سه شنبه 25 اسفند 1383

سحرخيز:ما درحفظ حرمت قانون قافيه راباختيم؛اين ننگ راانسان به كجا بردكه زنداني نتواند برنده صلح نوبل را بعنوان وكيل خودبرگزيند؟، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

در سالروز ترور سعيد حجاريان، همچون چند سال گذشته از سوي شاخه جوانان جبهه مشاركت ايران اسلامي مراسمي تحت عنوان" نفي خشونت" برگزار شد.

به گزارش خبرنگار" ايلنا" در اين مراسم كه ديشب در محل دفتر مركزي اين حزب و با حضور دهها نفر از علاقه مندان و تعدادي از روشنفكران و فعالان سياسي حضور داشتند، در ابتدا بهزاد نبوي، عضو شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي طي سخنان كوتاهي از نقش حجاريان در دوران پيش و پس از اصلاحات تقدير كرد و او را متفكري برجسته و داراي ذهن منسجم و درعين حال مدير اجرايي توانا خواند.
نبوي با اشاره به سوابق همكاري اش با حجاريان در دفتر نخست وزيري و مركز مطالعات استراتژيك گفت: خداوند ايشان را دو باره به ما پس داد، پس از آن حادثه ترور اميدي به بهبودي نبود.
احمد صدري، از اساتيد جامعه شناسي دانشگاه هاي آمريكا كه به همراه برادر ديگر خود محمود صدري در اين نشست حضور يافته بود، سخنران بعدي بود.
وي گفت: امروز روز سعيد است، چون همه ساله در چنين روزي همكاران و شاگردان سعيد گرد هم مي‌‏آيند و به جست و جوي عوامل خشونت سياسي و راههاي مبارزه با آن مي‌‏پردازند.
صدري سپس به بيان خلاصه اي از مقاله اش تحت عنوان" خود كشي، ديگركشي" پرداخت.
اين روشنفكر مقيم آمريكا با انتقاد از آنچه فضاي خشم و ترس در بين مردم آمريكا مي خواند، برخورد دولتمردان آمريكا را در راستاي تشديد اين فضا توصيف كرد و افزود: در اين كشور همه تماس ها، مكاتبات و زندگي خصوصي آمريكايي ها تحت استراق‌‏سمع دولت است و در واقع همه در مظان اتهام اند.
وي سپس به بيان دو مدل مطرح در توصيف تروريسم، يكي مدل ابزاري و ديگري مدل سازماني پرداخت و گفت: در مدل اول كه بيشتر علماي علوم سياسي به آن توجه دارند، تروريسم يك ويژگي عقلاني دارد، يعني براي رسيدن به اهداف عده اي وسايلي دارند كه يكي از آنها ترور است.
به گفته صدري، طبق اين تئوري براي مقابله با تروريسم بايد با آن مقابله برابر كرد، وقتي هزينه ترور بالا برود تروريست ها از ترور دست مي‌‏كشند.
صدري در تبيين مدل دوم يعني" سازماني" اظهار داشت: ترور اگرچه براي رسيدن به هدفي خاص سازماندهي شد اما طريقيت ندارد چون حفظ سازمان مهم است لذا اصول بر تروريسم حاكميت دارد .
وي هدف اول سازمان هاي تروريستي را طبق مدل سازماني، حفظ سازمان و اعضاي آن دانست و در نتيجه راهكار مبارزه با آن را طبق اين مدل چنين تبيين كرد: پيدا كردن راههاي مشروع براي بيرون آمدن افراد از يك سازمان تروريستي به سازمان ديگر با هدف مشترك ولي غيرتروريستي.
صدري در ادامه سخنان خود مدل پيشنهادي خود را ارايه كرد كه رويكردي فرهنگي و جامعه شناختي به اين پديده داشت.
وي در تبيين مدل فرهنگي خود تصريح كرد: تروريسم هرجا اتفاق مي‌‏افتد، حالت خرده فرهنگي دارد كه انحرافي است.
صدري با بيان اين كه همه فرهنگ ها چه مذهبي و چه سكولار، اپوزيسيون فرهنگي دارند، ادامه داد: در برخي ازاين خرده فرهنگ هاي اپوزيسيون، احتمال موتاسيون(جهش ) وجود دارد كه باعث تبديل خرده فرهنگ به تروريسم مي شود .
وي سپس اين خرد فرهنگ هاي تروريستي را محتاج دو امر دانست؛ يكي ارزش هايي كه توجيه اخلاقي براي عمل آنها بيافريند و دوم يك‌‏سري پناهگاههاي فرهنگي.
