جمعه 21 آذر 1382

جنبش دانشجوئی در ايران از آدز 81 تا آبان 82، کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ـ سوئد

ليستی را که پيش رو داريد شامل حدود 5% از اسامی دانشجويانی است که در اين مقطع زمانی توسط نهادهای سرکوب رژيم مجازات شده اند. بحز اسامی اين ليست 616 دانشجوی دانشگاه های سراسر کشور توسط کميته های انضباطی و دادستانی رژيم از تحصيل محروم شده اند. گفتنی است که دانشجويان اين ليست بين سه تا پنچ بار توسط کميته انضباطی ، دادگاه انقلاب ، وزارت اطلاعات ، حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی و اطلاعات سپاه پاسداران دستگير ، زندانی ، شکنجه ، محاکمه و محروم از تحصيل شده اند . دانشجويان نامبرده در ليست به دليل دفاع از حقوق بشر ، دفاع از زندانيان سياسی ، شرکت در مراسم سالگرد 18 تير و 16 آذر، شرکت درمراسم گراميداشت قربانيان قتل های زنجيره ای ، نامه نوشتن به دبيرکل سازمان ملل متحد ، کار مطبوعاتی و .... مجازات شده اند .
لازم است گفته شود که منظور از « مأموران امنيتی لباس شخصی» در اين گزارش ، مأموران اطلاعات سپاه پاسداران ، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات ناجا می باشد.
توضيحات :
1) عضو هيئت علمی دانشگاه .
2) از کارکنان بخش جهاد دانشگاهی .
3) در خرداد 82 به مدت 40 روز در زندان به سر برد و با قرار وثيقه 70 ميليون تومانی آزاد شد .
4) چند ماه در بازداشت بود و باقرار کفالت 70 ميليون تومانی از زندان آزاد شد . وی چندين پرونده در شعبات گوناگون دادگاه انقلاب دارد .
5) در خرداد 82 بيش از دو ماه در زندان به سر برد و با قرار کفالت از زندان آزاد شد .
6) در خرداد 82 به مدت 30 روز در زندان بود و با قرار کفالت 10 ميليون تومانی آزاد شد .
7) در آذر 81 ده روز در زندان به سر برد و با قرار وثيقه 30 ميليون تومانی از زندان آزاد شد .
8) در خرداد 82 بيش از 40 روز در زندان به سر برد و با قرار وثيقه از زندان آزاد شد .
9) به حکم شعبه 4 دادگاه انقلاب در مرداد 82 بازداشت شد و در کميته انضباطی پرونده دارد .
10) ) به حکم شعبه 4 دادگاه انقلاب در مرداد 82 بازداشت شد و در کميته انضباطی پرونده دارد .
11 ) در دی ماه 81 توسط کميته انضباطی يک ترم از تحصيل محروم گرديد .
12) بدستور کميته انضباطی يک ترم از تحصيل محروم شد و محکوم به پرداخت جريمه نقدی شد .
13) بدستور کميته انضباطی دو ترم از تحصيل محروم شد .
14) پرونده ای دانشجوئی در دادگاه انقلاب کرج دارد . وی تا کنون دو بار توسط مأموران امنيتی ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است .
15) وی مدير مسئول نشريه دانشجوئی « فرياد خاک» است و به دستور کميته انضباطی دو ترم از تحصيل محروم شده است .
16) در شعبه 15 دادگاه انقلاب برای پرونده دانشجوئی ديگر مورد بازجوئی قرار گرفت .
17) دو ماه در بازداشت موقت به سر برد .
18) در خرداد 82 به مدت 75 روز در زندان بود و 40 روز در اعتصاب غذا به سر برد . برای نامبرده در نهادهای گوناگون پرونده سازی شده است .
19) وی مدير مسئول نشريه دانشجوئی « فرياد» است و در مرداد 82 به مدت 12 روز بازداشت شد و با قرار وثيقه 70 ميليون تومانی از زندان آزاد شد.
20) در خرداد 82 به مدت 40 روز در سلول انفرادی به سر برد و با قرار وثيقه از زندان آزاد شد .
21) قبلا توسط کميته انضباطی دو ترم از تحصيل محروم شده بود .
22) در شعبه 6 دادگاه عمومی سبزوار پرونده دانشجوئی ديگری دارد .
23) نامبرده در تيرماه 1378 به 13 سال زندان محکوم شد . در حکم جديد علاوه بر يکسال زندان به سی ضرب شلاق و 300 هزار ريال جزای نقدی محکوم شد . وی در شعبات 6 و 26 دادگاه انقلاب دارای پرونده های سياسی می باشد .
24) به دستور وزارت اطلاعات از تحصيل نامبرده ممانعت به عمل آمد و با وثيقه 30 ميليون ريالی از زندان آزاد شد .
25) وی از ارديبهشت 79 پس از بازگشت از کنفرانس برلين در زندان به سر می برد . با اعمال شکنجه اورا وادار به اعترافات تلويزيونی نمودند . نامبرده طی اين مدت بارها درسلول انفرادی نگهداری شده و از ملاقات با خويشان خود محروم گرديده است .

16آذر 1382
تلفن و آدرس های تماس با کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد بقرار زيرند :
K.F.M.R.I
BOX 5047
165 10 Hasselby
sweden
آدرس پست الکترونيکی
defakomite@yahoo.se
آدرس پست الکترونيکی جديد
info@komitedefa.org
تلفن همراه :
0046-07041245000
آدرس سايت کمیته دفاع www.komitedefa.org

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/2133

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جنبش دانشجوئی در ايران از آدز 81 تا آبان 82، کميته دفاع از حقوق بشر در ايران ـ سوئد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016