دوشنبه 12 مرداد 1383

بيانيه انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر درباره سركوب زنان و جوانان

دلم براي باغچه
دلم براي همه غنچه هاي پرپر باغ
دلم براي همه نارون ها مي سوزد
به دست ظلم تو و دست هاي پر نيرنگ
تمامي سر گل اين باغ
به زير پاي خشم تو،پايمال شده اند...

شهر مملو است از ممنوع ها،شهر مملو است از بايدها و نبايدهاي كلاغان قيل و قال پرست. زنان و دختران و جوانان در زير شلاق جاماندگان تاريخ،پرپر مي شوند. نان را از آنان گرفته اند،هوا را هم مي خواهند بگيرند،خنده و گل سرخ نيز در امان نيستند. زندگي خاري است بر تنگ چشمي نامردم زوال پرست.
روزي نيست كه دختركي را به سبب لباس و موهايش،با غضب شرع روانه ي زندان نكنند. روزي نيست كه به پارتي هاي خصوصي جوانان سرك نكشند. روزي هم مانتوي دختركي را وجب مي كنند تا مبادا اندازه و رنگ آن،دين و آيين شان را به نيستي دهد.
"عفت و وقار اسلامي" حربه اي شده است براي علف هاي هرزي كه طراوت گل سرخ را بر نمي تابند و درصدند تا "غمباد و پژمردگي" را جايگزين "شادابي و سرزندگي" كنند. مجلس نشينان جمهوري اسلامي نيز همه ي گرفتاري مملكت را در نوع پوشش زنان و جوانان يافته اند و در طي چند ماه اخير آن قدر در اين باب سخن داده اند كه گويي "مجلس تشخيص حجاب" شكل گرفته است. بعيد نيست كه منتصبان مجلس هفتم، دستورالعمل هايي را براي پوشش تدوين و روي قوم طالبان در افغانستان را سفيد كنند.
اگر توتاليترهاي اسلامي به زندگي خصوصي و اجتماعي ملت سرك نكشند،ممكن است آتش جهنم دامن هم ميهنان شان را بگيرد! شايسته هم نيست كه ملت، بهشت پر از حوري را از كف بدهد و به دامن گودال آتش بلغزد! به همين سبب منتصبان مجلس هفتم براي ما دل مي سوزانند و نوع پوشش مان را تعيين مي كنند و آمران و ناهيان از منكر نيز ما را با مشت و باتوم ارشاد مي كنند تا با پوشش شرعي،در اين دنيا فساد را ريشه كن كنيم و در دنيايي ديگر، بهشت را براي خود بخريم!


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر در ايران" با نگراني از سخت گيري هاي اجتماعي،به افتدارگرايان اميدي ندارد كه بخواهد سخني با اين جماعت بگويد. جماعت حاكمي كه خردورزي را از جنس بيگانه مي داند و او را با تعقل و دنياي مدرن كاري نيست،همان بهتر كه در جهل بماند و بميرد. اما بي ترديد نافرماني زنان و جوانان از تن دادن به خواسته هاي پوسيده و نخ نماي اقتدارگرايان،عرصه را بر محصولات توتاليتريسم اسلامي چنان تنگ خواهد كرد كه بازار "بايد و نبايد شرعي" فرو خواهد ريخت.
"انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر" در عين حال از سازمان هاي بين المللي حقوق بشر مي خواهد تا نسبت به سركوب آزادي هاي اجتماعي زنان و جوانان ايران،دم فرو نبندند و همه ي توان خود را براي جلب توجه جهانيان نسبت به پايمال شدن حريم خصوصي زندگي افراد،به كار بندند.

انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر در ايران
12 مرداد 1383

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10588

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه انجمن دانشجويي دفاع از حقوق بشر درباره سركوب زنان و جوانان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016