وي نتيجه گرفت كه تروريسم تنها در صورتي قابل مقابله است كه فرهنگ عمومي آنها را از خود بيشتر جدا كند.
عيسي سحرخيز، ديگر سخنران اين مراسم بود كه سخنان خود را با ياد زندانيان سياسي و مطبوعاتي به ويژه آرش سيگار چي، حسين قاضيان، عباس عبدي، هدي صابر، تقي رحماني، رضا عليجاني و مخصوصا اكبر گنجي آغاز كرد و گنجي را در اين بين قرباني كنيه جويي ها معرفي كرد و گفت: نمي دانم چرا خاتمي و آيت‌‏الله شاهرودي ساكت نشسته و اقدامي انجام نمي‌‏دهند و جلوي اين بي‌‏قانوني ها و برخوردهاي غيرانساني و غيراخلاقي را نمي‌‏گيرند.
وي با اشاره به ايام مرخصي برخي زندانيان در طول دوران عزاداري محرم و صفر و در بيان علت آن مدعي شد؛ در پس پرده مي‌‏گويند چرا اكبرگنجي خانم شيرين عبادي را به عنوان وكيل خود انتخاب كرده است؟
وي افزود : اين ننگ را انسان به كجا برد كه يك زنداني، يك روزنامه نگار نمي‌‏تواند برنده جايزه صلح نوبل را به عنوان وكيل خود برگزيند؟
مدير مسوول ماهنامه توقيف شده آفتاب با اظهار اميدواري جهت اعطاي مرخصي به گنجي طي ايام نوروز و اربعين حسيني تاكيد كرد: با اين كار شايد اندكي از عذاب وجدان ما كه آزادانه مي‌‏گرديم و سخن مي‌‏گوييم، كاسته شود .
سحرخيز سپس اقتدارگرايان را در برابر قانون گرايي اصلاح طلبان زمين گير خواند و به بيان دو شيوه آنها در برابر مشي اصلاح طلبي پرداخت و گفت: اول خشونت و دوم قانون را چون پوستين وارونه اي به تن كردند و رفتار خشونت آميز را چهره اي قانوني بخشيدند.
وي ادامه داد: ما چون پذيرفتيم با گوريل شطرنج بازي كنيم، در بسياري جاها پوست از سرما كندند و ما درحفظ حرمت قانون چيزي نگفتيم و حتي لبخند زديم اما قافيه را باختيم و مردم به ويژه دانشجويان اصلي‌‏ترين قربانيان خشونت را از صحنه سياست فراري و حتي در مقابل خودمان قرار داديم.
سحرخيز با يادآوري وقايعي چون كوي دانشگاه، ترور حجاريان، 18 تير، حمله به خوابگاه هاي دانشجويي و دستگيري هاي گسترده فعالان دانشجويي، سياسي و مطبوعاتي، تصريح كرد: تصور آنان اين بود كه پرنده اي كه مغز او را هدف قرار داده‌‏اند، بال هايش از بيخ بريده شده اما نمي‌‏دانستند كه اين پرنده ققنوسي است كه هر بار از خاكستر بيرون خواهد آمد و آواز آزادگي و مردم سالاري و صلح و دوستي سر خواهد داد .
وي با بيان اين كه بايد هرگونه خشونتي را نفي كرد و خواستار فراگيري شعار" زنده باد دشمن من" شد، ادامه داد: ما نمي‌‏پذيريم كه در يك انتخابات فرمايشي و غيرآزاد، نظاميان شخصي پوش، طرفداران جنگ و خشونت بر اين سرزمين حاكم شوند و در افق حيات ما همواره جنگ و خشونت ديده شود .
نماينده سابق مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: در شرايط كنوني براي جبهه دموكراسي خواهي به منشور وحدت ملي نياز داريم، منشوري كه مردم سالاري، جمهوريت، حقوق بشر و عدالت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و جنسيتي را سرلوحه برنامه خود قرار دهد.
سحرخيز خواستار آن شد كه تمام ايرانيان دموكرات آزادي خواه و اصلاح طلب كه كنوانسيون حقوق بشر را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده اند، جنش اصلاح طلبي را در چارچوب اين منشور به پيش ببرند.
وي افزود: اگر مردم از انتخابات قهر كنند، ژنرال هاي داخلي و خارجي آينده ايران را ترسيم خواهند كرد.
