پنجشنبه 6 مرداد 1384

سلامتي در کنگره مجاهدين انقلاب: صميمانه اما ناباورانه آرزوي تحقق وعده هاي دولت آينده را داريم، فارس

خبرگزاري فارس: دبيركل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: اگرچه برخي شيوه هاي تبليغاتي و دادن وعده ها را اصولي نمي دانيم ولي صميمانه اما ناباورانه آرزو مي كنيم وعده ها و برنامه هاي دولت آينده به اجرا درآيد.


به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس محمد سلامتي صبح امروز در كنگره فوق العاده اين سازمان كه در سالن وزارت كشور برگزار شد، انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را نقطه عطفي در تحولات سياسي اجتماعي و سرآغاز دوراني جديد در عرصه سياست داخلي و خارجي دانست.
سلامتي ادامه داد: اين سازمان پس از انتخابات مجلس هفتم در بيانيه ها و تحليل هاي خود همواره نسبت به ظهور اراده اي فائقه براي يكدست كردن قدرت و حاكميت در كشور هشدار داده است.
وي افزود: سازمان بر اين اساس در آستانه انتخابات نهم رياست جمهوري و از يك سال پيش در جهت استراتژي محدود و پاسخگو كردن قدرت حضور جدي در صحنه انتخابات را در دستور كار قرار داد.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تنوع و تكثر كانديداها و رقابت جدي را تنها راه جلوگيري از برگزاري انتخابات ناسالم و با نتايج از پيش تعيين شده توصيف كرد و گفت: باتوجه به اين امر تمامي كساني كه خود را واجد شرايط رياست جمهوري مي ديدند را به حضور در عرصه انتخابات فراخوانديم.
سلامتي تأكيد كرد: ما بر اين باور بوديم كه ناكام گذاشتن طرح جايگزيني حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي را در انتخاب يك رئيس جمهور اصلاح طلب در چارچوب شعار «اصلاحات يك گام به پيش» مي توان ديد.
وي ادامه داد: لذا همراه احزاب همفكر و با عنايت به تجربياتي كه از رد صلاحيت هاي گسترده غيرقانوني و جناحي مجلس هفتم بدست آمده بود و نيز با تأكيد بر ضرورت اجماع اصلاح طلبان حول كانديداي واحد كوشيديم از ميان رجال سياسي كشور شخصيتي ملي را به كانديداتوري برگزينيم كه داراي مقبوليتي اجتماعي و مورد اجماع اصلاح طلبان بوده و رد صلاحيت وي نيز از سوي شوراي نگهبان ممكن نباشد.
سلامتي افزود: با اين نگاه تلاش خود را براي قانع كردن آقاي مهندس ميرحسين موسوي آغاز كرديم كه متأسفانه انتظارات و مجموعه شرايط و عوامل دست در دست هم داده و حضور وي در عرصه انتخابات را منتفي كرد.
وي تصريح كرد: در ادامه اين رويكرد تلاش ما براي حضور آقاي موسوي خوييني ها نيز به نتيجه نرسيد ضمنا اين تلقي را داشتيم كه معرفي نامزد حزبي نيز كه سقف انتظار يك سازمان سياسي نيست از سوي ما به تصميم براي كنار كشيدن از ميدان رقابت تعبير شود.
اين فعال سياسي اظهار داشت: لذا عليرغم ميل باطني و نااميد از اجماع اصلاح طلبان بر روي يك فرد مورد تأييد همه، به ويژه عدم پذيرش مكانيسم نظرسنجي از سوي برخي از اصلاح طلبان براي اجماع بر روي يكي از كانديداهاي مطرح كه ما را از دستيابي به كانديدايي واحد در سطح نيروهاي اصلاح طلب بيشتر نااميد كرد،ناگزير تنها راه براي حضور در عرصه رقابت معرفي نامزدهاي حداقلي بود. سلامتي با بيان اين كه معين با توجه به وجهه علمي، پيشينه انقلابي، تجربه اجرايي و مقبوليت بين نخبگان يكي از مناسبترين گزينه ها بود،گفت: با توجه به معيارها و محدوديت هاي پيش گفته، وي مي توانست انتخاب ما و دوستان همفكر باشد.
