جمعه 23 آبان 1382

پدر احمد باطبي با مرتضوي ديدار كرد، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
پدر احمد باطبي, به همراه عبد الفتاح سلطاني وكيل وي , شب گذشته با دادستان تهران, مرتضوي ديدار كرد.
وي درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كارايران, ايلنا, گفت: تنها دور روز تا بازگشت پسرم به زندان باقي مانده بود كه توسط نيروهايي ناشناس دستگير شد.
وي گفت: به دنبال اين دستگيري من و وكيل پسرم از قاضي مرتضوي تقاضاي ديدار كرديم تا وضعيت احمد مشخص شود اما دراين ديدار برخورد قاضي مرتضوي با ما بسيار تند بود و من تهديد به دستگيري و بازداشت شدم.
باطبي گفت: در انتهاي اين ديدار مشخص شد كه پسرم توسط چه كساني بازداشت شده است اما درتماس كوتاه احمد با منزل او از محل نگهداري و عوامل دستگير كننده خود بي اطلاع بود.
وي گفت: اين دستگيري براي ايجاد پرونده اي چديد براي پسرم است تا اتهام واهي وي كه منجر به 15 سال حبس براي او شد, فراموش شود.
باطبي گفت: در ديدار با قاضي مرتضوي من تقاضاي رسيدگي به اين موضوع و مجازات افرادي را كه پسرم را دستگير كردند , داشتم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1272

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پدر احمد باطبي با مرتضوي ديدار كرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016