وي بااميدواري نسبت به روزي كه تمام انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان به دور از تحميل نظارت استصوابي وارد جريان انتخابات شوند، ادامه داد: بايد در جهت اين هدف گردهمايي ها و ميتينگ‌‏هاي خود را در فضاي باز، ميادين و پارك ها آغاز و در آن همه لباس سفيد و روشن برتن كنيم و خشونت را نفي و بر انتخابات آزاد تاكيد كنيم.
سحرخيز اظهار داشت: اگر در روز انتخابات، آزادانه به هر نامزدي كه خواستيم راي داديم، باز در صحنه خواهيم ماند، سفيد خواهيم پوشيد، پرچم سفيد در دست خواهيم گرفت و اين بار فرياد خواهيم زد "رئيس جمهور و تداركاتچي نمي‌‏خواهيم" و اگر نامزدهاي ما را رد صلاحيت كردند، باز 27 خرداد با جامه اي روشن و پرچمي سفيد در دست و اگر اجماعي صورت گرفت، با برگ راي سفيدي در صندوق به خشونت طلبان" نه" خواهيم گفت، اين راي پيام مردم ايران خواهد بود كه در يك رفراندوم خودجوش اعلام مي‌‏كنند كه رئيس جمهوري معرفي شده نماينده آنان نيست، بلكه راه‌‏يافته اي است به كاخ رياست جمهوري.
محمد نعيمي پور، رئيس فراكسيون مشاركت در مجلس ششم ديگر سخنران اين نشست بود كه اظهار داشت: در جبهه مشاركت فقدان تحرك آقا سعيد را همه حس مي‌‏كنند، اگرچه خدا مي‌‏خواست تا او بماند و اسوه باشد.
وي ادامه داد: كساني كه پشت صحنه ترور بودند، هيچ وقت با انقلاب و امام خوب نبودند و كنيه سعيد را به همين دليل به دل گرفتند.
ادامه سخنان نعيمي پور در تجليل از شخصيت حجاريان، وي را به واكنش كشاند و گفت: چند سال است كه گفتم اين 24 اسفند- روز نفي خشونت- را برداريد و روز ديگري برگزار كنيد، مثل روز شهادت فروهر و خانم اسكندري، آن روز مهم تري است، من كه زنده- مرده سرپا هستم .
در ادامه اين جلسه كامبيز نوروزي، حقوقدان و روزنامه نگار به تبيين جرم شناسانه ترور سياسي پرداخت و با اشاره به دو دسته تحليل سنتي و مدرن درباره جرم اظهار داشت: در تحليل سنتي، جرم را ناشي ازپليدي شخص مرتكب مي دانند و فكر مي‌‏كنند تنبيه فرد و اقدامات پليسي و قضايي موجب پيشگيري از آن مي شود.
وي افزود: در تحليل مدرن، جرم محصول يك سلسله مناسبات و ناشي از كنش متقابل بين فرد و جامعه است كه فرد در شرايطي گريزناپذير در مقابل نظم موجود قرار مي‌‏گيرد و با نقض قوانين موجود سعي در نجات خودش مي‌‏كند.
نوروزي ادامه داد: در ترور سياسي، فرد تروريست احساس مي كند در مقابل قواعد نظم سياسي حاكم نمي‌‏تواند اهداف خود را پيش ببرد لذا با ترور سعي در شكستن بن بست مي كند.
احمد زيدآبادي ازفعالان ملي- مذهبي در اين نشست بود.
وي طي سخنان كوتاهي ترور حجاريان را جنايتي علني و توام با بي‌‏حياتي دانست و تاكيد كرد: در اين جريان به همه فعالان سياسي دهن كجي آشكار شد و هيچ اقدامي در برابر آن نتوانستيم انجام دهيم .
وي با بيان اين كه نمي‌‏توان خشونت را به طور مطلق نفي كرد، خاطرنشان كرد: خشونت ابتدا به ساكن و تهاجمي است كه مذموم و نفرين شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نعمت احمدي، حقوقدان نيز آخرين سخنراني اين مراسم بود كه به بررسي احكام صادره درباره ضاربين حجاريان پرداخت و گفت: امروز بسياري از فعالان سياسي مسالمت جو به اتهام تشويش اذهان عمومي در زندانها هستند اما كساني كه كمترين اتهاماتش به خاطر حمل اسلحه و استفاده از آن محارب است، آزادند.
وي افزود: آن راي، بدعت ناصوابي را در تاريخ حقوقي ما به جا گذاشت.
در اين نشست مقاله اي از سوي سعيد حجاريان نيز ارايه شد.

Copyright: gooya.com 2016