يكشنبه 2 آذر 1382

احمد باطبی را آزاد کنيد! کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی

اطلاعیه خبری شماره شش
ستاد خبری کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی

دانشجویان، جوانان و مردم آگاه و مبارز!
جوانان و دانشجویان در هر جا و به هر شیوه ممکن علیه آدم ربایی، شکنجه و سرکوب و خفقان به پا خاسته اند و به ندای استمداد خانواده احمد باطبی این فرزند قهرمان ملت ایران پاسخ گفته اند.
داشجویان کوی دانشگاه تهران تصاویر احمد باطبی را آذین بخش خوابگاه های خود کرده اند و یاد او را گرامی داشته اند. در اصفهان در محدوده دروازه شیراز و چهارباغ بالا شعارهای "مرگ بر آدم ربایان" ، " درود بر احمد باطبی" و "احمد باطبی را آزاد کنید" بر دیوار ها نوشته شده است.
گروهی از جوانان و دانشجویان نیز قصد دارند تا با در دست گرفتن تصاویر احمد باطبی در هر مراسم و تجمعی یک صدا فریاد آزادی او و رسوایی دستگاه قضایی و دادستانی را سر دهند.
دانشجویان، جوانان و مردم قهرمان ایران!
هر مراسم و هر تجمعی را به محلی برای درخواست آزادی احمد باطبی و دیگر زندانیان سیاسی دربند که زیر شکنجه های وحشیانه قرون وسطایی قرار دارند بدل کنیم. با رساتر کردن خروش اعتراض خود جنایت کاران را رسوا تر و به یکه تازی های مستانه آنها پایان دهیم.
سازمان های بین المللی حقوق بشر در همراهی با کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی این اعتراضات و اخبار را دنبال می کنند و با محکومیت مجدد این جنایات علیه حقوق بشر در سازمان ملل رسوایی دیگری برای سرکوبگران رقم خواهد خورد.
یک صدا به پا خیزیم و فریاد برآوریم :
احمد باطبی را آزاد کنید؛
به شکنجه، ترور و آدم ربایی خاتمه دهید؛
زندانیان سیاسی را آزاد کنید.

…تا سپیده یک نفس باقی مانده.

ستاد خبری
کمیته پیگیری وضعیت احمد باطبی
نهم آذر ماه۱۳۸۲، ساعت :۶ بامداد

وبلاگهای خبری:http://freeirancom.persianblog.com/
http://news.blogsky.com/?PostId=
http://batabi.blogspot.com/
تومار حمایت از احمد باطبی:http://www.petitiononline.com/Batebi/petition.html

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1565

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احمد باطبی را آزاد کنيد! کميته پيگيری وضعيت احمد باطبی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016