شنبه 24 بهمن 1383

محمدرضا خاتمي: براي 16 سال آينده دورخيز كرده‌ايم، ايسنا

* تيم‌هاي برنامه‌ريزي ستاد معين، برنامه‌هاي عملياتي 4 سال آينده را تدوين مي‌كنند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
اگرچه تيم‌هاي برنامه‌ريزي ستاد معين در حال تدوين برنامه‌هاي عملياتي 4 سال آينده‌ي دولت وي - در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري هستند - ولي حاميانش از دورخيزي براي 16 سال آينده خبر مي‌دهند.

محمدرضا خاتمي دبيركل جبهه‌ي مشاركت ايران اسلامي كه معين وي را به عنوان معاون اول خود در صورت پيروزي در نهمين انتخابات رياست جمهوري انتخاب كرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اينكه مسووليت تيم‌هاي برنامه‌ريزي ستاد معين را بر عهده دارد، يادآور شد كه اين تيم‌ها عبارتند از؛ تيم اقتصادي، اجتماعي، سياست خارجي، سياست داخلي و علمي فرهنگي.

وي ادامه داد: حدود 150 نفر از اساتيد دانشگاهها، فعالان سياسي و كارشناسان بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي در اين تيم‌ها فعاليت دارند كه با در نظر گرفتن اصول در چارچوب‌هاي اعلام‌شده از سوي معين، برنامه‌هاي عملياتي 4 سال آينده را تدوين مي‌كنند.

به گفته‌ي وي فعاليت و همكاري اعضاء يادشده، تنها منحصر به انتخابات نيست و پس از انتخابات نيز آنها به عنوان Think Tanks (مغزهاي متفكر) دولت باقي خواهند ماند و به عنوان حوزه‌هاي فكري‌اي همه‌ي تصميمات و مراحل اجرايي دولت را حمايت علمي مي‌كنند.

وي در پاسخ به اينكه "تاكيدش بر برنامه‌ي 4 ساله به منزله‌ي عدم دورخيز آن‌ها براي رياست جمهوري 8 ساله است؟" گفت:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما حتي براي 16 سال دورخيز كرده‌ايم ولي مرحله‌ي برنامه‌ريزي اولمان 4 ساله است چون ما معتقديم كه در 4 سال آينده بايد اقداماتي صورت گيرد كه ظرف همين مدت هم به نتيجه برسد تا بتوانيم اين برنامه‌ها و اقدامات را اعلام كنيم.

رضا خاتمي با اشاره به لزوم سياست‌گذاري‌هاي كلان در كنار برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، تاكيد كرد: دولت آينده بايد برنامه‌هاي مشخصي در حوزه‌هاي مختلف داشته باشد كه در چهار سال به نتيجه برسد.

وي در پاسخ به اينكه "چنين اقدامي در واكنش به انتقاد وارده به اصلاح‌طلبان مبني بر فقدان تاكتيك در عين داشتن استراتژي است؟" خاطرنشان كرد: چنين ضعفي، ملي است و اصلاح‌طلبان و ديگر گروهها همه بر آن گرفتارند. به هر حال تجربه‌ي 8 سال گذشته براي ما بسيار مغتنم بود تا بتوانيم از اشتباهات، ضعف‌ها و نقاط قوت خود درس بگيريم و تاكتيك‌هاي مناسب‌تري را براي خود اتخاذ كنيم.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18220

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمدرضا خاتمي: براي 16 سال آينده دورخيز كرده‌ايم، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016