شنبه 3 بهمن 1383

مرضيه مرتاضي لنگرودي: بازرگان ديدگاهي سنتي اما رفتاري دمكراتيك نسبت به زنان داشت، ايلنا

مردان اصلاح‌‏طلب تاكنون كمترين قدم‌‏هاي اصلاحي را در مورد مسائل زنان برداشته‌‏اند

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك فعال ملي- مذهبي، گفت: مهندس بازرگان ديدگاهي كاملاً سنتي و از خواستگاه شرع نسبت به زنان داشت، اما در رفتار با زنان داراي عملكردي مدرن بود.

مرضيه مرتاضي لنگرودي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، به تشريح ديدگاه مهندس مهدي بازرگان در مورد زنان پرداخت و تصريح كرد: در نوشته‌‏هاي آن مرحوم بسيار اندك به مسايل زنان اشاره شده است، لذا نظر من درباره هم‌‏انديشي بازرگان با استناد به نوشته‌‏هاي ايشان نيست، بلكه صرفاً مستند به برداشت‌‏هاي شخصي‌‏ام از برخوردهايي است كه با ايشان داشتم.
وي افزود: مهندس بازرگان آن طور كه من مي‌‏شناختم، انساني وارسته، شريف، مومن و در عين حال مهربان بودند، علي‌‏رغم داشتن ديدگاه‌‏هاي علمي و تبيين علمي دين، پايبند به اجراي وظايف و دستورات شرعي بودند.
لنگرودي خاطر نشان كرد: مهندس بازرگان درباره موضوع زن در زمانيكه آيت‌‏الله طالقاني پيشنهاد حضور زن در شوراي نهضت آزادي مي‌‏دادند، يا دكتر شريعتي و بسياري ديگر از روشنفكران ديني اظهار نظرهايي درباره زنان مي‌‏كنند و يا زمانيكه زنان لباس چريكي مي‌‏پوشند و بر عليه شاه مبارزه مي‌‏كنند و صندلي‌‏هاي دانشگاه‌‏ها را اشغال مي‌‏كنند، كاملا ساكت است.
به عقيده اين فعال ملي-مذهبي اين سكوت معنايي جز اين ندارد كه مهندس بازرگان تقسيم بندي و نقش‌‏هاي سنتي و كليشه‌‏اي جنسيتي را پذيرفته بود و قبول داشت.
لنگرودي تا با تصريح بر اينكه بازرگان مسايل زنان را مسايل زنانه تلقي مي‌‏كرد، منشاءاش را اقتصادي دانست و ادامه داد: مهندس بازرگان شخصاً محدوديت‌‏هايي كه شرع اسلام براي زنان تعيين شده است را، قبول داشت، اما به دليل ويژگي‌‏هاي ممتاز خانوادگي و تجربه زندگي در اروپا و همچنين به دليل ايمان قلبي به اصول دين از جمله عدل، در رفتار نسبت به همسر و دختران‌‏شان عدالت را رعايت مي‌‏كرد.
وي افزود: با وجودي كه مهندس بازرگان بسياري از مفاهيم و تعاليم ديني را از ديدگاه علمي و مدرن، تبيين و بررسي نموده و حتي در كتاب "عشق و پرستش" مي‌‏گويد؛ اگر تا به حال از عشق و زندگي به زبان ادبي و كلي صحبت مي‌‏كرديم، از اين به بعد دنبال عبارت رياضي و فرمول ترموديناميك، به تبئين عشق و زندگي مي‌‏رويم، در مورد تبيين علمي ديدگاه‌‏هاي شرع ودين در مورد زنان سكوت مي‌‏كند.
عضو جنبش مسلمانان مبارز با بيان اين كه دو تفكر عمده از ديرباز تا به امروز در بين روشنفكران ديني در خصوص مسائل زنان وجود دارد، اظهار داشت: يك تفكر مبني بر آن است كه چون زنان تخصص و تبحر كافي در مسايل سياسي و اجتماعي ندارند، بنابراين استفاده از آنان در عرصه‌‏هاي سياسي و اجتماعي، استفاده‌‏اي ابزاري و تبليغاتي است و براي مردان با ايمان اين كار بي‌‏تقوايي است.
وي افزود: تفكر ديگري هم مبتني بر اين پيش فرض اساسي است كه چگونه و چه وقت زنان صاحب تخصص وتبحر مي‌‏شوند. در صورتيكه فرصت‌‏هاي برابر با مردان، براي تحصيل تخصص و تجربه به آنها داده نشود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

لنگرودي يادآور مي‌‏شود در دوره كوتاه استقرار دولت موقت پس از انقلاب، بسياري از زنان كه صاحب مشاغلي بودند از كار بي‌‏كار و به خانه رانده شدند. همچنان كه شيرين عبادي جز اولين دسته زنان قاضي بود كه زير برگه اخراج‌‏شان مهر و امضاي وزير دادگستري دولت موقت نقش بسته است.
اين فعالي ملي-مذهبي در عين حال مهندس بازرگان را يك شخصيت دموكرات و اصلاح‌‏طلب دانست كه مردم در هنگام انقلاب از ايشان دور بودند و در زمان اصلاحات به ايشان نزديك شدند.
وي با بيان اين كه در دوره هشت ساله اصلاحات بسياري از گفته‌‏ها و انديشه‌‏هاي بازرگان سرلوحه گفتار، رفتار و بسياري از اصلباح‌‏طلباني قرار گرفت كه زماني به واسطه انقلابي بودن ايشان را ترك گفته بودند، تأكيد كرد: مردان انقلابي و اصلاح‌‏طلب مرد در تمامي دوران تاريخ ايران تاكنون كمترين قدم‌‏هاي اصلاحي را نيز در مورد مسائل زنان برداشته‌‏اند و بلندترين گام‌‏ها براي تغيير شرايط به سمت وضعيت نسبتاً مطلوب را، خود زنان برداشته‌‏اند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17276

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مرضيه مرتاضي لنگرودي: بازرگان ديدگاهي سنتي اما رفتاري دمكراتيك نسبت به زنان داشت، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016