وي اظهار داشت: نتايج نظرسنجي هاي مستمر كه از روند رشد تدريجي موقعيت نامزد مورد حمايت ما خبر مي داد، درستي اين انتخاب را تأييد مي كرد و اين روند در ماه پاياني تا ارتقاي موقعيت دكتر معين به رده دوم و سوم ادامه يافت.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با بيان اين كه آنچه ما را به موفقيت در انتخابات اميدوار مي ساخت اختلاف شديد ميان محافظه كاران و عدم امكان اجماع بر سر كانديداي واحد بود، تصريح كرد: بنابراين عليرغم اين كه اجماع اصلاح طلبان را بر يك نامزد امري مطلوب مي دانستيم از تعدد كانديداها در ميان اصلاح طلبان چندان نگران نبوديم و گذشت زمان صحت اين تحليل و پيش بيني ما را مبني بر عدم موفقيت محافظه كاران در نيل به اجماع به اثبات رساند.
سلامتي سپس با خدشه وارد كردن به روند انتخابات، ادعا كرد «حزب پادگاني» طي روزهاي پاياني انتخابات با ورود به عرصه، نتيجه را به نفع احمدي نژاد، كه به گفته وي در نظرسنجي ها نفر آخر بود، تغيير داد.
سلامتي ادامه داد: رفتن نامزد مورد نظر به دور دوم هدف اوليه اين جريان بود و سرانجام با وجود اعتراض هاي شديد آقاي كروبي و ديگر نامزدها با تأييد انتخابات كانديداي جناح مقابل به دور دوم راه يافت.
وي با بيان اين كه تكليف مرحله دوم از پيش روشن بود،عنوان كرد: به وضوح پيش بيني مي شد كه عوامل و نيروهاي عمل كننده در مرحله اول با جديت بيشتر و در سطحي گسترده در مرحله دوم نقش آفريني كنند ولي ما عليرغم اين پيش بيني حمايت قاطع و صريح از آقاي هاشمي رفسنجاني را در مرحله دوم اقدامي اصولي مي دانستيم.
سلامتي افزود: در عين حال نظرات مشورتي خود را براي مقابله با اين وضعيت به اطلاع وي رسانديم و انصراف از انتخابات را در اعتراض به شرايط غير دموكراتيك و دخالت سازمان داده شده در امر انتخابات پيشنهاد كرديم اما با وجود قبول برداشتها و پيش بيني هاي ما هاشمي رفسنجاني از انصراف خودداري كرد.
وي تأكيد كرد: مرحله دوم نيز چنان پيش رفت كه اقتدارگرايان خواسته بودند و آقاي هاشمي عليرغم حمايت قاطبه نخبگان كشور چنانكه پيش بيني مي شد نتوانست برنده انتخابات باشد.
سلامتي با بيان اين كه نبايد علل و عوامل اين شكست را صرفا به تخلفات سازمان يافته و ساختار معيوب انتخابات اين دوره محدود كرد،گفت:‌ توقيف و تعطيلي روزنامه هاي اصلاح طلب ، قطع كانال هاي ارتباطي آنان با بدنه جامعه و غفلت آنان از تدارك راه هاي حفظ ارتباط با جامعه طي سال هاي گذشته آنان را از تحولات اجتماعي و شكل گيري يا شدت يافتن مطالبات جديد به ويژه در سطح طبقات محروم غافل و در جريان انتخابات از انتقال ديدگاه ها و برنامه هايشان به بدنه جامعه و اطلاع رساني درست به مردم ناتوان ساخت.
دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران تصريح كرد: بايد با شجاعت گفت كه ‌اصلاح طلبان براي جبران اين كاستي ها و برقراري ارتباط با بخش هاي متوسط و محروم جامعه و خاصه سازمان كه همواره خود را مدافع اين قشر داشته كوشش چشمگيري نكردند و تدابير موثري نينديشيدند.
سلامتي همچنين يكي ديگر از اشتباهات اصلاح طلبان را محدود شدن به نخبگان و دانشگاهيان به اميد فعال شدن اين قشر و ايفاي نقش پل ارتباطي ميان اصلاح طلبان و جامعه و بسط آگاهي و جذب افكار توده ها به سوي اصلاح طلبان توصيف كرد و گفت: آنان تنها توانستند بخشي از نخبگان را صرفا به شركت در انتخابات قانع كنند.
