چهارشنبه 30 مهر 1382

اعلام موجودیت بلوچستانءِ اُستمانی گَل (حزب ملی بلوچستان)

حق گرفتنی است، نه دادنی باید قدرتمند شد تا به حاکمیت ملی دست یافت و از دست اندازی وتجاوز دیگران در امان ماند. قدرتمندی در آگاهی، اتحاد و انسجام است. برای دستیابی به حق حاکمیت، انسجام سیاسی در یک تشکل ملی و موثر از ضروریات است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

با درک این ضرورت ما گروهی از بلوچها به تاریخ 30 و 31 مارس 1997 در سوئد گرد آمده و پیرامون مسا ئل سیاسی بلوچستان به بحث و تبادل نظر پرداختیم. همگی با درک ضرورت ایجاد یک تشکیلات سیاسی جهت پیشبرد امر مبارزه به مباحث خود ادامه دادیم. برای پیشبرد این هدف کمیته ای در همان جلسه تشکیل و اعضای آن انتخاب شدند.

برای تقویت تئوریکی و عملی اعضا توجه لازم مبذول گردید، از جمله انتشار تران از نتایج عمده آن است که شاخص ارج گذاری به مساله ملی در بلوچستان از طرف این جمع می باشد.

با توجه به گسترش وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی در جهان که کار رابطه گیری را آسان ساخته است. بلوچهای ساکن کشورهای مختلف هر کدام چه به صورت نوشتاری و یا گفتاری نظریات خود پیرامون مسائل جنبش ملی ارائه دادند. پس از صرف زمان کافی برای بحث و بررسی پیرامون مسائل بلوجستان نتیجه گرفته شد که ایجاد تشکلی ملی از ضروریات میباشد. بر همین مبنا، کمیته بلوچ با همیاری وهمکاری تعداد زیادی از فعالان سیاسی دیگر بلوچ منشور پیشنهادی را تهیه نموده و به بحث عمومی گذاشت. در منشور پیشنهادی پس از نظرخواهی مجدد از صاحبنظران بلوچ تغییراتی داده شد و بعنوان برنامه اساسنامه حزب به تاریخ 21 سپتامبر 2003 به تصویب کنگره موسس رسید و بلوچستانءِ اُستمانی گَل (حزب ملی بلوچستان) به عنوان نام انتخابی تشکیلات بر گزیده شد.

اهداف اساسی حزب عبارتند از:

1 - دستیابی به حاکمیت ملی مردم بلوچستان از طریق ایجاد جمهوری فدرال دمکراتیک، بر اساس حقوق برابر ملتهای ایران.
- 2 بر قراری نظامی لیبرال دمکراتیک که اساس آن بر پایه پلورالیسم سیاسی، سکولاریسم، رفاه اجتماعی، رفع تبعیض ملی، فرهنگی، مذهبی، جنسی و نژادی باشد.
- 3کاربرد زبان بلوچی بعنوان زبان رسمی و ارتباطی بلوچستان.
4 ـ تأمین آزادی بیان، قلم، اندیشه و آزادی تشکلهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و صنفی.
5 - همکاری و همیاری بین ملتهای ایران بر اساس احترام متقابل، برابری ملی و همزیستی مسالمت آمیز.
6 - برقراری رابطه مسالمت آمیز بر اساس احترام متقابل بین ملتهای همجوار و سایر کشورها برمبنای مصوبات سارما ن ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر.
7 - احترام به مالکیت خصوصی و برقراری اقتصاد آزاد.

بلوچستانءِ اُستمانی گَل (حزب ملی بلوچستان)
Balochistan National Party (BNP)

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/567

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعلام موجودیت بلوچستانءِ اُستمانی گَل (حزب ملی بلوچستان)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016