پنجشنبه 25 اسفند 1384

مجلس بودجه سال ‪ ۸۵‬را بر اساس نظر شوراي نگهبان اصلاح كرد، ايرنا

تهران،خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۱۲/۲۵‬

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح پنجشنبه خود ‪ ۱۵‬ايراد و پنج ابهام شوراي نگهبان به‌لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬كل كشور را برطرف و نظرات اين شورا را تامين كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، براساس اصلاحيه‌هاي امروز مجلس شوراي اسلامي بار ديگر رقم كل بودجه ‪ ۱۳۸۵‬كل كشور تغيير يافت كه با ‪۱۵۷‬راي مثبت از مجموع ‪ ۱۹۹‬نماينده حاضر در جلسه علني به تصويب رسيد.

بر اين اساس، بودجه سال ‪ ۸۵‬كل كشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و ‪ ۹۱۵‬هزار و ‪ ۱۰۵‬ميليارد و ‪ ۷۲‬ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و ‪ ۹۱۵‬هزار و ‪ ۱۰۵‬ميليارد و ‪ ۷۲‬ميليون ريال است .

به‌موجب اين مصوبه كه در قالب ماده واحده لايحه بودجه سال ‪ ۸۵‬به تصويب رسيد، منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر ‪ ۵۸۷‬هزار و ‪ ۵۹۶‬ميليارد و ‪ ۷۶۴‬ميليون ريال است.

بر اين اساس، منابع عمومي مبلغ ‪ ۵۴۸‬هزار و ‪ ۵۷۰‬ميليارد و ‪ ۹۶۱‬ميليون ريال و هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از آن مبلغ ‪ ۵۴۸‬هزار و ‪ ۵۷۰‬ميليارد و ‪ ۹۶۱‬ميليون ريال است.

همچنين درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌هاو موسسات دولت، مبلغ ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۲۵‬ميليارد و ‪ ۸۰۳‬ميليون ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل، مبلغ ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۲۵‬ميليارد و ‪ ۸۰۳‬ميليون ريال است.

براساس اين مصوبه، بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر يك ميليون و ‪ ۳۷۲‬هزار و ‪ ۸۳۷‬ميليارد و ‪ ۶۷۸‬ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر يك ميليون و‪ ۳۷۲‬هزار و‪ ۸۳۷‬ميليارد و‪ ۶۷۸‬ميليون ريال است.

مهم‌ترين ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه به ترتيب در خصوص مساله تسهيلات مالي خارجي (فاينانس )، ابهام در اساسنامه شركت ملي نفت ايران، نحوه خصوصي‌سازي و فروش شركت‌هاي دولتي، واگذاري اختيار قانون‌گذاري به دولت،افزايش هزينه ثبت نام مسافرت‌هاي حج تمتع و مفرده‌و مشخص‌نبودن برخي رديف‌ها بود كه مجلس دراين موارد نظر اين شورا را تامين كرد.

براساس يكي از اصلاحات صورت گرفته در بند الحاقي (‪ (۳‬تبصره دو لايحه بودجه، به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اجازه داده شد از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تا سقف ‪ ۱۵۰‬ميليون دلار با تضمين دولت براي بهسازي و نوسازي كارگاههاي آموزشي و ارتقاء سطح كيفي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي استفاده كند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در خصوص بندهايي از لايحه بودجه كه شوراي نگهبان، اخذ فاينانس را به دليل ربوي بودن آن، خلاف موازين شرع شناخته بود ،تصويب كردند كه اخذ فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب ‪ ۸۴/۸/۲۱‬مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

براساس اين اصلاحيه‌ها، در صورت امكان از بيع متقابل و درصورت عدم امكان از طريق فاينانس عمل خواهد شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بند دال تبصره (‪ (۸‬لايحه بودجه كه شوراي نگهبان و واگذاري سهام دولت به شركتهاي بخش خصوصي را مغاير اصل ‪۴۴‬ قانون اساسي شناخته بود، براي تامين نظر اين شورا اصلاح كردند.

مجلس قبلا تصويب كرده بود، دولت براي پرداخت بدهي‌هاي خود به برخي دستگاهها و نهادها از طريق واگذاري اموال منقول و غير منقول خود،سهم دولت در شركت‌هايي مانند شركت‌هاي پتروشيمي جم،مارون ،بوعلي سينا، زاگرس و ... تا سقف ‪ ۴۰‬هزار ميليارد ريال اقدام كند كه شوراي نگهبان آن را مغاير اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي دانست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برپايه اصلاحيه امروز مجلس اين امر (واگذاري) مشروط برعدم مغايرت با صدور اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي خواهد بود و ‪ ۵۱‬درصد سهام شركت‌هاي قابل واگذاري در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بند (ل) تبصره ‪ ۱۵‬لايحه بودجه سال ‪ ۸۵‬كل كشور را براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند كه براساس آن ‪ ۷۰‬ميليارد ريال از سقف درآمدهاي دولت از محل افزايش هزينه‌هاي مسافرت‌هاي حج كاهش يافت.

نمايندگان مجلس در بند ياد شده به دولت اجازه داده بودند ‪ ۲۵۰‬هزار ريال و يك ميليون ريال افزايش هزينه ثبت‌نام عمره (غيراز بار اول) و حج تمتع غير واجب متقاضيان را دريافت تا براي كمك به ازدواج جوانان در اختيار سازمان ملي جوانان قرار گيرد.

مجلس لايحه بودجه سال ‪ ۸۵‬كل كشور را پس از رفع ‪ ۱۵‬ايراد و پنج ابهام شوراي نگهبان ارسال كرد.

در صورت تاييد اصلاحيه‌هاي مجلس، قانون بودجه به مجلس فرستاده مي‌شود و رييس مجلس آن را به دولت ابلاغ خواهد كرد.

اما چنانچه شوراي نگهبان موارد اصلاحي مجلس را تاييد نكند،مجلس امروز بار ديگر براي رفع ايرادات شوراي نگهبان جلسه علني تشكيل خواهد داد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مجلس بودجه سال ‪ ۸۵‬را بر اساس نظر شوراي نگهبان اصلاح كرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016