پنجشنبه 8 دی 1384

آزادی تمامی بازداشت شدگان سندیکا به جز منصور اسانلو، ادوار نيوز

ادوارنیوز: مقارن ساعت 9 چهارشنبه شب ،6 نفر از 7 نفر افراد باقیمانده سندیکا که علی رغم حکم آزادی در بازداشت بودند آزاد شده اند. در حال حاضر مسعود اسانلو رییس هیات مدیره سندیکا تنها فردی است که هنوز در بازداشت به سر می برد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آزادی تمامی بازداشت شدگان سندیکا به جز منصور اسانلو، ادوار نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016