دوشنبه 16 آبان 1384

گزارش دومين نشست مطبوعاتي فراكسيون دموكراسي‌خواه انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي

دومين نشست مطبوعاتي فراكسيون دموكراسي‌خواه انجمن اسلامي دانشگاه تهران و علوم پزشكي يكشنبه هفته جاري در دانشكده علوم اجتماعي برگزار شد اين نشست در حالي برگزار مي‌شود كه مجوز فعاليت پنج انجمن اسلامي دانشكده‌هاي مركزي عضو اين فراكسيون به حالت تعليق درآمده است. در اين برنامه كه سخنگو فراكسيون به همراه 4 تن از اعضاي انجمن اسلامي حضور داشتند به تشريح ماجراهاي انجمن پرداخته و نسبت به ادامه روندي كه آنان غير دمكراتيك مي‌خواندنش واكنش نشان دادند. مجتبي بيات سخنگوي فراكسيون مدرن و عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشكده علوم اجتماعي پيرامون اين واقعه اينگونه سخن مي‌گويد:
طي فعاليت يكساله فراكسيون دموكراسي خواه به علت موقعيت استراتژيكي كه دانشگاه تهران و به تبع انجمن اسلامي‌هاي عضو اين دانشگاه دارند همواره احزاب و نهادهاي امنيتي به آن چشم طمع داشته‌اند و سعي كرده‌اند نيروهاي خود را به هر طريقي وارد شوراي مركزي انجمن اسلامي كنند وي با نام بردن از سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، مجمع روحانيون مبارز جبهه مشاركت و نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه آنان را متهم به دخالت و نيرو چيني در حوزه انجمن اسلامي دانشگاه تهران كرد او انجمن اسلامي را به مثابه گوشتي قرباني خواند كه سازمان مجاهدين سعي دارد با تثبيت حضور حسين باقري، جبهه مشاركت با حضور داوود دشتباني، مجمع روحانيون با حضور موسوي و نهاد نمايندگي رهبري با حضور حسام الدين علامه هر يك سهمي از اين سفره داشته باشند.
وي اتفاقات پيش آمده را پيامد حضور فراكسيون و نشست انتخاباتي دفتر تحكيم خواند كه تا كنون خود را در لغو عضويت غير قانوني سه عضو انجمن اسلامي نشان داده است وي با مضحك خواندن اين لغو عضويت‌ها درخواست لغو امتياز انجمن‌هاي عضو فراكسيون را نيز در ادامه همين جريان و با دخالت مسئولين دانشگاه و نهادهاي امنيتي دانست.
دفتر تحكيم وحدت واحد
وحيد عابديني دبير سياسي انجمن اسلامي دانشگاه تهران و عضو فراكسيون مدرن كه در اولين اقدام طيف سنتي به همراه مجتبي بيات و حسين دباغ لغو عضويت شد با تذكر تخلفات تشكيلاتي شكل گرفته در جريان لغو عضويت خود و دوستانش و همچنين تخلفات اخير نشست دانشكده كشاورزي كه از سوي طيف سنتي براي انتخاب ساير اعضاي شوراي مركزي برگزار گرديده بود. پرده از سناريويي برداشت كه در بيانه‌ي طيف سنتي شوراي مركزي دانشگاه خود را نشان داده است.
او در اين زمينه سخنانش را خطاب به خبرنگاران اين چنين ادامه مي‌دهد:
ما هشدار مي‌دهيم كه نمي‌خواهيم از پشتوانه‌ي دانشجويي كه به وسيله آن انتخاب‌هايمان را برگزار كرديم استفاده كنيم، انتخابات دانشكده حقوق با 800 راي دهنده بيشترين ميزان حضور در انتخابات را داشت و ساير دانشكده‌هاي فراكسيون نيز در يك رقابت سنگين و با مشاركت گسترده دانشجويان راي آورده‌اند و بنابراين نشستي كه 31 حق راي دانشكده‌هاي طيف سنتي كه هنوز تعداد زيادي از آنها انتخابات برگزار نكرده‌اند نمي‌تواند درباره انتخاب اعضاي شوراي مركزي نظري مستند باشد علاوه بر اينكه اين نشست با 31 راي هم حتي رسميت نمي‌يابد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

او افزود، اما اقدام طيف سنتي براي حذف 23 حق راي انجمن دانشگاه تهران را نوعي خودكشي و انتحار تشكيلاتي مي دانيم، طيف سنتي اول چند نفر را لغو عضويت مي‌كند بعد پنج دانشكده را لغو امتياز مي كند. و بعد مي‌خواهد با ايجاد فضاي حراستي و به كمك حراست دانشگاه انتخابات نمايشي برگزار مي‌كند و اين‌ها همه حركت به سوي تئوري امنيتي دفتر تحكيم وحدت واحد است در حالي كه قرار اين بود كه انجمن تهران در تحكيم حضور داشته باشد نه اينكه با عجله و بدون هماهنگي با ساير اعضاي انجمن يك نفر خودش بيانيه بنويسد خودش بيانيه صادر كند و بعد هم با نهادهاي خارج از دانشگاه ائتلاف كند تا جلوي حركت دمكراتيك و قدرت‌يابي دمكراتيك فراكسيون مدرن را بگيرند، او در ادامه مي‌پرسد: چرا نبايد در دانشكده‌هايي كه تاكنون انتخابات برگزار نكرده‌اند انتخابات برگزار شود چرا آقاي علامه كه از سال 74 تا كنون هنوز فارغ التحصيل نشده تا كنون بايد كماكان در دنشكده نگاه داشته شود، چرا براي لغو عضويت سه عضو فراكسيون كه دو نفر از آنها در شوراي مركزي هستند جز يك نفر هيچكس از شوراي مركزي خبر دار نباشد او هشدار مي‌دهد كه مبادا انجمن دانشگاه تهران منشاء پياده شدن برنامه حاكميت يك دست شود و نيز ادامه مي‌دهد پيوست طيف سنتي به دفتر تحكيم طيف شيراز سرشكستي و شرمندگي سياسي است و آن را فاصله گرفت طيف سنتي از خط اصلي انجمن اسلامي دانست.

Copyright: gooya.com 2016