جمعه 25 دی 1383

توصیه ای به خبرگزاری زنان ایران، محمود زاهدی

قضاوت در باره ی خبرگزاری ای که دیروز افتتاح شده و سر جمع ده خبر منتشر کرده بیش از اندازه زود است. هنوز معلوم نیست بخشی از زنان ایران تریبون تازه ای یافته اند یا چنان که در مورد زنان نماینده ی مجلس هفتم دیدیم باید بگویند صد رحمت به کفن دزد اولی.
بنگاه خبری بی بی سی در انعکاس خبر افتتاح این خبرگزاری ضمن اینکه تعجب خود را از انعکاس نیافتن خبر احضار خانم شیرین عبادی به دادسرا در اخبار خبرگزاری زنان ابراز می دارد، می نویسد "ايجاد خبرگزاری ای برای زنان، نه تنها نخستين بار است که در ايران صورت می گيرد بلکه بعيد به نظر می رسد در ديگر نقاط جهان نيز بتوان مشابهی برای آن يافت." مدیر عامل خبرگزاری زنان نیز تاکید کرده است که "خبرگزاری ماغیر فمینیستی است."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اما در پایگاه اینترنتی این خبرگزاری لگوی همه ی خبرگزاری های داخلی موجود است که به بیننده را به آن پایگاه ها هدایت می کند. اما در صدر این لگوها، لگوی پایگاه اطلاع رسانی بازتاب قرار دارد که از منظر حرفه ای نمی توان آن را پایگاه یک خبرگزاری رسمی دانست و بیشتر صبغه ی انعکاس دیدگاه های جناحی از حاکمیت را دارد. به خبرگزاری زنان ایران توصیه می کنم یا این لگو را بردارند یا لگوی سایر پایگاه ها ی مشابه را هم اضافه کنند تا آدم های فضولی مثل من خیالشان راحت شود.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16901

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توصیه ای به خبرگزاری زنان ایران، محمود زاهدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016