دوشنبه 15 تير 1383

سليمي نمين:آزادي نبايد به گونه اي تعريف شود که مخل آزادي باشد؛ترسيم خطوط قرمز از کارهاي اساسي در عرصه قلم و مطبوعات است، ايلنا

رئيس مرکز مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت : آزادي نبايد به گونه اي تعريف شود که مخل آزادي مردم باشد.
عباس سليمي نمين در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" شجاعت صداقت در برخورد با مسايل و اشراف بر موضوعات مختلف را ازمهم ترين شاخصه هاي قلم منتقد دانست و افزود : طي مدتي که کار رسانه اي به عنوان رکن مهمي در کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ شاهد فراز و نشيب بسياري در اين عرصه بوده ايم. گاهي شاهد بروز توانمندي ها و صداقت ها و گاهي شاهد غلبه گرايش هاي سياسي و جناح بندي ها بوده ايم اما علي رغم تمام فراز و نشيب ها نهادينه شدن جايگاه قلم در برخورد با مسايل، حرکتي روبه جلو داشته است و امروز اين جايگاه کم و بيش به رسميت شناخته شده است و اگر توانمندي و اشراف بر موضوعات وجود داشته باشد و قلم بتواند تشخيص درستي از مصالح و منافع ملي داشته باشد، قادر خواهد بود که نقش بسزايي در شکل‌‏گيري تصميمات کشور داشته باشد وگرنه منجر به سرخوردگي و عدم توجه به انتقادات از سوي مردم و مسوولين خواهد شد .
وي با بيان اين مطلب که تاکنون خط قرمز دقيقي براي فعاليت قلمي و مطبوعاتي تبيين شده است، افزود : افراد مختلف مصالح و منافع ملي را خط قرمز فعاليت هاي قلمي مي‌‏دانند، اما تفاسير متعددي از مصالح ملي وجود دارد که کار را مشکل مي‌‏کند، لازم است اجماع نظيري براساس عقل جمعي در زمينه خط قرمز مدون شود و چارچوب کاري حداقل براي مدتي مشخص شود.
سليمي نمين خاطر نشان کرد : کساني که دم از دفاع از حقوق صاحبان انديشه و قلم مي زنند، کمتر دغدغه ترسيم خط قرمز را دارند و يکي از کارهاي اساسي ما بايد تبيين اين خطوط باشد، چرا که هر نوع تندروي و کندروي در اين زمينه به محدوديت آزادي قلم منجر خواهد شد. کسي که از اعمال فشار غيرمنطقي بر صاحبان قلم نگران است، بايد براي مشخص شدن خطوط قرمز تلاش کند تا مباني آزادي را از طريق آزادي دچار مشکل نکنيم .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مدير مسوول سابق روزنامه تهران تايمز، دليل مشخص نشدن خطوط قرمز توسط تشکل هاي صنفي را نشانگر عدم تمايل اين تشکل ها به تبيين اين خطوط دانست و افزود : هر قدرتي که در کارهاي صنفي پيش مي آيد، از سوي احزاب مورد سوء استفاده قرار مي‌‏گيرد و شاهد حضور احزاب سياسي مختلف در تشکل هاي صنفي هستيم و گروه هاي سياسي حاضر به پذيرش چارچوب نيستند، بلکه آنچه را که منافع حزبي شان حکم مي‌‏کند، مورد توجه قرار مي دهند.
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران افزود: ‌‏تدوين خطوط قرمز ملاکهايي براي سنجش به دست مردم مي دهد، ترسيم خطوط قرمز بايد از کارهاي اساسي ما باشد و البته کارسختي هم نيست، مي‌‏توانيم دست قوه قضاييه را هم در اين زمينه تاحدودي محدود کنيم و بسياري از ضعف ها را قبل از ورود قاضي به مساله مشخص و مرتفع کنيم .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9717

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سليمي نمين:آزادي نبايد به گونه اي تعريف شود که مخل آزادي باشد؛ترسيم خطوط قرمز از کارهاي اساسي در عرصه قلم و مطبوعات است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016