شنبه 17 مرداد 1383

با تحريم مراسم رسمي "روز خبرنگار" جنبش اعتراضي روزنامه نگاران با تحصن و اعتصاب غذا ادامه مي يابد، گزارشگران بدون مرز

rsf.gif

١٧ مرداد در ايران هر ساله مراسمي در "بزرگداشت روز خبرنگار" برگزار مي شود و وزير ارشاد اسلامي جوايزی را به روزنامه نگاران اعطا مي کند. امسال بخشي از روزنامه نگاران ايران در ادامه اعتراضات خود به اعمال فشار بر مطبوعات ، با تحريم مراسم رسمي "روز خبرنگار" در تهران به مدت بيست جهار ساعت تحصن و اعتصاب غذا مي کنند.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند " به اصطلاح مراسم "بزرگداشت روز خبرنگار" در حالي برگزار مي شود که مقامات مسئول روزنامه نگاران را از حق کار کردن محروم کرده و سياست سرکوب خود را هر روز گسترش مي دهند. ما بار ديگر حمايت قاطعانه خود را از جنبش اعتراضي روزنامه نگاران که شجاعانه نمي گذارند صدايشان خاموش شود اعلام و از مقامات حکومت ايران مي خواهيم به خواست های آنها پاسخ مقبت دهد."

اين روزنامه نگاران ١٧مرداد را در اعتراض به توقيف مطبوعات اصلاح طلب و تهديد امنيت شغلي خود "روز سوگواری مطبوعات" اعلام کرده اند و قرار است در اين روز به مدت بيست و جهار ساعت تحصن و اعتصاب غذا کنند. چنبش اعتراضي در دوشنبه، ٥ مرداد، با شرکت بيش از دويست روزنامه نگار ايراني در تجمعي در محل انجمن صنفي روزنامه نگاران در تهران آغاز شد. در اواخر تير ماه سعيد مرتضوی دادستان تهران، روزنامه ی وقايع اتفاقيه را توقيف و مانع انتشار روزنامه جمهوريت شد وی ليست سياهي از روزنامه نگاراني که با نشريات توقيف شده همکاری مي کرده اند را تهيه کرده است تا مانع ادامه کار آنها در مطبوعات شود. روزنامه نگاران معترض از همه ی نهادها و سازمانهای بين المللي مدافع حقوق بشر و روزنامه نگاران در سراسر جهان دعوت کرده اند که به حمايت از اعتراض روزنامه نگاران ايران برخيزند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين روزعمادالدين باقي چهره سرشناس مطبوعات ايران مجددا به دادگاه احضار شده است. اين روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در ايران در روز ٨ تير نيز برای محاکمه به دادگاه احضار شده بود. عمادالدين باقي روزنامه نگار روزنامه های توقيف شده ی نشاط و فتح است که از خرداد ١٣٧٩ تا بهمن ١٣٨١ به اتهاماتي نظير " اقدام بر عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي " زنداني بوده است. پس از آزادی از زندان با نوشتن مقالاتي در دفاع از آزادی بيان و عقيده و روزنامه نگاران در بند، تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان و... فعاليت های خود را در دفاع از حقوق بشر در ايران تشديد کرده است. در آبان ماه سال گذشته شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي تهران عمادالدين باقي را به يکسال حبس با تعليق محکوميت به مدت پنج سال محکوم کرد. خطر بازداشت اين روزنامه نگار را تهديد مي کند. وی سردبير روزنامه ی جمهوريت است که از انتشار باز مانده است.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود که :

با يازده روزنامه نگار زندانی، ايران بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ازجمله سي و شش رهبر و مقام دولتی در جهان است، که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10732

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'با تحريم مراسم رسمي "روز خبرنگار" جنبش اعتراضي روزنامه نگاران با تحصن و اعتصاب غذا ادامه مي يابد، گزارشگران بدون مرز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016