چهارشنبه 19 آذر 1382

اطلاعيه جبهه متحد بلوچستان ايران در مورد گروگان گيري اروپائي ها در بلوچستان

مقامات جمهوري اسلامي مدعي شدند كه دو توريست آلماني بهمراه يك توريست ايرلندي توسط به اصطلاح "اشرار" بلوچ به گروگان گرفته شدند. تا كنون هيچگونه جزئياتي بيشتري در مورد محل ، زمان و چگونگي ربوده شدن اين افراد از سوي مقامات رژيم منتشر نشده است. رژيم مدعي شده بود كه قبايل ناروئي و شه بخش عاملين اين گروگانگيري بودند. سران اين دو قبائل ارتباط افراد قبايل خويش با اين موضوع را كاملا مردود شناخته و هر گونه دخالتي را تكذيب نمودند.. آنان اظهار داشتند كه هدف جمهوري اسلامي از اعلام اين خبر بدنام كردن مردم بلوچستان و مخدوش كردن انعكاس بين المللي خبر كشتار اخير نيروهاي انتظامي در سراوان و ممانعت و ترساندن جهانگردان خارجي از سفر به بلوچستان مي باشد، تا شاهد اوضاع و احوال بلوچستان نباشند.

بعد از قيام بيست و دوم بهمن رژيم جمهوري اسلامي همواره سعي داشته است از بلوچستان تصويري خشن و نا امن جلوه دهد تا بتواند سيستم نظامي امنيتي را كه در عرض بيست و چهار سال گذشته بر بلوچ و بلوچستان تحميل كرده است توجيه كند. بزرگترين علت تنش و نا امني در بلوچستان ناشي از سيستم نظامي امنيتي حاكم بر بلوچستان است كه به مامورين انتظامي قدرت و اختيارات فوق العاده مي دهد. اجراي اين طرح در بلوچستان حاصلي جز درگيري و برخورد خشن با مردم عادي نداشته است. هفته پيش در شهر سراوان مشاهده كرديم كه مامورين امنيتي حتي با يك حادثه معمولي رانندگي چگونه برخورد مي كنند ، و پاسخ آنان به اعتراض بر حق و عادي مردم به چه شكلي نمايان مي شود. هفته پيش در جريان يك حادثه معمولي رانندگي ، مامورين امنيتي يك نوجوان را به رگبار مسلسل بستند و هنگامي كه مردم به اين امر اعتراض كردند ، آنان را نيز گلوله باران كردن كه در نتيجه آن تعداد زيادي از مردم بيگناه كشته و زخمي گشتند. متاسفانه خشونت ، توهين و استفاده از سلاح گرم تنها وسيله ارتباطي مامورين رژيم با مردم عادي بلوچ ميباشد.

حدود چهار سال پيش نيز در اوج تنشهاي مختلف بين جناح به اصطلاح اصلاح طلب و قشريون در استان ، تعدادي جهانگرد اسپانيائي و پرتغالي در بلوچستان به گروگان گرفته شدند. بعد از مدتي باجگيري رژيم از اسپانيا و پرتغال ، جهانگردان ربوده شده رها شدند. در آغاز جمهوري اسلامي مدع شده بود كه بلوچها مسئول آن گروگانگيري بوده اند . اما بعدا بر همگان آشكار شد كه مسئول آن گروگان گيري چه كساني ميباشند و به كجا وابسته هستند. با توسل به آن گروگان گيري استاندار اصلاح طلب را كه مخالف اهمال خشونت بيش از حد بر مردم بود از سمت خويش بر كنار كردند. تمام دنيا مي داند كه عمليات و تجارت گروگان گيري را چه كسي توسط ايادي ومامورين خود نه تنها در قلب تهران بلكه در جنوب لبنان تشويق و عملا ترويج مي كرد. بعد از بسته شدن اين دكان در جنوب لبنان ، اينك متاسفانه بلوچستان محل مناسبي براي اجراي اينگونه طرحها شده است.

اخيرا تلاشهاي فراواني صورت گرفته بود تا از بلوچستان تصويري مملو از آرامش و امنيت ترسيم شود، تا نه تنها بخشي از بودجه هنگفت نظامي امنيتي صرف آباداني و عمران منطقه شود بلكه سرمايه گزاران نيز تشويق شوند در بلوچستان سرمايه گزاري كنند. نمونه بارز آن سفر اخير معاون وزير فرهنگ و ارشا د و رئيس ايرانگردي و جهانگردي به سيستان و بلوچستان ميباشد. وي تلاش فراواني كرد كه ثابت كند كه بلوچستان محلي امن و آرام هست. برخورد خشن و توهين آميز مامورين انتظامي او را وادار كرد كه سفر خود را نيمه كاره گذاشته و به عنوان اعتراض به تهران باز گردد. نمي توان حادثه عقيم كردن عمدي و توهين آميز ماموريت معاون وزير كه هدفش نشان دادن وجود صلح ، آرامش و امنيت در منطقه بود ، را با اعلام حادثه گروگان گيري اروپائي ها در بلوچستان جدا دانست. مخصوصا با توجه به اينكه در عرض چند روز گزشته مردم ايران و جهان و همچنين مطبوعات و راديو تلويزيون هاي بين المللي حس انساندوستي ، همدردي و تاثر خود را در رابطه با كشتار مردم بيگناه در سراوان ، با بلوچها اعلام داشتند.

