سه شنبه 19 خرداد 1383

وکيل انصافعلي هدايت: اميدوارم اداره اجراي احکام با مرخصي استعلاجي موکلم موافقت کند، ايلنا

Hedayat.jpg

وکيل انضباطي هدايت گفت: موکلم در حال سپري کردن دوران نقاهت خود در بيمارستان سيناي تبريز است.
محمدعلي دادخواه در گفت وگو با خبرنگار" ايلنا" با اشاره به اينکه انصافعلي هدايت پس از عمل جراحي قابل انتقال به زندان نيست در خصوص مرخصي استعلاجي بعد از عمل جراحي گفت: اميدوارم اداره اجراي احکام با مرخصي استعلاجي موکلم موافقت کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8685

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وکيل انصافعلي هدايت: اميدوارم اداره اجراي احکام با مرخصي استعلاجي موکلم موافقت کند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016