چهارشنبه 16 دی 1383

معين: بيان صريح و شفاف مواضع براساس نياز عمومي به تحقق اصلاحات،‌‏ به كارآمدي دولت آينده كمك مي‌‏كند، ايلنا

- دولت آينده بايد جمعي كاركند و مسئوليت بپذيرد و به طور جمعي نيز پاسخگو باشد

تهران- خبرگزاري كار ايران

در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست‌‏جمهوري اسلامي ايران و درحالي كه حدود پنج ماه به برگزاري اين انتخابات مانده است، تلاش نامزدهاي مطرح در اين عرصه به طرح اين پرسش در افكار عمومي منجر شده است كه؛ نامزدهاي انتخابات رياست‌‏جمهوري در خصوص نقد دولت فعلي و تقويت نقاط قوتي كه مي‌‏تواند به اثرگذاري بيشتر دولت آينده بينجامد، چه پاسخي دارند.

كانديداهاي احتمالي انتخابات رياست‌‏جمهوري كه از سوي جريانها و گروههاي مختلف سياسي معرفي شده‌‏اند، به خبرنگاران" ايلنا" پاسخ‌‏ مي‌‏دهند.
گفت و گو: مسيح علي‌‏نژاد
مصطفي معين در پاسخ به پرسشي مبني براين كه كدام شاخصه رئيس‌‏جمهوري فعلي بايد كمرنگ‌‏تر شود تا رئيس‌‏جمهوري آينده بتواند به عنوان دومين مقام رسمي كشور، كارآمدتر ظاهر شود، از نقد صريح خاتمي خودداري كرد اما درعين حال گفت: بيان صريح و شفاف مواضع براساس نياز عمومي به تحقق اصلاحات و ارائه برنامه ها و راهكارهاي عملي و پرهيز از ورود به برنامه هاي غيرقابل تحقق، ارائه چهرهاي نوآور، قاطع، كارآمد، مي‌‏تواند به كارآمدي و موفقيت هرچه بيشتر دولت آينده كمك نمايد.
معين در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا" اصليترين وظيفه رئيس جمهوري و دولت آينده را طراحي مسيري روشن براي قدرتمند شدن شهروندان و افزايش توانمندي، نقش و مسئوليت پذيري و مشاركت افراد جامعه در تمامي زمينه‏هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دانست.
وزير سابق علوم و تحقيقات و فنآوري با اشاره به اينكه گفتماني كه آقاي خاتمي در محوريت آن قرار دارند، توانسته است به اندازه كافي و روشن، حقوق ملت و حدود حكومت را برمبناي آنچه در قانون اساسي آمده است، تبيين نمايد، گفت: بايد برنامه‏هاي عملي و قابل تحقق در دولت آينده به اجرا درآيد كه علاوه بر تضمين حقوق شهروندان، توانمندي و قدرت لازم را به خود آنان بدهد تا بتوانند از حقوق خود پاسداري نمايند.
وي افزود: مسير اصلاحات در جهت تحقق مردمسالاري برمبناي آنچه مبناي بنيادي نظام جمهوري اسلامي است، خواست مردم است و طبعاً چه بخواهيم و چه نخواهيم، تداوم مي‌‏يابد. با اين حال نقاط برجسته و اساسي برنامه‌‏هاي ارائه شده توسط آقاي خاتمي كه مي‌‏بايد تقويت شده و تداوم پيدا كند، عبارت است از؛ نگاه و مديريت علمي؛ سيستميك و پاسخگو در تمامي سطوح دولت و اركان اداره كشور، تمركز زدايي و ايجاد تحول در ساختارهاي سنتي در حوزه‌‏هاي مديريت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، اهتمام به سرمايه‌‏گذاري‌‏هاي كلان اقتصادي و صنعتي با تأكيد بر رويكردهاي نوين اقتصادي و توسعه علمي كشور.
وي كه خود از سوي برخي احزاب و گروههاي اصلاح طلب نامزد رياست جمهوري شده است، افزود: حاملان دموكراسي و توسعه پايدار و متوازن در تمام جوامع، نيروي انساني و شهروندان توانمند، مسئول و فعال هستند، لذا اصلي‏ترين تكيه برنامه‏هاي دولت آينده بايد متكي به سرمايه‏گذاري مادي و معنوي بيش از پيش در توسعه انساني و تحقق توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مبتني بر دانايي با محوريت توسعه علمي باشد.
معين افزود: كار اداره كشور از عهده هيچ فردي به تنهايي بر نمي‏آيد، لذا در همه جهت‏گيري‏ها و برنامه‌‏ريزي‏ها اتكا و تقويت فرهنگ دانش، خردورزي و تلاش جمعي در سطح جامعه و مسئولان ضرورتي است كه نه تنها دولت آينده بايد خود بدان ملتزم باشد بلكه در جهت تبديل شدن اين اصل به يك فرهنگ فراگير در جامعه، بايد بسترهاي لازم را فراهم آورد. دولت آينده بايد جمعي كار كند و مسئوليت بپذيرد و به طور جمعي نيز پاسخگو باشد.
نامزد جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در انتخابات آينده رياست جمهوري با تأكيد بر اينكه صداقت، صراحت و شفافيت تضمين كننده رابطه همدلانه و دوسويه دولت و ملت است، اظهار داشت: اطلاع‏رساني دو سويه، منظم، مستمر و نهادمند با نخبگان و مردم، توجه بيشتر به افكار عمومي در سطوح سياست‌‏گذاري، برنامه‏ريزي و اجرا بايد در برنامه‏هاي دولت آينده بيش از گذشته تقويت شود.
