سه شنبه 19 خرداد 1383

سخنگوي خاوير سولانا:عليرغم افزايش نقض حقوق بشر درايران اتحاديه اروپا برنامه‌اي براي اقدام عليه ج.ا.ندارد، راديوفردا

فريبا مودت، مصاحبه با کريستينا کالاگ (بروکسل)

فريدون زرنگار (راديوفردا): چند ماه از آخرين ديدار نماينده سازمان ملل از جمهوري اسلامي مي گذرد و سه سال است که اتحاديه اروپا يکي از شروط از سرگيري روابط بازرگاني با ايران را بهبود وضع حقوق بشر در اين کشور قرار داده است. با وجود اين، گزارش روز گذشته سازمان ديده بان حقوق بشر که در مورد ايران منتشر شد، حاکي از آن است که حقوق حقه شهروندان ايران همچنان و به گونه اي فزاينده پايمال مي شود.
فريبا مودت (راديوفردا): روز گذشته سازمان ديده بان حقوق بشر گزارشي 64 صفحه اي منتشر کرد که در آن از وضع حقوق بشر در ايران به شدت انتقاد شده بود. در اين گزارش از بازداشت هاي خودسرانه، شکنجه زندانيان، زندان انفرادي و تعطيلي مطبوعات اصلاح گرا سخن رفته و خاطر نشان شده بود که ارعاب مردم توسط محافظه کاران، نه تنها ادامه دارد، بلکه شدت نيز يافته است. در اين جا اين سوال مطرح مي شود که سه سال مذاکره اتحاديه اروپا در زمينه حقوق بشر در ايران، چه دستآوردهايي به همراه داشته است، اگر بنا به اين گزارش، حقوق شهروندان در جمهوري اسلامي اينچنين ناديده انگاشته مي شود؟ اين سوال را با کريستينا گالاک، سخنگوي خاوير سولانا، مسئول سياستگذاري اتحاديه اروپا در ميان گذاشتم.

کريستينا گالاک (سخنگوي خاوير سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا): واقعيت اين است که ما در اکتبر سال گذشته آخرين دور مذاکرات را در زمينه حقوق بشر با دولت ايران به انجام رسانديم و نکاتي مثبت از آن دريافتيم. به ويژه آنکه اين ملاقات در فضايي سرشار از انرژي و اراده سياسي صورت گرفت. در اين ملاقات نمايندگان قوه قضاييه و دولت خود را به بهبود وضع حقوق بشر در ايران متعهد ساختند، اما در طول ماه گذشته، متوجه شديم که اين روند ادامه نيافته، بنابراين شکي نيست که ما در موقعيتي بسيار بسيار دشوار قرار گرفته ايم، به ويژه در ارتباط با آنچه که در جريان انتخابات در ايران اتفاق افتاد، که ما با آن سخت مخالف بوديم. بنابراين مي توانم در مجموع بگويم که موضع اتحاديه اروپا در قبال ايران، بدون ترديد موضعي انتقاد آميز است. به مراتب انتقادآميز تر از چند ماه پيش.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ف.م.: در اينجا از خانم گالاک پرسيدم که با توجه به اينها همه، اتحاديه اروپا در نظر دارد چه اقدام قاطعي در اين زمينه انجام دهد؟ وي گفت:

کريستينا گالاک: در اين مرحله همچنان مذاکرات و تماس خود را با مقامات ايران حفظ خواهيم کرد و با آنها قطع رابطه نخواهيم نمود. مي دانيد که روابط بازرگاني ميان اتحاديه اروپا و ايران برقرار نشده است، اما ما همچنان دولت ايران را تحت فشار خواهيم گذاشت. اتحاديه اقدام به خصوصي را عليه ايران مد نظر ندارد، اما ترديدي نيست که بر فشارهاي خود بر مقامات ايران ادامه خواهيم داد. آنها به خوبي مي دانند که همراه با همکاري در امر مبارزه با تروريسم بين المللي، مساله فعاليت هاي هسته اي و نيز خاورميانه، مساله حقوق بشر نيز يکي از نکات عمده مورد نظر اتحاديه در مذاکره با ايران بوده است.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8700

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوي خاوير سولانا:عليرغم افزايش نقض حقوق بشر درايران اتحاديه اروپا برنامه‌اي براي اقدام عليه ج.ا.ندارد، راديوفردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016