دوشنبه 30 آبان 1384

تقاضاي دادسرا از دادگاه تجديدنظر براي دريافت پرونده‌ي سازگارا، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

شعبه‌ي دوم بازپرسي دادسراي فرودگاه، تقاضاي دريافت پرونده‌ي محسن سازگارا به دادگاه تجديدنظر را ارائه كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در پي تشكيل پرونده‌اي در دادسراي فرودگاه براي محسن سازگارا، بازپرسي شعبه دوم دادسراي فرودگاه براي اطلاع بيشتر و مطابقت مواد اتهامي اين پرونده با پرونده‌ي سابق وي، تقاضاي دريافت پرونده‌ي سازگارا را به دادگاه تجديدنظر ارائه كرد.

پيش‌تر شيرزاد حيدري شهباز وكيل سازگارا از تشكيل پرونده‌ي مشابهي براي وي خبر داده و مدعي شده بود كه مطابق قانون پيگيري اين پرونده‌ در دادسرا خلاف قانون است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تقاضاي دادسرا از دادگاه تجديدنظر براي دريافت پرونده‌ي سازگارا، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016