد تاكنون متوجه شده باشند كه زمان مبارزات چريكي و مسلحانه و براندازانه گذشته است و در ضمن جامعه پذيرش چنين حركاتي را ندارد.گسترش سازمان ها و نهاد هاي حقوق بشري در داخل و در عرصه بين الملل نام ايران را سرافراز مي كند .

تبريز نيوز: آيا در آينده هم چنان شاهد نقض حقوق بشر توسط اقتدار گرايان و محافظه كاران خواهيم بود ؟

دكتر فرهودي نيا : فكر نمي كنم محافظه كاران در آينده بر طبل مبارزه با حقوق بشر بكوبند. به هر حال عقلاي اين قوم مي دانند كه اين وضعيت ها قابل برگشت به گذشته نيست.

تبريز نيوز : نظر شما در خصوص فعالين حقوق بشر در تبريز چيست؟

دكتر فرهودي نيا : فعالين حقوق بشر و اعضاء شبكه مدافعين حقوق بشر اسلامي در تبريز مشتاقان زيادي داشته و خوب فعاليت مي كنند و نشست هاي متعددي داشته اند.

پيمان پاكمهر – روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel,fax: 0098 411 5531723

Copyright: gooya.com 2016