دوشنبه 21 فروردین 1385

عضو كميسيون امنيت‌‏ملي: سفر البرادعي به تهران پيام خوبي براي دنيا خواهد داشت، ايلنا

اين سفر نشان مي‌‏دهد كه ايران در كار خود شفاف و آماده همكاري با آژانس است

تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس‌‏هفتم با تاكيد بر عدم تن دادن به خواسته‌‏هاي البرادعي گفت: سفر البرادعي به ايران براي جهانيان حاوي اين پيام است كه ايران در مورد فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي همچنان مبرا از انحراف و اتهاماتي است كه غرب‌‏ وارد مي‌‏كند.

سليمان جعفرزاده در گفت وگو با خبرنگار پارلماني" ايلنا" گفت: هنوز براي پرونده هسته‌‏اي ايران راههايي وجود دارد كه مانع بن‌‏بست پرونده شود و يكي از اين راهها مذاكره و بازگشت به ميز مذاكره است. همچنين شوراي امنيت ماموريت را همچنان به خود آژانس واگذار كند.
وي با اشاره به نتايج به دست آمده توسط آژانس مبني برعدم انحراف و تخلف ايران در بحث فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي گفت: به اعتقاد بنده سفر البرادعي پيام خوبي براي دنيا خواهد داشت و نشان مي‌‏دهد كه ايران همچنان مبرا از انحراف در بحث هسته‌‏اي است و دركار خود همچنان شفاف و آماده همكاري با آژانس است و ذهنيت‌‏هاي منفي را از پرونده دور مي‌‏كند.
وي ادامه داد: البته قطعا در راستاي اين مذاكرات، جمهوري اسلامي ايران از خواسته خود عدول نخواهد كرد و به آنچه كه البرادعي خواهان آن است تن نخواهد داد اما به هرحال اين مذاكرات تا حد بسياري فشارها را تعديل مي‌‏كند.
جعفرزاده در ارتباط با ميزان همكاري ايران با نمايندگان آژانس گفت: بعد از آنكه پرونده ايران به شوراي امنيت رفت، ايران از همكاري فراتري كه نسبت به تعهدات خود در NPT داشت، به سطح چارچوب‌‏هاي تعيين شده درNPT آمده است و نمي‌‏خواهيم بهانه‌‏اي به دست كسي بدهيم تا اين تصور پيش آيد كه ما همكاري را قطع كرده‌‏ايم.
وي ادامه داد: البته همكاري‌‏هاي فراتري كه تا قبل از رفتن پرونده ايران به شورا صورت مي‌‏گرفت، به دليل اعتمادسازي و شفاف‌‏سازي براي دنيا و آژانس بود تا اگر كساني احيانا به دنبال شيطنت هستند، بهانه جويي نكنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

نماينده ماكو در مجلس هفتم، سفرهايي نظير سفر البرادعي و بازرسان آژانس به ايران را مانع فعاليت‌‏ها و تاخير در فعاليت‌‏هاي هسته‌‏اي ايران ندانست و اضافه كرد: ما تحقيقات خود را ادامه مي‌‏دهيم و وقفه‌‏اي در پيش‌‏بيني‌‏هاي ما صورت نمي‌‏گيرد، مگر آنكه شرايط جهاني و پرونده ما عوض شود. به عنوان مثال پرونده از شوراي امنيت برگردد و ما با آژانس وارد مذاكره و همكاري شويم.
وي افزود: البته هنوز هم با اين وضعيت وارد شدن آژانس همزمان با شوراي امنيت در پرونده اي هسته اي ايران براي خود آنها نيز مبهم است و خودشان هم در اين مورد مانده‌‏اند چه كنند.
وي اضافه كرد: شوراي امنيت وقتي بايد وارد عمل شود كه يك مقررات بين‌‏المللي نقض شده باشد اما از آنجا كه در مورد كشور ما تاكنون آژانس موردي دال بر تخلف و انحراف ما نداده است، لذا نيازي به دخالت شوراي امنيت نيست و بهتر است اين شورا به جايگاه اصلي خود برگردد.

Copyright: gooya.com 2016