سه شنبه 21 تیر 1384

وكيل مدافع بني‌طرف: پرونده‌ موكلم از دادسراي اهواز به دادسراي تهران ارجاع شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


وكيل مدافع بني‌طرف از ارجاع پرونده‌ي موكلش از اهواز به دادسراي عمومي و انقلاب تهران خبر داد.


صالح نيك‌بخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: شعبه‌ي دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اهواز با صدور قرار عدم صلاحيت خود، به شايستگي دادسراي عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي پرونده‌ي بني طرف اظهار نظر و پرونده را جهت رسيدگي به تهران ارسال كرد.


وي ادامه داد: يوسف عزيز بني‌طرف كه حدود دو ماه پيش و به دنبال حوادث اهواز به اتهام مشاركت در تهييج مردم بازداشت شد، پس از دو ماه بازداشت، با توديع وثيقه 20 ميليون توماني آزاد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين حقوقدان ادامه داد: در پرونده‌ي موكلم، مساله مهمي وجود ندارد زيرا وي مقيم اهواز نبوده و در جريان حوادث اين شهر نيز در اين شهر به سر نمي‌برده است. مضاف بر اين‌كه موكلم از نويسندگاني است كه با تاكيد بر حفظ حقوق قوميت‌ها، بر رفع هرگونه تبعيض از آنان در ايران و حفظ تماميت ارضي تاكيد دارد و با عناصر تجزيه‌طلب مخالفت كرده است.


نيك‌بخت در پايان تصريح كرد: هنوز معلوم نيست كه در تهران، پرونده‌ي موكلم به كدام شعبه‌ي بازپرسي در دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع شده است.

Copyright: gooya.com 2016