چهارشنبه 28 آبان 1382

پرونده اين قتلهاي ناجوانمرادنه و هولناك هيچگاه نزد مردم ايران بسته نخواهد شد، جبهه دمكراتيك ايران

به نام يزدان پاك

اينك در آستانه پنجمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر دو مبارز و روشنفكر اين مرز و بوم هستيم با وجود گذشت پنج سال از قتل داريوش و پروانه فروهر آمران و جناتكاران واقعي اين قتلها نه تنها مجازات نشده اند بلكه هيچ گاه در هيچ دادگاهي پاي ميز محاكمه نيز كشيده نشده و آزادانه در راستاي تئوري هاي استبدادي خود درچار چوب نظام به فعاليت مي پردازند گرچه از حكومتي كه چارچوبي استبدادي و افكاري تروريستي دارد بيش از اين توقع نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اما پرونده اين قتلهاي ناجوانمرادنه و هولناك هيچگاه نزد مردم ايران بسته نخواهد شد و اين جنايات تا ابد لكه ننگي بر دامان جمهوري اسلامي باقي خواهد بود.

جبهه دمكراتيك ايران - دفتر مشهد ضمن گراميداشت ياد و خاطره پرستو و داريوش فروهر دو شهيد راه آزادي خواستار پيگيري اين جنايت ضد بشري در مجامع بين الملي و در برابر افكار عمومي جهان است و جمهوري اسلامي را مسئول اصلي قتلهاي زنجيره اي مي داند و از مردم ايران دعوت مي كند تا در مراسم بزرگداشت شهيدان راه آزادي در درمراسمي كه به همين منظوردر 30 آبانماه جاري در محل حسينيه ارشاد از ساعت 2 بعد از ظهر برگزار ميگردد و در تظاهر! ات 16 آذر در سراسر كشور شركت كنند و بار ديگر پشت استبداد را بلرزانند.


زنده با آزادي - برقرار باد دمكراسي - گسسته باد زنجير استبداد

جبهه دمكراتيك ايران - دفتر مشهد

www.jdi -khorasan.blogspot.com

idf_khorasan@yahoo.com

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1403

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده اين قتلهاي ناجوانمرادنه و هولناك هيچگاه نزد مردم ايران بسته نخواهد شد، جبهه دمكراتيك ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016