دوشنبه 10 آذر 1382

ابهام در وضعيت زندانيان سياسي و عقيدتي، اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران

به نام يزدان پاك
پاينده و آزاد ايران تاريخ : 10/9/82

هموطنان گرامي ، در حالي جنبش دانشجوئي ايران به مبارزات مسالمت آميز خود ادامه مي دهد كه دستگاه قضائي همچنان با خط مشي تحميلي و سركوب همنوائي مي كند. اين واقعيت دارد كه طرفداران و هم مسلكان جناح محافظه كار ، در اين مملكت وقتي رفتارشان به سياقي كه ما در صدد طرحش هستيم مورد تحليل قرار مي گيرد ، مستعد رنجش شديدي هستند بطوري كه در اغلب موارد رنجش ، سركوب و خشونت گري معادل تكذيب نيست .
1) ميثم اماني ، قاسم عطائي ، عبدالرحمن نادري از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه سبزوار به اتهام واهي اقدام عليه امنيت ملي به 18 ماه زندان محكوم شدند .
2) كوروش صحتي ، حجت بختياري ، امير عباس فخر آور ، دكتر فرزاد حميدي در اندرزگاه 8 زندان قصر به سر مي برند . قابل
يادآوري است آقاي صحتي در دادگاه بدوي به 6 سال زندان محكوم شده و مورد تأئيد دادگاه استيناف نيز قرار گرفته .ظاهرا پروندة آقاي صحتي هم اكنون در هيئت تشخيص ديوان عالي كشور مطرح مي باشد .وضعيت پروندة آقايان حجت بختياري و فرزاد حميدي همچنان در ابهام مي باشد .
3) اكبر محمدي ، مهرداد لهراسبي منوچهر محمدي ، بهروز جاويد تهراني ، احمد باطبي ، عباس دلدار از دانشجويان حادثة 18 تير ماه 1378 همچنان در حال سپري كردن محكوميت خود در زندان اوين مي باشند قابل ياد آوري است كه آقاي اكبر محمدي مورد عمل جراحي داخلي قرار گرفته و در حال حاضر خبر ها از وضعيت بد جسمي ايشان حكايت دارد . آقاي مهرداد لهراسبي نيز بابت تأمين وثيقه براي استفاده از مرخصي با مشكلاتي روبروست .
4) آقايان مالبريان از اعضاي حزب ملت ايران ، حشمت الله طبرزدي ، اميد عباس قلي نژاد همچنان در زندان اوين محبوس اند . دكتر ناصر زرافشان ، علي افشاري ، اكبر گنجي نيز در حال سپري كردن محكوميت خود مي باشند .
آقاي عباس امير انتظام نيز از مرخصي استعلاجي دو هفته اي استفاده مي كند وضعيت ايشان از جهت تمديد مرخصي در ابهام قرار دارد .
آقاي رضا عاملي و محمد ابراهيمي نيز در زندان گوهر دشت كرج در حال سپري كردن محكوميت خود مي باشند ، آقاي عاملي قبل از اين در اوين بود و چند مدتي است كه به كرج منتقل شدند .قابل ذكر است كه ايشان از گروه مهدويت اند .
شيخ علي تهراني يكي ديگر از زندانياني مي باشد كه مدت زيادي را در زندان بوده و همكنون در بخش محكومين دولتي در زندان اوين، دورة حبس مي گذراند .
5) هدي صابر ، رضا عليجاني ، تقي رحماني از فعالين سياسي همچنان دربند 325 اوين به سر مي برند. و ضعيت افراد فوق نيز از جهت صدور حكم و محكوميت هنوز در حاله اي از ابهام قرار دارد . عباس عبدي ، يوسفي اشكوري و هاشم آغاجري نيز در حال سپري كردن محكوميت خود مي باشند . همچنين از تاييد حكم دادگاه اوليه آقاي هاشم آغاجري اخباري در دست نيست .
در پايان تشكل فوق خواهان آزادي همة زندانيان سياسي و عقيدتي بويژه دانشجويان گرانقدر و اعلام فضاي باز سياسي و آزاديهاي مدني اعم از آزادي بيان ، عقيده ، حق انتخاب و فعاليت آزادانه تشكلها در راستاي برقراي دموكراسي و آزادي به معناي واقعي كلمه مي باشد .

اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران
متشكل از : كميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسي
سازمان دانشجويان روشنفكر ايران
سازمان ملي دانش آموزان ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1816

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابهام در وضعيت زندانيان سياسي و عقيدتي، اتحاديه ملي دانشجويان وفارغ التحصيلان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016