پنجشنبه 6 مرداد 1384

نامه علي مطهري به رئيس جمهور مطرح شد: رفتار اجتماعي اسلامي را تبيين كنيد، کيهان

دكتر علي مطهري با انتشار نامه سرگشاده اي خطاب به سيدمحمد خاتمي، از وي خواست تا در روزهاي پاياني دوران رياست جمهوري اش به تبيين «چگونگي رفتار اجتماعي در اسلام» بپردازد.
استاد فلسفه دانشگاه تهران در ابتداي نامه خود پس از اشاره به نقاط قوت دولت خاتمي نوشته است: از نقاط ضعف دولت جنابعالي، فقط به يكي از آنها كه بيشتر موجب نگراني است، اشاره مي كنم و آن دور شدن قشري از جامعه از رفتار اجتماعي اسلامي و نزديك شدن به رفتار غربي است كه مظهر آن مسئله حجاب و پوشش اسلامي است. قطعاً ترغيب هاي روزنامه هاي وابسته به دولت در اين جهت و به تمسخر گرفتن احكام اسلامي، خصوصاً در فاصله زماني سال76 تا 78، و فقدان نظارت بر امور فرهنگي، بلكه عدم اعتقاد به نظارت در اين امور و مهمل گذاشتن اصل مترقي امر به معروف و نهي از منكر در حوزه اجتماعي و حيطه وظيفه دولت اسلامي، در رسيدن به اين نقطه تأثير بسزايي داشته است؛ همچنان كه نمي توان تأثير نطق هاي پرشور و سخنان متشابه و دوپهلوي شما درباره آزادي را- به ويژه در فاصله زماني سال76تا 78- ناديده گرفت. از اينرو اگر كسي مدعي شود كه در ميان اطرافيان شما كساني بودند كه زيركانه به دنبال كشف حجاب بودند، ولي موفق نشدند و مردم به آنها اجازه ندادند، سخني به گزاف نگفته است.
دكتر مطهري در ادامه نامه خود يادآور شده است: فرضاً عقربه زمان در «آن» و لازمان از خرداد76 به تير84 مي آمد و ما اين تغيير رفتار اجتماعي را به طور ناگهاني مشاهده مي كرديم و مثلاً مي ديديم شلوارهاي برخي از بانوان تا نزديك به زانو و مانتوهاي تنگ آنها تا كمر بالا آمده و روسريهايشان تبديل به شال گردن شده، از تعجب و ناراحتي برخود مي لرزيديم، ولي چون اين استحاله فرهنگي در طول هشت سال به تدريج و زيركانه از سوي اصلاح طلبان بر مردم تحميل شده، قبح اين گونه گناهان نزد عده اي ريخته شده است. براين اساس، جنابعالي، خواسته يا ناخواسته در پديد آمدن اين وضعيت نقش اساسي داشته ايد و خير دنيا و آخرت شما در اين است كه براي اصلاح آن اقدام جدي به عمل آوريد و شايد كاري كه از دست جنابعالي در اين زمينه برمي آيد، از ديگران برنيايد، زيرا قشر اجتماعي غربزده تا حدي از شما حرف شنوي دارند؛ از اينرو بجاست كه طي چند نشست، درباره فلسفه پوشش اسلامي و حدود آن و امتيازات اخلاق جنسي از نظر اسلام و اخلاق جنسي در مغرب زمين، با اين قشر كه اكثر آنها طالب حقيقت اند و متأسفانه اسلام شناسان و روحانيون ما كمتر با آنها به طور منطقي و مستدل سخن گفته اند، سخن بگوييد و قطعاً صدا و سيما نيز راغب به پخش اين نشست ها و استفاده عموم مردم خصوصاً قشري كه فرهنگ غرب در نظرش جلوه كرده يا اسير هوا و هوس گرديده، مي باشد. البته جنابعالي قبلاً تذكر داده ايد كه مقصود من از آزادي، ولنگاري نيست، ولي اين مقدار كافي نيست و بايد اين قشر اجتماعي از زبان شما صريحاً درباره رفتار اجتماعي و اخلاق جنسي و پوشش اسلامي بشنوند.
اين استاد دانشگاه همچنين تأكيد كرده است: اين كار اولين گام براي اصلاح اين وضعيت اسف انگيز است و گام بعدي كه گام اصلي است، به عهده دولت جديد است كه با برنامه ريزي دقيق و استفاده از روش هاي تربيتي اسلامي و به دور از افراط و تفريط، ظرف چند سال جامعه را به رفتار اجتماعي اسلامي نزديك كند، همچنان كه ظرف چند سال و با برنامه ريزي دقيق از اين الگو دور شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دكتر علي مطهري در پايان نامه سرگشاده خود خطاب به خاتمي، رئيس جمهور تصريح كرده است:
حضرتعالي اخيراً گفته ايد كه «بازگشت به شرايط قبل از دوم خرداد ممكن نيست.» ولي قطعاً منظورتان بازگشت درحوزه اجتماعي و سياسي مانند آزادي بيان است و نه در حوزه رفتار اجتماعي و مسئله مهمي مانند مسئله حجاب. به تعبير شهيد آيت الله مطهري «زمان، هم پيشرفت دارد و هم انحراف، با پيشرفت هاي زمان بايد هماهنگي كرد و با انحرافات آن مبارزه.» امام خميني(ره) در ماههاي اول پيروزي انقلاب اسلامي فرمودند: «خانم ها رفتار دوره طاغوت را فراموش كنند.» متأسفانه امروز بار ديگر بايد گفت: «خانم ها رفتار دوره اصلاح طلبي را فراموش كنند.»

در همين زمينه:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه علي مطهري به رئيس جمهور مطرح شد: رفتار اجتماعي اسلامي را تبيين كنيد، کيهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016