سه شنبه 2 تير 1383

در فرودکاه مهرآباد تهران از خروج دکتر محمد ملکی از کشور ممانعت بعمل آمد، عمار ملکي

با نام و ياد او

صبح 3 شنبه دوم تير ماه 1383 در فرودکاه مهرآباد تهران از خروج دکتر محمد ملکی از کشور ممانعت بعمل آمد و اعلام گرديد که ايشان به دستور اطلاعات (وزارت اطلاعات و يا اطلاعات نهادهای ديگر) و بر طبق نامه ای ازسوی آن نهاد از تاريخ 2/2/83 ممنوع الخروج شده اند.

لازم به ذکر است که ايشان به مدت 25 سال ممنوع الخروج بوده اند و سال گذشته در تاريخ 24/4/82 بعد از استعلام اداره گذرنامه از نهادهای قضايی و اطلاعاتی و انجام مصاحبه با وزارت اطلاعات برايشان گذرنامه صادر شده بود که مجددا در تاريخ فوق الذکر ممنوع الخروج شده اند.

دکتر محمد ملکی به منظور بازديد از فرزندانشان و بررسی يک پروژه تحقيقاتی عازم کانادا بوده اند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9247

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'در فرودکاه مهرآباد تهران از خروج دکتر محمد ملکی از کشور ممانعت بعمل آمد، عمار ملکي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016