وي افزود: از سوي ديگر در حالي كه رقيب برنامه هاي تبليغي خود را بر مشكلات ملموس بخش هاي محروم جامعه متمركز كرده بود و در اين مسير به افراط گرايي رسيده بود كه از طرح شعارهاي غيرعملي پرهيز نداشت، اصلاح طلبان پيشرو عليرغم داشتن برنامه اقتصادي خوب از طراحي شعار اقتصادي جذاب غفلت كرده و از سطح شعارهاي مطلوب نخبگان فراتر نرفتند و نهايتا در مرحله اول به آراي آگاهانه چهار ميليوني بخش نخبه كشور كه كانون خطر را به خوبي دريافته بودند،اكتفا كردند.
وي ادامه داد: هر چند به علت دخالت عوامل غيردموكراتيك و فعال بودن سازو كارهاي غير انتخاباتي نتايج انتخابات رياست جمهوري نمي تواند مبنا و شاخص دقيقي براي بررسي و تحليل وضعيت موجود اجتماعي به شمار آيد اما با توجه به آگاهي ها و ارزيابي هاي موجود از ميزان نقش عوامل و سازو كارهاي مذكور و توان و امكانات نيروهاي ويژه عمل كننده در انتخابات مي توان با تقريبي قابل قبول دلالت هاي نتايج انتخابات را بر چگونگي وضعيت اجتماعي سياسي كشور كشف كرد و حداقل دريافت كه اين نتايج حاصل كدام معاني بوده است.
سلامتي با اشاره به تحليل هايي كه در مورد انتخاب رئيس جمهوري منتخب صورت مي گيرد،گفت: در اين تحليلها عمدتا رأي كانديداي پيروز رأي به شعارها و وعده هاي توده پسند نظير آوردن دلارهاي نفتي بر سر سفره هاي مردم و رنگين كردن سفره هاي محرومان ارزيابي مي شود و از آن خيزش محرومان و انقلاب حاشيه عليه متن و فراهم آمدن بستري براي جنبش فاشيستي نتيجه گرفته مي شود،اما واقعيت اين است كه بر آمدن كانديداي پيروز از رديف ماقبل آخر يا آخر به به رديف دوم در مرحله اول مرهون سازوكارها و عوامل غيردموكراتيك و غير انتخاباتي از يك سو و برخي اشتباهات اصلاح طلبان در تحليل و عمل از سويي ديگر بود.
وي تصريح كرد: فقدان هر يك از آن عوامل غير طبيعي و تحميلي و عدم هر يك از آن اشتباهات اجتناب پذير مي توانست نتيجه انتخابات را به گونه اي ديگر رقم زند.
اين فعال سياسي با بيان اينكه بدون شك نتايج انتخابات رياست جمهوري از تحولات اجتماعي مهمي حكايت مي كند،گفت: تمامي جامعه اعم از آنهايي كه به آقايان احمدي نژاد و يا هاشمي رفسنجاني رأي دادند و نيز 20 ميليون نفري كه در انتخابات شركت نكردند معترض به وضع موجود و خواهان تحقق شرايطي متفاوت با شرايط موجود هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سلامتي يكي ديگر از نتايج انتخابات را اين گونه توصيف كرد: مطالبات معطوف به عدالت اقتصادي براي بخش قابل توجهي از جامعه جدي است همچنان كه مطالبات معطوف به رونق اقتصادي، آزادي هاي اجتماعي، حقوق شهروندي و دموكراسي نيز براي اقشار متوسط و طبقه نخبه كشور مهم و جدي است.
وي همچنين تكثر و تنوع و تقريبا همسنگ بودن مطالبات اجتماعي را از واقعيت هاي اجتماعي نتايج اين انتخابات دانست و گفت: نظام با مطالبات و خواسته هايي متنوع و درعين حال متضادي از سوي بخش هاي مختلف جامعه با وزن اجتماعي نزديك به يكديگر مواجه است،اين امر نشان دهنده حساسيت و خطيربودن شرايط جديد پس از انتخابات و دشواري هايي فراروي جريان حاكم در اداره امور جامعه است و آنچه بر پيچيدگي شرايط جديد مي افزايد عزم و پافشاري هر يك از بخش هاي اجتماعي مذكور در تحقق مطالبات خويش است.

Copyright: gooya.com 2016