وي افزود: شهروندان ما نبايد در برابر قدرت حكومت و دولت احساس بي پناهي نمايند و بايد همه زمينه ها و بسترها براي حمايت از آزادي هاي فردي و اجتماعي، آزادي مطبوعات و نشر، آزادي اجتماعات قانوني و گسترش نظام آزاد اطلاع رساني از سوي دولت فراهم شود، در عين حال دولت بايد با حمايت از شكل گيري و تقويت نهادهاي مدني در حوزه‌‏هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و ايفاي نقش آنها در نظامات تصميم سازي و تصميم‌‏گيري كشور، زمينه ساز شكل گيري پناهگاههاي مطمئن و مقاوم براي شهروندان كه همان سازمانهاي اجتماعي و مردمي است، باشد.
وي با اظهار تاسف از وجود فساد اداري و تبعيض‌‏ها و بي عدالتي‌‏ها تأكيد كرد: حل اين معضلات با اكتفا به شعار و بعضا رفتارهاي عوامفريبانه ممكن نيست و براي رفع و اصلاح اين امور بايد برنامه‌‏ريزي و برخورد علمي، مبنايي و قاطع با ناكارآمدي و فساد اداري، نابرابري و فقر، نارسايي‌‏هاي اجتماعي و بهداشتي و درماني، بيكاري آشكار و پنهان و بي عدالتي و تبعيض در همة زمينه ها و سطوح صورت پذيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وزير سابق علوم، تحقيقات و فنآوري افزود: محروميت و تبعيض آنجا كه صورت نهادينه به خود مي‌‏گيرد، طبعا آزار دهنده‌‏تر است. متأسفانه در جامعه ما اقشار، طبقات، قوميت‌‏ها و اقليت‌‏ها عليرغم تلاش‌‏هاي سازندهاي كه در جهت توجه به نيازها و حقوق آنان شده است، كماكان احساس محروميت و تبعيض مي‌‏نمايند. در راس اين اقشار مطالبات و نيازهاي زنان كه نيمي از جامعه را تشكيل مي‌‏دهند و جوانان كه اكثريت جامعه با آنان است در اجزاء برنامه دولت و تمامي سازمانها، وزارتخانه ها و اركان اداره كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به احساس محروميت و تبعيض در ميان اقوام و اقليت‌‏هاي مذهبي تاكيد كرد: باور به اين شعار اصلاحات كه ايران براي همه ايرانيان فارغ از اعتقادات و نژادها است، بايد در دولت آينده در سطوح مختلف سياست‌‏گذاري و اجرا تبديل به يك خط مشي و برنامه بنيادي گشته و به عمل درآيد.
وي در رابطه با سياست خارجي در دولت آينده تاكيد كرد: معركه سياست جهاني عرصه چالش كشورها در جهت تامين و بسط منافع ملي خود است. بر اين اساس معيار حضور و تحرك و فعاليت ايران در عرصه بين‌‏المللي نيز تنها بايد بر اساس تأمين منافع ملي صورت پذيرد. ادامه و تأكيد بر سياست تنش‌‏زدايي در سطح جهان و منطقه و استفادة بيشتر از فرصت‌‏هاي بين‌‏المللي در جهت كسب و تأمين و گسترش منافع ملي بايد محور برنامه دولت آينده باشد اما به عنوان مقدمه اين امر بايد ساز و كار شفاف و مبتني بر اصول مردمسالاري در تعريف و تدقيق "منافع ملي" تعبيه شود تا ملت واقعا باور كنند كه آنچه در عرصه سياست خارجي به اجرا در مي‌‏آيد و پيگيري مي‌‏شود، مبتني بر منافع ملي است.
مصطفي‌‏معين گفت: خصيصه‌‏هايي چون پيگيري و بيان خواسته هاي مردم، تلاش جدي و ايستادگي در جهت تحقق آنها و در صورت عدم امكان تحقق بيان صريح ناتواني ها و معرفي موانع، رفع ناهماهنگي و تعارض و عدم پاسخگويي در سطوح بخشي و ميان‌‏بخشي دولت و محدود كردن اولويت‌‏هاي برنامه‌‏اي دولت را از جمله اولويت‌‏كاري رئيس‌‏جمهوري آينده خواند.
وي افزود: گفتماني كه در دو دوره مسئوليت آقاي خاتمي در جامعه حاكم شده است، گفتماني برآمده از مطالبات و آرمانهاي بلند مردم ايران است. طبعاً براي تحقق اين مطالبات برنامه هايي در دو دورة مسئوليت ايشان به اجرا درآمد اما درحالي كه از جوانب مختلف موانع و مقاومت هايي در برابر تحقق اين مطالبات وجود دارد، طبيعي است كه براي نيل به اهداف بلند اصلاحات زمان و فرصت بيشتر و در عين حال نيرو و تواني روزافزون مورد نياز است.
وي ادامه داد: ملت صداقت خاتمي را باور كرده است و جهت گيري انتقادهاي بيش از هرچيز متوجه موانعي است كه پيش پاي دولت ايشان نهاده شد و اعتراض‌‏ها بيش از هر چيز به تلاش‌‏هاي پيدا و پنهاني است كه در عرصه تبليغاتي و عملياتي براي ناديده انگاشتن دستاوردها و ناكارآمد جلوه دادن دولت اصلاحات صورت پذيرفت.
معين افزود: به هرحالوي تاكيد كرد ما حصل برنامه هاي دولت آينده در يك جمله بايد به اعتلاي نام ايران و ايراني و سربلندي اسلام در ارائه نمونه اي از حكمراني مردمسالار و كارآمد بيانجامد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16535

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معين: بيان صريح و شفاف مواضع براساس نياز عمومي به تحقق اصلاحات،‌‏ به كارآمدي دولت آينده كمك مي‌‏كند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016