شنبه 10 بهمن 1383

بسته‌‏نگار:ملي-مذهبي هاخواهان فراهم شدن پيش‌‏شرط‌‏هاي انتخاباتي‌‏آزادهستند؛ نسبت به كليت امرانتخابات برخوردفعالي خواهيم داشت،ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

يك فعال ملي-مذهبي، گفت: نيروهاي ملي-مذهبي خواهان فراهم شدن پيش شرط‌‏هاي يك انتخابات آزاد، سالم و رقابتي هستند.

محمد بسته‌‏نگار در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، آزادي زندانيان سياسي و آزادي مطبوعات، احزاب و اجتماعات، حق انتخابات آزاد از سوي مردم و حق حضور نمايندگان تمامي گروه‌‏ها و احزاب سياسي در انتخابات را پيش‌‏شرط‌‏هاي برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم دانست و تأكيد كرد: تا اين پيش شرط‌‏ها فراهم نشود، اعمال حاكميت ملت افسانه‌‏اي بيش نيست.
وي تصريح كرد: نيروهاي ملي- مذهبي نسبت به كليت امر انتخابات برخورد فعالي خواهند داشت، اما تاكنون در مورد نحوه واكنش‌‏شان نسبت به اين امر تصميمي نگرفته‌‏اند.
اين فعال ملي-مذهبي با بيان اينكه وظيفه فردي و اجتماعي خود مي‌‏دانيم كه براي فراهم شدن شرايط برگزاري يك انتخابات آزاد تلاش كنيم، خاطر نشان كرد: با توجه به شرايط كنوني كشور و منطقه معتقديم كه كساني كه به منافع ملي ايران مي‌‏انديشد، بايد زمينه برگزاري يك انتخابات ‌‏آزاد را فراهم نمايند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با اشاره به نامزدهاي مطرح انتخابات رياست‌‏جمهوري تصريح كرد: اين افراد بايد در وهله اول برنامه‌‏هايشان را مشخص كنند و ثانياً به طور شفاف بيان نمايند كه با توجه به موانع موجود، چگونه برنامه‌‏هايشان را اجرا خواهند كرد.

Copyright: gooya.com 2016