سه شنبه 19 خرداد 1383

متن کامل پاسخ شواري مرکزي دفتر تحکيم وحدت به نهضت آزادي ايران

شوراي مرکزي محترم نهضت آزادي ايران
با سلام و احترام
پيام تبريک نهضت آزادي ايران به مناسبت نشست سالانه و تشکيل شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در اولين جلسه شورا بررسي شد . شوراي مرکزي دفتر تحکيم ضمن سپاس از توجه نهضت آزادي ايران اميدوارست بتواند گامي در راستاي پيشبرد دموکراسي در ايران بردارد و با اين هدف در ساليان اخير کوشيده است در حد توان و بضاعت تشکيلاتي خويش به پيشرفت فرآيند دمکراسي در ايران ياري رساند .
از اين زاويه استقلال دانشگاه ها و نهادينه شدن فعاليت ها ي دانشجويي از مهمترين اهداف دفتر تحکيم وحدت مي باشد . تلاش براي شکل دهي به پارلمان دانشجويي نيزکه از اهداف اصلي نشست خواجه نصير بوده است گامي در اين راستا مي باشد . از اين رو دفتر تحکيم وحدت ضمن به رسميت شناختن فعاليت تشکل هاي موجود به دنبال ايجاد نهادي است که بتواند خواسته هاي صنفي، اجتماعي و سياسي دانشجويان را نمايندگي کند و اين امر به نهادينه شدن تکثر در دانشگاه و استقلال آن کمک خواهد کرد .
بدون ترديد بهره مندي از نظرات وانتقادهاي تمامي صاحب نظران به ويژه کساني که در راستاي تحقق دمکراسيدر ايران گام برمي دارند کمک شاياني به عملي شدن اين ايده خواهد کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر تحکيم وحدت معتقد است ضمن حفظ استقلال خويش ارتباط مبتني بر گفتگو و نقد متقابل ميان احزاب و جريان دانشجويي به بالندگي کليت جنبش اجتماعي و سياسي مردم ايران کمک خواهد کرد .
بر اين اساس ما خواهان گفتگو و تبادل نظر با تمامي احزاب و جريان هاي سياسي معتقد به آزادي و دمکراسي و انديشه اي انساني مي باشيم که بي شک نام بزرگان همچون بازرگان ، طالقاني وسحابي که از بنيانگذران نهضت آزادي و پيشروان نوانديشي ديني در ايران بوده اند همواره در تاريخ مبارزات آزادي خواهانه ملت ايرن خواهد درخشيد .
اميدواريم اعضاي محترم شوراي مرکزي نهضت آزادي نيز در پيروي از راه ورسم آن بزرگواران موفق باشند.

با آرزوي ايراني آزاد و دموکراتيک

شواري مرکزي دفتر تحکيم وحدت

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8691

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'متن کامل پاسخ شواري مرکزي دفتر تحکيم وحدت به نهضت آزادي ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016