یکشنبه 13 دی 1383

تصميم چند تشكل براى كانديداتورى شيرين عبادى، امروز

ديروز منابع خبرى از كانديداتورى شيرين عبادى برنده جايزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ در انتخابات رياست جمهورى خبر دادند. اين منابع تصريح كردند ۱۴ گروه و تشكل از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان، حقوقدانان عضو كانون وكلاى دادگسترى، دفتر تحكيم وحدت و سازمان ادوارى تحكيم وحدت انجمن دفاع از آزادى مطبوعات به همراه فعالان حقوقى و دانشگاهى قصد دارند وى را به عنوان نامزد خود در انتخابات رياست جمهورى معرفى كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين حال روزنامه شرق از قول عمادالدين باقي نوشت: انجمن دفاع از حقوق زندانيان حمايت از نامزدى شيرين عبادى را تكذيب كرد

شرق: عماد الدين باقى رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان اعلام كرد كه اين انجمن در امور سياسى و انتخاباتى فعاليت نمى كند. وى با تكذيب خبر حمايت ۱۴ تشكل حقوق بشرى از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسى از نامزدى خانم شيرين عبادى براى رياست جمهورى آينده اعلام كرد: «انجمن دفاع از حقوق زندانيان نهادى ، غير دولتى و غير سياسى است و در امور سياسى، انتخاباتى و حزبى دخالتى ندارد و صرفاً يك نهاد حقوق بشرى است.» باقى گفت: «انجمن دفاع از حقوق زندانيان مطلقاً در هيچ ائتلاف انتخاباتى شركت نمى كند و ضمن احترام به شخصيت و جايگاه خانم عبادى اعلام مى كند خبرى كه در اين زمينه در برخى رسانه ها منتشر شده، نادرست است» گفتنى است روز گذشته يكى از روزنامه هاى انگليسى زبان چاپ تهران نوشته بود ۱۴ تشكل حقوق بشرى از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نظر دارند از شيرين عبادى براى انتخابات آينده رياست جمهورى دعوت و حمايت به عمل آورند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16327

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تصميم چند تشكل براى كانديداتورى شيرين عبادى، امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016