سه شنبه 15 دی 1383

صالح نيك‌بخت از وضعیت پرونده های موکلانش ابراز بی اطلاعی کرد، امروز

صالح نيك‌بخت از آخرين وضعيت پرونده‌ي آقاجري بعد از ارجاع آن به دادگاه تجديدنظر و همچنين تاييد يا نقض حكم يك سال حبس تعزيري عمادالدين باقي از سوي دادگاه تجديدنظر اظهار بي‌اطلاعي كرد.
وي افزود: با توجه به اين كه موكلم از اتهامات سب‌النبي و انكار ضروريات دين منجر به ارتداد، تبرئه شد و در مورد ساير اتهامات به سه سال زندان محكوم شد و از اين مدت دو سال آن را گذرانده است، با قرار وثيقه يك‌صد ميليون توماني آزاد شده و هم‌اكنون مشغول تدريس در دانشگاه‌هاي محل كار سابق خود است.
نیک بخت خاطرنشان كرد: در هفته هاي قبل كه به دادگاه تجديدنظر استان تهران مراجعه كردم، از صدور حكم تجديدنظر نتوانستم اطلاعي پيدا كنم.
نيك‌بخت هم‌چنين درباره‌ي عماد‌الدين باقي ديگر موكلش گفت: موكلم در طول چهار، پنج سال گذشته به طور دائم تحت تعقيب و محاكمه بوده و پرونده‌هاي زيادي در مورد وي تشكيل شده است. آخرين مورد پرونده وي در شعبه ‌٦ دادگاه انقلاب تهران مطرح و به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس تعليقي محكوم شده بود.
وي افزود: پس از اعتراض معاون دادستان تهران به حبس تعليقي موكلم به علت سابقه زندان دادگاه حكم تعليقي را به مجازات تعزيري تبديل كرد و پس از ابلاغ اين حكم من نسبت به آن اعتراض كردم و پرونده جهت رسيدگي به درخواست تجديدنظر به شعبه ‌٣٦ دادگاه تجديد نظر تهران ارجاع شد.
وكيل مدافع باقي خاطرنشان كرد: در مراجعه‌اي كه در تاريخ ‌١٢/١٠/٨٣ به اين شعبه داشتم گفته شد كه در مورد موكلم تصميم گرفته و پرونده به دادگاه بدوي اعاده شده است ولي هنوز به علت عدم ابلاغ حكم از نحوه‌ي تصميم دادگاه تجديدنظر و تاييد يا نقض آن اطلاعي ندارم.
نيك‌بخت افزود: با توجه به اين كه اينجانب ابتدا در لايحه‌اي به حكم اعتراض و سپس لايحه دفاعيه خود را تقديم كردم، دادگاه بدوي اعلام كرد كه چون در زمان قانوني لايحه دفاعيه تقديم نكرديد حق تجديدنظر خواهي نداريد به دنبال اين اظهارات من نامه‌اي به رياست اين دادگاه نوشته و رونوشت آن را به رياست دادگاه انقلاب تهران ارجاع دادم كه ظاهرا پس از اين مكاتبات پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع شد و ديگر از نتيجه آن اطلاعي ندارم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16430

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'صالح نيك‌بخت از وضعیت پرونده های موکلانش ابراز بی اطلاعی کرد، امروز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016