جمعه 1 اسفند 1382

اول اسفند ماه، روز تجلی وفاق ملی عليه انتخابات فرمايشی است، شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران

با خالی گذاردن حوزه های انتخاباتی
رای سازی اقتدارگرايان را با شکست مواجه کنيم

هم ميهنان عزيز !
مدافعان آزادی و دمکراسی !

افشای همه جانبه انتخابات فرمايشی مجلس هفتم و روی گردانی گسترده ملی از شرکت در آن، استبداد حاکم را با بن بستی بی سابقه روبرو ساخته است.
در حاليکه گروه های مختلف اجتماعی اعم از انجمن ها و تشکل های دانشجوئی، روزنامه نگاران، نويسندگان و هنرمندان، معلمان و استادان، نمايندگان اقليت های ملی و مذهبی، بسياری از نهادهای صنفی و مدنی، و احزاب ، سازمان ها و فعالان سياسی آزادی خواه در داخل و خارج از کشور، عدم شرکت خود در اين نمايش انتخاباتی را اعلام داشته اند، و در شرايطی که پارلمان های اروپائی و بسياری از مجامع بين المللی مدافع حقوق بشر در اروپا و آمريکا بر بی اعتباری چنين انتخاباتی تاکيد کرده اند، اقتدار گرايان حاکم می کوشند تا با توقيف معدود روزنامه های اصلاح طلب، با توسل به انواع تهديد و تطميع و تدارک تقلب گسترده در حوزه های رای گيری، مشروعيتی کاذب برای اين نمايش رسوا دست و پا کنند.
بنا به گزارش های منتشره، اجباری کردن شرکت نظاميان در انتخابات، آماده کردن گروه های سيار بسيجی برای حضور متناوب و مکرر در حوزه های رای گيری، چاپ وسيع شناسنامه های جعلی برای رای سازی، توزيع کوپن و اعطای امتيازات مالی مشروط به شرکت در انتخابات در بين اقشار کم درآمد، و ايجاد محدوديت برای حضور خبرنگاران مستقل و خارجی در حوزه ها، بخشی از ترفند ها ی افشا شده اقتدارگرايان در اين زمينه است.

هم ميهنان!

جمعه اول اسفندماه، روز تجلی وفاق ملی عليه انتخابات فرمايشی است. با خالی گذاردن کامل حوزه های رای گيری و با اطلاع رسانی هر چه گسترده تر در مورد صحنه سازی ها و تقلبات انتخاباتی، تلاش خودکامگان حاکم را در مشروعيت بخشيدن به اين انتخابات فرمايشی با شکست مواجه سازيم.

ايرانيان آزادی خواه مقيم خارج از کشور!

در آستانه برگزاری انتخابات فرمايشی، با تداوم اعتراضات، افکار عمومی جهان و نهادهای مدافع حقوق بشر را نسبت به آنچه که در ميهنمان می گذرد، آگاه و حساس نگاه داريم.

شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4845

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اول اسفند ماه، روز تجلی وفاق ملی عليه انتخابات فرمايشی است، شورای هماهنگی اتحاد جمهوری خواهان ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016