دوشنبه 23 آذر 1383

محاكمه علنى افسانه نوروزى در كيش، شرق

وكيل مدافع افسانه نوروزى از برگزارى علنى دادگاه موكلش در اول دى ماه و در شعبه دوم دادگسترى كيش خبر داد.
عبدالصمد خرمشاهى درباره سير طى شده در پرونده موكلش اظهار داشت: پس از صدور حكم قصاص در شعبه اول دادگاه عمومى كيش و تاييد آن در شعبه ۲۶ ديوان عالى كشور، اقدامات زيادى جهت جلوگيرى از توقف حكم صادره به عمل آمد.
وى ادامه داد: با عنايت به اينكه هيات ۵ نفره كارشناسان صراحتاً اظهارنظر كرده بودند كه افسانه نوروزى در دفاع از ناموس خود مرتكب عمل قتل مرحوم «بهزاد» گرديده است، شخصيت ها و نمايندگان مجلس و سازمان هاى مختلف مدافع حقوق بشر و طرفداران حقوق زنان درخواست توقف اجراى حكم قصاص افسانه را نمودند كه نهايتاً رئيس قوه قضائيه با اختيارات قانونى مندرج در ماده (۲) قانون اختيارات رئيس قوه و تبصره ذيل ماده ۱۸ قانون اصلاح پاره اى از مواد قانونى تشكيل دادگاه هاى عمومى و انقلاب دستور توقف حكم را صادر و با ارجاع پرونده به شعبه ۲۶ ديوان عالى كشور و رسيدگى مجدد اين شعبه حكم صادره را بر خلاف موازين شرع و قانون دانسته و حكم صادره نقض شد.
خرمشاهى خاطرنشان كرد: در اجراى قانون، پرونده جهت رسيدگى مجدد به شعبه همعرض يعنى شعبه ۲ دادگاه عمومى كيش ارجاع شده است كه شعبه مذكور با دعوت از طرفين اولياى دم، افسانه نوروزى و وكيل مدافع وى روز اول دى ماه سال جارى را براى رسيدگى به پرونده تعيين نموده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين وكيل دادگسترى در پايان تصريح كرد: مطابق اطلاعات به دست آمده دادگاه به صورت علنى برگزار مى شود و اميدواريم با تحقيق بيشتر و رسيدگى دقيق تر خصوصاً توجه كافى به اظهار نظر صريح هيات كارشناسان بر تاييد صحت اظهارات افسانه نوروزى موجبات صدور حكم برائت ايشان فراهم گرديده تا وى بتواند پس از تحمل ۸ سال زندان به آغوش خانواده خود بازگردد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15476

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محاكمه علنى افسانه نوروزى در كيش، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016