حال با اعلام اين خبر مي خواهند ورق را برگردانند و به ايران و جهانيان نشان دهند كه مردم بلوچ مشتي اشرار ، قاچاقچي و آدم ربا هستند و ابراز هر گونه همدردي با بلوچها را امري نادرست جلوه دهند. همانهائي كه به معاون وزير ثابت كردند كه حرف خود را پس بگيرد و نشان دادند كه حتي براي معاون وزير امنيت وجود ندارد چه برسد به توريست بيگناه خارجي ! اينك مي خواهند به دنيا ثابت كنند كه بلوچستان محلي است بسيار نا امن و جولانگاه اشرار ، قاچاقچي ها و آدم ربايان، تا از اين طريق سركوب ، اختناق ، محروميت و استمرار سيستم نظامي امنيتي را در بلوچستان توجيه كرده و احساس همدردي و همبسگي جهانيان با بلوچها را خدشه داركنند..

استان سيستان و بلوچستان بدليل موقعيت جغرافيائي و همسايگي با افغانستان خود قرباني مواد مخدر و محل ترانزيت كالاي كشنده مافياي بين المللي ميباشد. بافت مردمي ، اجتماعي و فرهنگي بلوچستان پاكستان بسيار شبيه بلوچستان ايران مي باشد. فقر در هر دو جا بيداد مي كند. بايد پرسيد چرا بلوچستان پاكستان محل ترانزيت مواد مخدر ( بسوي دريا) نمي باشد؟ چرا در بلوچستان پاكستان آدم ربائي و گروگان گيري اتفاق نمي افتد ؟ بايد پرسيد كه چگونه مي شود كه مامورين اطلاعاتي و امنيتي در بلوچستان حتي از خواندن يك جزوه جزئي توسط يك دانش آموز آن هم در كنج خانه اش مطلع مي شوند و وي را دستگير مي كنند ، اما از كشف كاروانهاي متعدد مافيائي صد و پنجاه شتري بهمراه صدها تن مواد مخدر كه از عرض بلوچستان مي گذرند بيخبر هستند؟

جبهه متحد بلوچستان ايران هرگونه آدم ربائي ، گروگان گيري و تروريسم را محكوم كرده و مي كند. مردم بلوچ خود قرباني تروريسم سيستماتيك ، آدم ربائي دولتي و مواد مخدر رايگان ميباشند. مردم بلوچ از اينگونه اعمال ضد انساني بيزار و گريزان هستند. بر طبق اطلاعات رسيده گروگانگيري اخير توسط افراد شناخته شده و وابسته به حاكميت رژيم جمهوري اسلامي با هدف خاصي صورت گرفته است تا نيروهاي انقلابي را سركوب كرده و مجددا مردم عادي و بيگناه را دستگير و به اين بهانه اعدام كنند. .چگونه مي توان باور كرد كه عليرغم وجود پاسگاه ها و ستاد هاي امنيتي فراوان و متعدد ، عده اي بتوانند در روز روشن دست به گروگان گيري بزنند. چگونه مي توان باور كرد كه مثلا چند بلوچ گرسنه دست به چنين كاري بزنند و تقاضاي پنج ميليون يورو ( معادل حدود پنج ميليون دلار آمريكائي) بكنند؟ اينها با اين پول ها به كجا مي خواهند بروند؟ حوادث مشابه گذشته نشان مي دهند كه جمهوري اسلامي بعد از مدتي تبليغ بر عليه بلوچها و باج گيري از غرب ، اين سه جهانگرد آلماني و ايرلندي را رها خواهد كرد و و خود را ناجي اين گروگانهاي بيگناه بدنيا معرفي خواهد كرد ، و سپس اقدامات سركوبگرانه خود را بر عليه انقلابيون بلوچ و مردم عادي تشديد خواهد نمود.

جبهه متحد بلوچستان ايران از هموطنان عزيز و مردم دنيا درخواست مي كند تا اين نقشه هاي شوم و ضد مردمي رژيم جمهوري اسلامي را افشاء كرده و مراتب انزجار خويش را از اينگونه بازيهاي خطرناك و مهلك رژيم كه از جنوب شرقي لبنان به جنوب شرقي ايران منتقل شده است ، ابراز دارنند.

جبهه متحد بلوچستان ايران
سه شنبه هيجده آذر 1382

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2090

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه جبهه متحد بلوچستان ايران در مورد گروگان گيري اروپائي ها در بلوچستان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016